Sökformulär

Globalarkivet är ett öppet och fritt arkiv. Vi har fulltexter av förenings- och tidskriftsmaterial med fokus på globala rättvisefrågor, solidaritet och hållbar utveckling.

Montepuez har inte glömt

Upphovsperson: Sävström, Johan
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2003
Ämnesord: Demokrati, Partier, Mocambique, Övrig politik
I november 2003 var det tre år år sedan den blodiga uppgörelsen mellan renamodemonstranter och polis i Montepuez, Mocambique. Under några få dagar dog då upp emot hundra människor. Oppositionspartiet hade aldrig accepterat valförlusten 1999 och demonstrationer hade varit vanliga. Men just demonstrationen den nionde november 2000 urartade. Ett antal demonstranter och poliser dödades innan militär inkallades för att reda upp situationen. Men det var efterspelet som skördade de flesta dödsoffren.

Nord talar med kluven tunga

Upphovsperson: Jakobsson, Lina
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2003
Ämnesord: Handel, Handelsavtal, Sociala rörelser, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Imperialism
Politisk styrning inom världshandeln - en nödvändighet för fattiga länder att utveckla sitt jordbruk. Olika regler ska gälla för rika och fattiga inom den globala handeln.

De rika länderna vill att "den fria marknaden" ska råda men själva reglerar och styr de den egna jordbrukspolitiken genom höga subventioner. Sverige, som har gratis och obligatorisk skola, tycker att det är OK att fattiga länder har skolavgifter.

Polisingripanden mot protester

Upphovsperson: Svensson, Viktor
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2003
Ämnesord: Facklig kamp och organisering, Zimbabwe, Mänskliga rättigheter
Mike Davies har fört dagbok över sina upplevelser från tisdagen den 18 till fredagen den 21 november 2003. Dagboken inleds med en demonstration i centrala Harare, Zimbabwes huvudstad. Kravallpolisens anfall ledde till att Mike Davies och ett femtiotal andra placerades i arresten på polishögkvarteret i Harare, Zimbabwe.

Tomten kommer inte till alla

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2003
Ämnesord: Klassrelaterade frågor, Afrika, Fattigdom, Imperialism
Mindre än fyra procent av de 225 rikaste människornas förmögenheter skulle kunna förse hela jordens befolkning med grundläggande skolutbildning, hälsovård, tillräckligt med mat, rent vatten och säkra avloppssystem.

För en månad sedan vädjade FN om tre miljarder dollar för nästa år för barn, kvinnor och gamla i 21 krisområden runt om i världen. 17 av dessa ligger i Afrika. Utsikterna att få dessa pengar är inte lysande: förra årets vädjan uppfylldes bara till två tredjedelar.

Tvivla istället för att förtvivla!

Upphovsperson: Öhrn, Hans
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2003
Ämnesord: Afrika, Imperialism, Information, kommunikation och media
Beskrivningen av Afrika i våra medier blir allt fräckare och alltmer öppen rasistisk enligt författaren till denna krönika. Han berättar att Mai Palmberg, forskare vid Nordiska Afrikainstitutet, har studerat bilden av Afrika i Sverige under lång tid och att hon menar att afrikabilden i den allmänna debatten har förändrats sedan 1980-talet. Då dominerade eländesbilden. På 1990-talet var det inte bara en bild av elände, utan också av katastrof och undergång som började komma fram.

Namibia 12 år sedan självständigheten

Upphovsperson: Dahl Adolfsson, Mari
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2002
Ämnesord: Politiska institutioner, Klassrelaterade frågor, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Namibia
Visst har många fått det bättre under de tolv åren Namibia varit ett fritt land. Fler har fått tillgång till rent vatten, närmare bestämt 70 procent i dag, mot 30 procent tidigare. Det samma gäller elektriciteten, som byggts ut rejält. Ekonomin har vuxit, ungefär tre procent varje år de senaste åren. Tyvärr äts tillväxten upp av befolkningsökningen. Utbildningen har blivit bättre. Men de som inte tar sig igenom tionde klass får inte heller jobb. Konkurrensen är alldeles för stor.Medelklassen ökat och fått det bättre, men den är liten och koncentrerad till Windhoek. Ändå är arbetslösheten stor (34 procent) och klyftan mellan fattig och rik stor. Enligt Världsbanken är klyftan mellan fattig och rik i Namibia den största i världen.

Miljö – ett utländskt begrepp

Upphovsperson: Blom Mondlane, Ulrika
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2002
Ämnesord: Miljövård, Ursprungsfolk, Politiska institutioner, Mocambique, Kulturella seder, Miljö och ekologi
Mia Couto är en tungviktare, både nationellt och internationellt, när det gäller tolkningar av vad Moçambique har varit, är och är på väg. Genom sina böcker visar han på en djup kunskap om kulturen och traditionen. Hans hjärtefrågor tycks verkligen vara hur man kan ta till vara den moçambikiska kulturen och traditionen. Det första han tar upp kring miljöfrågorna är just hur miljö är ett begrepp som införts utifrån.

Sidor