Sökformulär

Latinamerikagrupperna

En rättvis klimatpolitik kräver omställning

Upphovspersoner: Sharifpour, Shabnam | Oijens, Love (foto)
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2015
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Klimatpolitik, Latinamerikagrupperna
Latinamerikagrupperna ingår sedan 2014 i nätverket KlimatSverige, som består av ett trettiotal organisationer. Nätverkets syfte är att samla, bredda och stärka klimatrörelsen. – Genom nätverket vill Latinamerikagrupperna synliggöra globala systemkritiska perspektiv, matsuveränitet som alternativ och vikten av folkligt deltagande. Inför FN:s klimatkonferensen COP21 i Paris i november 2015 trappar Latinamerikagrupperna upp sitt arbete med debattartiklar, studiecirklar och lokala aktiviteter.
Vi är övertygade om att en bättre värld är möjlig, men en reell förändring fordrar en stark gemensam insats.

Inga glada laxar i Chiles vatten

Upphovsperson: Karlsson, Lisa
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2015
Ämnesord: Chile, Klimat och klimatförändringar, Fiske
Omkring 91 000 människor i Chile försörjer sig på småskaligt fiske. Många av dem, främst i de södra delarna av landet, tillhör urfolket mapuche. För dem är fisket en livsstil. En kultur som nu håller på att tas ifrån dem, både till följd av den rådande ekonomiska modellen och av de förändringar som sker i klimatet.

Hopp om nytt globalt klimatavtal i Paris

Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2015
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Klimatpolitik, Klimaträttvisa
Klimattoppmötet i Köpenhamn 2009 blev en stor besvikelse för dem som hoppats på ett globalt bindande klimatavtal. Artikeln tar upp bakgrund och mobilisering inför det två veckor långa klimatmötet i Paris, som inleddes i november 2015. Målet med konferensen var att skapa ett ambitiöst bindande klimatavtal, där temperaturhöjningen inte överstiger 2 grader.

Handelsavtalen som förgiftar människorna i Guatemala

Upphovsperson: Nylander, Anna
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2015
Ämnesord: Guatemala, Jordbruk, Handelsavtal, Genteknik och genmodifiering
– Vi dricker förorenat vatten. På sockerrörsplantagen här används mycket kemikalier. Barnen blir sjuka, säger småbrukaren Amelia Choc Cuz.
Röster från Latinamerika har rest genom Guatemala där effekterna som frihandelsavtal fått för landsbygden är tydliga – men där motståndet och medvetenheten samtidigt gror

Sidor