Sökformulär

Latinamerikagrupperna

Stor brist på transparens kring AP-fondernas markinvesteringar i Brasilien

Upphovsperson: Mörk, Jenny
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2013
Ämnesord: Kapitalism och vinstmaximering, Sverige, Miljörätt, Mänskliga rättigheter, Brasilien
I april 2013 släppte Swedwatch en rapport gjord på uppdrag av atinamerikagrupperna där Andra
AP-fondens, AP2:s, investering i jordbruksmark i Brasilien granskas. Rapporten visar på
bristande transparens som gör det omöjligt att garantera att svenska pensionsinvesteringar
inte bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter eller miljöförstöring.

De multinationella företagen agerar respektlöst

Upphovsperson: Wigbrand, Hugo
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2013
Ämnesord: Politisk organisering, Multinationella företag, Jordlöshet, Brasilien
I Brasilien pågår en ständig jakt på odlingsbar mark. Stora företag, stater, pensionsfonder
och andra aktörer köper upp stora markområden medan småbrukare och ursprungsfolk i stor
utsträckning berövas sin mark. Möt Ednalva Moreira Gomes, aktivist i MST, de jordlösa småbrukarnas
rörelse, som kämpar för alternativa jordbruksmetoder.

Sidor