Sökformulär

Latinamerikagrupperna

Mord i kölvattnet av EU:s klimatpolitik

Upphovspersoner: Lok, Anna | Trucchi, Giorgio (foto)
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2011
Ämnesord: Våld och konflikter, Jordreformer, Multinationella företag, Jordlöshet, Latinamerika, Honduras
På Honduras Atlantkust håller en jordkonflikt på att eskalera till krig.
Småbrukare som kämpar för jordreform står mot storföretagare som
genom ett biobränsleinitiativ säljer palmolja till EU. Det är ”mycket svårt”
att ta hänsyn till de mänskliga rättigheterna, förklarar representer för EU.

Ma(k)ten och klimatet - 10 steg till en schystare skola och kommun

Upphovsperson: Nylander, Anna (foto)
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2011
Ämnesord: Europa, Sverige, Miljö och ekologi
Äta bör man annars dör man. Men varje tugga vi tar påverkar jordens resurser, klimatet
och de människor som producerar vår mat på olika sätt. Våra dagliga val bestämmer hur
vi tar hand om vår planet.
Därför erbjuder vi här en teoretisk och praktisk snabblektion i demokrati, förändringsarbete och hållbar utveckling. Om du vill vara med och göra skillnad finns det
många vägar att gå. Här är bara ett förslag bland många, som även kan göras
som ett 100-poängs projektarbete.

Arbetare ställs utanför Systembolagets etikarbete

Upphovsperson: Karlsson, Lisa
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2011
Ämnesord: Facklig kamp och organisering, Rättvis handel, Kooperativ, Exploatering av arbete, Sverige, Latinamerika, Argentina, Chile
Systembolaget håller på att införa en uppförandekod för sina leverantörer. Men så länge arbetarna själva inte får säga sitt
och fackliga medlemmar förföljs kommer vinets beska eftersmak inte att förbättras, menar lantarbetare och bondeorganisationer i Chile och Argentina.

Gemenskap hjälper kvinnliga odlare

Upphovspersoner: Gustavsson, Towe | Barchiesi, Valentina | Gustavsson, Towe (foto)
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2011
Ämnesord: Jordbruk, Kooperativ, Miljö och ekologi, Latinamerika, Nicaragua
Livet som småskalig lantbrukare i Nicaragua är inte lätt. Men
med hjälp från kvinnokooperativet i byn La Lima har Leonarda
Ramos kunnat ta lån som gör jordbruket effektivare. Genom
att odla sin egen mat kan hon hålla kostnaderna nere och
samtidigt behålla kontrollen över vad familjen äter.

"Solidaritet handlar om att förstå och arbeta för förändring"

Upphovspersoner: Cambronero Watson, Amanda | Björkman, Pontus (foto)
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2011
Ämnesord: Naturresurser, Multinationella företag, Hållbar utveckling, Ursprungsfolk, Latinamerika, Guatemala
Daniel Pascual från ursprungsfolksorganisationen Wakib’ Kej har besökt flera städer i Sverige
för att bland annat informera om konsekvenserna
av de investeringar som AP-fonderna gör i gruvnäringen i Guatemala.

Ursprungsfolken vill värna om kulturen - för miljöns skull

Upphovsperson: Moberger, Kim
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2012
Ämnesord: Ekonomi, Naturresurser, Sociala frågor, Kultur, Ursprungsfolk, Biologisk mångfald, Jord, Latinamerika
Arbetet inför klimatkonferensen i rio de janeiro på-
går för fullt och runtom i världen diskuterar olika
grupper FN:s förslag om grön ekonomi. ett förslag som representanter för ursprungsfolken i den
andinska regionen fördömer, då de menar att det
gör moder jord till handelsvara.
CAOI, nätverket för ursprungsfolk i den andinska regionen, deltar med observatörsstatus på konferensen i Rio de Janeiro i juni. De är kritiska till
förslaget om så kallad grön ekonomi.

Sidor