Sökformulär

Latinamerikagrupperna

Men framtiden ligger hos närodlat!

Upphovspersoner: Winsö, Olga | Selling, Benjamin (foto)
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2011
Ämnesord: Jordbruk, Europa, Sverige, Miljö och ekologi
När småländska Marie och Ronny Johansson
började med mjölkproduktion för 35 år sedan
var deras 20 kor ganska många. Sedan dess
har matproduktionen i Sverige gått mot allt
mer storskaliga jordbruk. För småbrukare som
Marie och Ronny har det blivit svårt att överleva utan EU-stöd.

Delade meningar om feminismens framgång

Upphovspersoner: Schclarek Mulinari, Leandro | Klemedsson, Jesper (fotograf)
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2012
Ämnesord: Politik, Feminism och kvinnorörelse, Partier, Ursprungsfolk, Latinamerika, Bolivia
efter sex år med Evo Morales som president hörs både ris och
ros om den utvecklingsbana Bolivia slagit in på. småbrukaren
Clemencia Mercedez anser att kvinnor idag tagit plats i politiken på ett sätt som tidigare var omöjligt, medan feministen
Maria Galindo är kritisk och menar att patriarkatet inte utmanats på allvar.

Tufft liv för småbrukare

Upphovspersoner: Isaxon, Kerstin | Högrell, Fanny | Högrell, Fanny (foto)
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2011
Ämnesord: Jordbruk, Ursprungsfolk, Miljö och ekologi, Klimat och klimatförändringar, Latinamerika, Ecuador
I Cotacachi, en liten stad i norra Ecuador i dalen mellan två
gröna bergstoppar, bor Patricia Morales, 38 år. Hon är en av
landets många ekologiska småbrukare och vardagen präglas
av regn, torka och skadeinsekter.

Fördelning av mark en kvinnofråga

Upphovspersoner: Lok, Anna | Boa, Arlene (fotograf)
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2012
Ämnesord: Jordbruk, Jordreformer, Naturresurser, Genus och jämställdhet, Latinamerika, Nicaragua
i Nicaragua bidrar kvinnors insatser till över 43 procent av BnP, och en stor del står kvinnorna som brukar jorden för. Men trots den viktiga roll kvinnor spelar inom jordbruket hamnar deras rättigheter ofta i skymundan när man talar om jordreformer, land-grabbing och industriellt jordbruk.

Köttproduktion hotar Amazonas

Upphovsperson: Edquist, Kerstin
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2011
Ämnesord: Jordbruk, Jord, Klimat och klimatförändringar, Latinamerika, Bolivia
Vårt behov av kött är ett av de
största hoten mot både regnskogen och den lokala mat-
produktionen i Sydamerika.
Kring den lilla byn Cuatro
Cañadas i östra Bolivia har
skogen förvandlats till sojaodlingar.
– Vi odlar foder åt djuren i
Europa i stället för mat åt oss
själva, säger Isidoro Barrientos.

De tar striden mot maskuliniserad landsbygd

Upphovsperson: Zetterström, Lena
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2012
Ämnesord: Feminism och kvinnorörelse, Sociala rörelser, Klassrelaterade frågor, Landsbygdsfrågor, Latinamerika, Brasilien
Utan feminism - ingen socialism! slagordet är ledstjärnan
för jämställdhetsarbetet inom den internationella små-
brukarorganisationen la vía Campesina. men vad betyder
egentligen feminism och socialism för landsbygdskvinnorna
i Brasilien? o Movimento das Mulheres Camponesas – MMC
diskuterar begreppen.

Guldet skapar konflikter i Peru

Upphovsperson: Moberger, Kim
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2011
Ämnesord: Naturresurser, Ursprungsfolk, Miljöföroreningar, Latinamerika, Peru
En av världens största guldgruvor ligger i provinsen Cajamarca i norra Peru.
Svenska pensionsfonderna investerar nästan en halv miljard kronor i Newmont
som driver gruvprojektet Yanacocha. Men sedan företaget kom till provinsen
1993 har konflikterna med lokalsamhällena avlöst varandra.

Omvärldens stöd viktigt för lokal förändring

Upphovsperson: Karlsson, Lisa
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2012
Ämnesord: Ekonomisk politik, Kooperativ, Jord, Latinamerika, Chile
Genom statlig reglering och internationellt stöd kan koncentrationen av jord minskas och småbrukarnas arbetssituation
förbättras. Det tror Pamela Caro, doktorand i sociala och politiska studier och koordinatör på det chilenska studiecentret
för kvinnors utveckling, CeDem.

Agroekologi - en del av kampen för matsuveränitet

Upphovspersoner: Engström, Julia | da Rocha, Max (fotograf)
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2012
Ämnesord: Jordbruk, Ursprungsfolk, Miljö och ekologi, Latinamerika, Ecuador
de fem största organisationerna för småbrukare, ursprungsfolk, svarta och invånare mangroveträsk-byar i ecuador har gemensamt tagit initiativ till en nationell kurs i agroekologi för och ett ekologiskt hållbart
jordbruk - fritt från konstgödsel
och besprutningsmedel.

Protester gav mer stöd till småjordbruket

Upphovspersoner: Zetterström, Lena | da Rocha, Max (foto)
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2011
Ämnesord: Ockupationer, Sociala rörelser, Manifestationer, Jordreformer, Latinamerika, Brasilien
En vecka av mobilisering och
aktioner från småjordbrukarrörelserna i Via Campesina
i Brasilien gav omedelbart
resultat: den federala regeringen svarade i slutet av
augusti positivt på flera av
nätverkets krav, bland annat
mer pengar till jordreformen.

Sidor