Sökformulär

Latinamerikagrupperna

Makten över lagarna ligger i kvinnornas händer

Upphovsperson: Lok, Anna
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2012
Ämnesord: Feminism och kvinnorörelse, Partier, Politiker, Latinamerika, Nicaragua
För första gången i Nicaraguas historia är fler ledamöter i nationalförsamlingen för det styrande partiet, Frente Sandinista
de Liberación Nacional, FSLN, kvinnor än män. De har nu 34 kvinnor på sina 60 platser. Frågan är – vilken skillnad gör det för
kvinnor i Nicaragua? röster från latinamerika frågade två kvinnor från skilda strömningar inom vänstern.

AP-fondernas investeringar kränker våra rättigheter

Upphovspersoner: Porthén, Petra | Larsson, Albin (fotograf)
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2012
Ämnesord: Naturresurser, Multinationella företag, Ursprungsfolk, Miljöföroreningar, Latinamerika, Peru
Carmen Ugarte, från Latinamerikagruppernas samarbetsorganisation Conacami i Peru, besökte nyligen Sverige för att diskutera gruvdriftens intensiva exploatering i Latinamerika och hur den drabbar ursprungsfolken.

Sarayakufolket stämmer staten i Ecuador

Upphovspersoner: Blanco Valer, Carmen | CONAIE, (foto)
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2011
Ämnesord: Naturresurser, Multinationella företag, Ursprungsfolk, Folkrätt, Mänskliga rättigheter, Juridiska institutioner, Latinamerika, Ecuador
Sarayakufolket i Amazonas har länge fört en kamp mot exploateringen av olja på deras territorier. I juni i år stämde de den ecuadorianska staten inför den Interamerikanska Domstolen
för Mänskliga Rättigheter. En historisk process – i en kamp där Latinamerikagrupperna under
många år varit engagerade.

Att lösa knutar och knyta på nytt

Upphovsperson: Nordling Blanco, Sissela
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2012
Ämnesord: Feminism och kvinnorörelse, Latinamerika, Karibien
Under 30 år har feminister från
Latinamerika och karibien träffats
för att tillsammans diskutera,
utbyta erfarenheter och utforma
strategier. Första träffen ägde rum
1981 i Bogotá, och i november
firades 30-årsjubileumet i samma
stad som det hela startade med
temat ”30 år av latinamerikansk
och karibisk feminism: att knyta
upp, klä av och återknyta”.

Regnskogens Tjernobyl

Upphovsperson: da Rocha, Max
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2011
Ämnesord: Multinationella företag, Sjukdomar, Mänskliga rättigheter, Miljökatastrofer, Miljöföroreningar, Latinamerika, Ecuador
Det har kallats Regnskogens Tjernobyl. Oljebolaget Texaco – idag ägt av Chevron – dumpade i över tjugo år råolja i Amazonas
i Ecuador. Men trots uppmärksammade miljökampanjer och domar mot företaget har lite förändrats. Dammar med oljeslam
ligger kvar, vattendrag förgiftas och sjukdomarna och dödsfall sprider sig som en pest bland lokalbefolkningen.

Folkrörelserna satsar på allianser inför Rio +20

Upphovsperson: Lok, Anna
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2012
Ämnesord: Sociala rörelser, Naturresurser, Mänskliga rättigheter, Miljö, Jord, Klimat och klimatförändringar
För CloC-Vía Campesina
Centralamerika är det viktigaste
inför rio +20 att lyfta fram de
mänskliga rättigheterna och försvara moder jord. – men vi måste
skapa allianser med rörelser i andra länder för att budskapet ska
höras, säger Ramiro Tellez, 23, som
deltog på ett World Social Forum i
Brasilien i januari, där förberedelserna inför Rio +20 pågick för fullt

Folkets röst utmanar gruvdriften

Upphovsperson: Sandberg, Christin
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2011
Ämnesord: Sociala rörelser, Naturresurser, Multinationella företag, Ursprungsfolk, Miljöföroreningar, Latinamerika, Guatemala
För sex år sedan nådde ursprungsfolk i Guatemala ett genombrott i kampen mot internationella företags utvinning av naturresurser i ursprungsfolkens områden. Det blev startskottet för en folkrörelse som växer sig allt starkare – i hård motvind.

Våra politiker bekänner färg

Upphovsperson: Global Rättvisa, nätverk
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2012
Ämnesord: Partier, Politiker, Mänskliga rättigheter, Miljö, Klimat och klimatförändringar
Utmaningarna inför framtiden är många och våra
folkvalda är nyckelpersoner för att föra fram Sveriges
röst i internationella forum som Rio +20. men vad
tycker de egentligen? Vi har ställt 21 frågor till våra
riksdagspartier. här är svar på tre av frågorna.
sd svarade aldrig på enkäten.

Hotet om gruvor organiserade byarna

Upphovsperson: Kvarnsell, Johanna
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2011
Ämnesord: Naturresurser, Kooperativ, Multinationella företag, Hållbar utveckling, Latinamerika, Ecuador
När ett kanadensiskt gruvföretag ville bryta koppar i de dimhöljda bergen runt Intag i Ecuador började byborna organisera
sig. Femton år senare är gruvbolaget drivet på fl ykt och samhället mer organiserat än någonsin tidigare. Det som började
som en spontan protest har utvecklats till en alternativ livsstil, med hållbar utveckling i fokus.

Sidor