Sökformulär

Utblick

Sida (nyheter) 5 februari

Sverige i världen är Almedalens globala mötesplats. Här diskuteras några av vår tids största utmaningar, som klimat, hållbar utveckling, fred och säkerhet, utrikespolitik och mänskliga rättigheter.

Sida (nyheter) 5 februari

Kriget i Syrien som pågår sedan 2011 har haft förödande konsekvenser. Den Sidastödda organisationen Mobaderoon arbetar med dialog som fredsförebyggande verktyg. Varje vecka deltar 1800 personer i deras samtalsgrupper över hela Syrien.

Sida (nyheter) 5 februari

Förra veckan hade Sida besök av den världskända miljöaktivisten Sunita Narain, chef för den prisbelönta organisationen Centre for Science and Environment som får stöd av Sida. Hon säger att den största utmaningen är att hitta lösningar på miljöproblem som även låg- och medelinkomstländer har råd med.

Sida (nyheter) 5 februari

Med stöd från Sida rustar sig lokalsamhällen i bland annat Kenya mot klimatförändringarnas effekter – och det är invånarna själva som bestämmer hur. Programmet har visat goda resultat och sprids nu till flera länder.

Sida (nyheter) 5 februari

Svenska Patent- och registreringsverket utbildar internationella deltagare i hur de stärker sina länders immateriella rättigheter. Ett exempel är Bangladesh, där regeringen ser en möjlighet att locka nya investerare till landet för att skapa nya arbetstillfällen och öka den ekonomiska tillväxten. En viktig förutsättning är lagar och policies kring upphovsrätt, patent och varumärken.

Sida (nyheter) 5 februari

Att följa och arbeta utifrån Agenda 2030 ställer stora krav på företag och finansaktörer. Men målen innebär också nya möjligheter till lönsamma – och hållbara – affärer. Det konstaterade paneldeltagarna vid Sidas första seminarium i Sverige i Världen – Almedalens globala mötesplats.

Sida (nyheter) 5 februari

Kriget i Syrien tycks inte ha något slut, och i skuggan av konflikten lever människor sina liv utan möjlighet till arbete, utbildning eller kulturell stimulans. Cecilia Uddén, Sveriges Radio, använde uttrycket "spirituell torka" för att beskriva deras verklighet, vid Sidas seminarium i Almedalen om det svenska biståndet i Syrien och Irak.

Sida (nyheter) 5 februari

Nu ska Zambias landsbygd äntligen lysas upp. Sveriges ambassad i Lusaka har tecknat kontrakt med fyra elföretag som ska ge upp till två miljoner människor tillgång till förnyelsebar el genom system som ligger utanför det nationella elnätet. "Genom den här insatsen visar vi att människor som lever i fattigdom på Zambias landsbygd är en kundgrupp som det är värt att satsa på", säger Anders Arvidson, energirådgivare på Sidas Afrika-avdelning. 

Sida (nyheter) 5 februari

Den ekonomiska tillväxten i Sydostasien innebär ökad användning av kemikalier, både inom jordbruk och industri. Bristande kontroll, märkning och kunskap drabbar lokalbefolkningens hälsa och miljö. Sida finansierar sedan tio år ett framgångsrikt regionalt samarbete inom området. Det har både bidragit till stärkta institutioner, förbättrad lagstiftning och minskade risker.   

Sida (nyheter) 5 februari

En tredjedel av världens befolkning saknar laglig rätt till den mark de brukar och bor på. Deras kamp är i grunden en fråga om mänskliga rättigheter. Men urfolken är också världens bästa beskyddare av skogen och spelar en viktig roll för att motverka klimatförändringarna. Formella rättigheter kan också minska antalet konflikter och bidra till ökad jämställdhet.

Sidor