Sökformulär

Utblick

Sida (nyheter) 19 december

Ända sedan Stockholmskonferensen 1972 firas varje år Världsmiljödagen den 5:e juni. Dagen är ett initiativ och ett återkommande evenemang som drivs av FN:s miljöprogram (UNEP). För Sida är miljö&klimat ett område som ska genomsyra hela verksamheten.

Sida (nyheter) 19 december

I juli 2015 tillsatte den svenska regeringen Afghanistanutredningen med uppgift att utvärdera det svenska engagemanget i Afghanistan 2002-2014. Uppdraget är brett och syftar till att dra lärdomar och ge rekommendationer inför framtida internationella insatser. Utredningen ska redovisas i november.

Sida (nyheter) 19 december

Appar, kartor, frisbees och ungdomsreportrar– idéerna flödade när Sida efterlyste smarta, roliga, oväntade och traditionella idéer på kommunikationsaktiviteter om Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling. Totalt kom det in 74 ansökningar till ett sammanlagt önskat belopp om drygt 15 miljoner kronor.

Sida (nyheter) 19 december

Den 20 maj besökte Julia Gillard Sidas huvudkontor i Stockholm för att diskutera globala utbildningsfrågor. Hon är före detta premiärminister i Australien och är numera ordförande i Global Partnership for Education (GPE), ett samarbetsorgan för utbildning bestående av över 60 låginkomstländer, 20 givarländer, multilaterala organisationer samt privata aktörer.

Sida (nyheter) 19 december

Den humanitära situationen i världen fortsätter att förvärras. Redan nu vet vi att 125 miljoner människor kommer att vara i behov av humanitärt stöd under 2016. Sida har ökat stödet till fyra allvarliga kriser som förvärrats under året; Jemen, Syrien och Irak som drabbats av krig och konflikt och Etiopien som drabbats av allvarlig torka.

Sida (nyheter) 19 december

Varje år utförs 22 miljoner osäkra aborter i världen. För att kvinnor inte ska behöva riskera sina liv i farliga aborter behövs det mer resurser i form av modern teknik, kunskap och inte minst pengar. Det konstaterades när internationella samarbetsparter möttes på Sida i Stockholm på ett seminarium tisdagen den 2 februari.

Sida (nyheter) 19 december

Etiopien drabbas just nu av den värsta torkan på 30 år som följd av väderfenomenet El-Niño, och mer än tio miljoner etiopier är i akut behov av matbistånd. Tre miljoner barn i området har redan tvingats avbryta sin skolgång på grund av hunger och nästan 200 000 människor har drivits på flykt. Sida bidrog med 140 miljoner kronor till matstöd redan i höstas och planerar nu för ytterligare 89 miljoner i humanitärt stöd till olika insatser i landet.   

Sida (nyheter) 19 december

Fredagen den 16:e oktober arrangerade Sida Utvecklingsforum 2015, en heldagskonferens om de nya globala målen för hållbar utveckling. Det blev också startskottet för en årlig mötesplats för utvecklingsfrågor.

Sida (nyheter) 19 december

Stockholm Internet Forum 2015 arrangeras den 21 -22 oktober på Münchenbryggeriet i Stockholm. Sida bjuder in över 400 experter från hela världen för att diskutera hur ett fritt och öppet internet kan skapa förutsättningar för utveckling.

Sida (nyheter) 19 december

Det civila samhället har en allt viktigare roll i världen samtidigt som utrymmet för civilsamhället verka krymper i många länder. Denna oroande trend var en av huvudpunkterna under första dagen av Stockholm Civil Society Week som anordnades av Sida och Utrikesdepartementet.

Sidor