Sökformulär

Utblick

Sida (nyheter) 9 december

Det finns stor potential att använda social dialog för att bekämpa fattigdom och främja demokrati. Samarbete mellan olika aktörer och anpassning till lokala sammanhang är två framgångsfaktorer. Det framkom på Sidas Development Talks den 9 maj 2017.

Sida (nyheter) 9 december

Fyrtio svenska myndigheter antar en gemensam avsiktsförklaring för arbetet med hållbar utveckling. Tillsammans ska de bidra till Sveriges genomförande av Agenda 2030 och de Globala målen, i Sverige såväl som internationellt.

Sida (nyheter) 9 december

De humanitära behoven i världen fortsätter att öka. Orsaken är framförallt väpnade konflikter, naturkatastrofer och klimatförändringar. Den 26 januari beslutar regeringen om en ny strategi för Sveriges humanitära bistånd. Samtidigt ökar Sidas humanitära budget.

Sida (nyheter) 9 december

Sida har nyligen tecknat avtal med Världsbanken om ett nytt tvåårigt stöd till Afghanistan Reconstruction Trust Fund. Stödet är på totalt 560 miljoner kronor och går till utvecklingsprogram inom utbildning, jordbruk, hälsa, statlig administration och infrastruktur.

Sida (nyheter) 9 december

Den 26 september undertecknade Colombias president Juan Manuel Santos och FARCs ledare Rodrigo Londoño ett historiskt fredsavtal som skulle innebära slutet på en 50-årig intern konflikt. Men i söndagens folkomröstning sade en knapp majoritet nej till det framförhandlade avtalet. Nu måste det omförhandlas för att få in nejsidans aspekter. Sida fortsätter sitt arbete för en bärkraftig fred.

Sida (nyheter) 9 december

Regeringen har fattat beslut om att utse Lennart Båge som vikarierande generaldirektör för Sida från och med 1 november.

Sida (nyheter) 9 december

Bokmässan i år gick nog få förbi, den var omdebatterad på flera platser och det var några nya inspel. Ett inspel som inte var nytt, men bjöd på flera spännande programpunkter och drog många mässbesökare var Internationella torget där fokuset på årets tema yttrandefrihet var väl synligt.

Sida (nyheter) 9 december

Svenska myndigheter vill öka sin samverkan i genomförandet av Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling. Det var ett tydligt budskap när ett trettiotal generaldirektörer för svenska myndigheter bjöds in till GD-forum av Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

Sida (nyheter) 9 december

Det var ett tungt manskap av ekonomer på Sidas Development Talks. En nuvarande och tre före detta chefsekonomer på Världsbanken var eniga om att den globala ekonomin måste gå in ett skifte för att klara av de utmaningar vi står inför med klimatförändringen och en mer jämlik och ekonomiskt och socialt hållbar värld.

Sida (nyheter) 9 december

Ända sedan Stockholmskonferensen 1972 firas varje år Världsmiljödagen den 5:e juni. Dagen är ett initiativ och ett återkommande evenemang som drivs av FN:s miljöprogram (UNEP). För Sida är miljö&klimat ett område som ska genomsyra hela verksamheten.

Sidor