Sökformulär

Utblick

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

Insatserna för att få bukt med ebola-utbrottet fortsätter på bred front. Sida har beslutat om ytterligare stöd på 47,5 miljoner kronor och myndigheten har hittills förmedlat stöd om drygt 186 miljoner för insatser mot ebola. Det samlade svenska stödet från Sida och regeringen uppgår till totalt 536 miljoner kronor.

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

Sverige har fått en topplacering i en mätning av hur användbar den öppna datan inom biståndet är. Biståndsmyndigheten Sida som ansvarar för publiceringen har sedan förra året utökat och förbättrat systemet vilket gett Sverige den höga placeringen.

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

Myndigheten Sida förmedlar nu mer svenskt stöd för att rädda liv i Sydsudan. Ytterligare 130 miljoner kronor avsätts till humanitära insatser som ska ge grundläggande hälso- och sjukvård för kvinnor och barn. En del bedömare menar att landet just nu kan stå inför världens största matkris.

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

Från och med idag ökar transparensen i det svenska biståndet. Sida lanserar en helt ny version av Openaid.se som ger en fördjupad möjlighet till insyn. – Med nya Openaid.se går vi från skyltfönster till verktygslåda, säger Sidas kommunikationschef Joachim Beijmo.

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

Sida beslutade i dag om ytterligare 10 miljoner kronor i stöd till internflyktingarna i Gaza. Stödet går till FN-organet UNRWAs arbete med de 300 000 internflyktingar i Gaza som tvingats ta sin tillflykt till skolor. Bland annat används pengarna till mat, rent vatten, sanitet och hälsovård samt till elförsörjning. 

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

Ebolasituationen i Västafrika är ännu inte under kontroll utan kräver fortsatt stora insatser. Sida har beslutat om ytterligare stöd på 7 miljoner kronor utöver de nära 13 miljoner som redan betalats ut till olika organisationer som arbetar i de drabbade länderna Guinea, Liberia och Sierra Leone. 

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

Sida går in med 17 miljoner kronor för att stötta hbtq-rörelsen i Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ryssland, Ukraina och Vitryssland så att de ska kunna samordna sitt arbete regionalt. Genom programmet, som genomförs av RFSL, ska bland annat diskriminerande lagstiftning mot hbtq-personers rättigheter kunna bemötas på ett mer systematiskt sätt av rörelsen.

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

Ett snabbt och billigt sätt att diagnosticera tuberkulos skulle kunna rädda många liv, framför allt i utvecklingsländer. Nu finansierar Sida genom Global Health Investment Fund utvecklingen av ett nytt verktyg för att diagnosticera en rad olika infektionssjukdomar på ett enkelt sätt och till rimlig kostnad.

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

Sverige har haft utvecklingssamarbete med Rwanda sedan folkmordet och bistår i nuläget med drygt 200 miljoner kronor per år. Ett av de mest framgångsrika programmen är det omfattande universitetssamarbete som inleddes 2003. Sida beslutade idag om ett bidrag på 335 miljoner kronor till ett nytt femårigt samarbete inom detta område.

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

Våldet i Irak har sedan början av juni eskalerat kraftigt och många människor har lämnat sina hem för att söka trygghet. Sida har de senaste veckorna ökat det svenska stödet till flyktingar med ytterligare fem miljoner.

Sidor