Sökformulär

Utblick

Sida (nyheter) 5 juni

Det sattes nytt rekord i antal ansökningar till aktiviteter som uppmärksammar de Globala målen för hållbar utveckling - 118 stycken! Den här gången är det Hultsfreds kommun, Fryshuset och Svenska seglarförbundet som seglat upp som vinnare tillsammans med tio andra aktörer. Grattis! 

Sida (nyheter) 5 juni

Den ekonomiska tillväxten i Sydostasien innebär ökad användning av kemikalier, både inom jordbruk och industri. Bristande kontroll, märkning och kunskap drabbar lokalbefolkningens hälsa och miljö. Sida finansierar sedan tio år ett framgångsrikt regionalt samarbete inom området. Det har både bidragit till stärkta institutioner, förbättrad lagstiftning och minskade risker.   

Sida (nyheter) 5 juni

Nu ska Zambias landsbygd äntligen lysas upp. Sveriges ambassad i Lusaka har tecknat kontrakt med fyra elföretag som ska ge upp till två miljoner människor tillgång till förnyelsebar el genom system som ligger utanför det nationella elnätet. "Genom den här insatsen visar vi att människor som lever i fattigdom på Zambias landsbygd är en kundgrupp som det är värt att satsa på", säger Anders Arvidson, energirådgivare på Sidas Afrika-avdelning. 

Sida (nyheter) 5 juni

Kriget i Syrien tycks inte ha något slut, och i skuggan av konflikten lever människor sina liv utan möjlighet till arbete, utbildning eller kulturell stimulans. Cecilia Uddén, Sveriges Radio, använde uttrycket "spirituell torka" för att beskriva deras verklighet, vid Sidas seminarium i Almedalen om det svenska biståndet i Syrien och Irak.

Sida (nyheter) 5 juni

Den mänskliga utvecklingen i världen går framåt, men stora grupper av människor åsidosätts och diskrimineras. Det var budskapet när FN:s utvecklingsprogram UNDP i veckan lanserade årets Human Development Report i Stockholm. I år fokuserar rapporten på marginaliserade gruppers livsvillkor och rättigheter.

Sida (nyheter) 5 juni

Nu blir Östersjöns vatten renare. Sverige har gett stöd till ett trettiotal vattenreningsprojekt i Östersjöregionen. Nu åtgärdas de sista utsläppen från Kaliningrad och S:t Petersburg.

Sida (nyheter) 5 juni

Människorättsaktivister har alltid mött ett visst motstånd. Men under de senaste åren har det stiftats allt fler lagar som gör det svårare för civilsamhället att verka. På uppdrag av regeringen föreslår Sida nu hur svenskt utvecklingssamarbete ska bli bättre på att motverka den här utvecklingen.

Sida (nyheter) 5 juni

Positiv tillväxt och många möjligheter men också en rad utmaningar, till exempel vad det gäller befolkningstillväxt, sysselsättning och infrastruktur. Det visar den årliga rapporten African Economic Outlook som presenterades på Sida av representanter från OECD-centret förra veckan.

Sida (nyheter) 5 juni

Hur ska vi tillsammans nå de Globala målen till 2030? Den 28 november börjar högnivåmötet i Nairobi som bland annat handlar om hur stater, näringsliv och det civila samhället ska samarbeta för att utrota fattigdom.

Sida (nyheter) 5 juni

Många program som arbetar mot sexuellt och könsrelaterat våld arbetar förebyggande. Färre ägnar sig åt att tillgodose behoven hos de utsatta. På den Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor den 25 november uppmärksammar vi Africa Regional SGBV Network som strävar efter att göra både och.

Sidor