Sökformulär

Utblick

Sida (nyheter) 19 december

Under fredskonsultationerna i Rimbo mellan den jemenitiska regeringen och Ansaar Allah i början av december trängdes media om att bevaka samtalen. Förutom stora mediejättar som Al-Jazira, AFP och Reuters fanns även tolv jemenitiska journalister på plats. Flera av dem ingår i ett Sida-stött medieprojekt för fredsjournalistik och neutral rapportering.

Amnesty Sverige 17 december

Högsta Förvaltningsdomstolen har bedömt att Vellinge kommuns beslut om att förbjuda tiggeri på vissa avgränsade platser är förenlig med ordningslagen. Amnesty finner beslutet förbluffande och djupt beklagligt.

Amnesty Sverige 17 december

De nigerianska myndigheternas misslyckande när det gäller att undersöka sammandrabbningar och ställa de ansvariga till svars har ytterligare spätt på konflikten mellan jordbrukare och boskapsskötare i landet, något som resulterat i minst 3641 dödsfall de senaste tre åren och att tusentals människor fördrivits från sina hem. Det visar en ny rapport från Amnesty International.

Amnesty Sverige 13 december

Förutom krigsbrott och brott mot mänskligheten i form av bland annat mord, våldtäkter och slaveri har den väpnade grupp som kallar sig “ Islamiska staten” (IS) begått krigsbrott och brott mot mänskligheten mot minoritetsgruppen yazidierna när de saboterat bevattningsbrunnar och förstört jordbruksområden, det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.

Sida (nyheter) 12 december

Parlamentarikern Safia Nalule Juuko arbetar för ökad rättvisa för personer med funktionsnedsättning i Uganda. Hon har bidragit till att Ugandas ministerier idag måste ta hänsyn till ökad jämställdhet och jämlikhet för landets mest utsatta människor.

Sida (pressmeddelanden) 11 december

Biståndsmyndigheten Sida ansluter sig nu till Världsbankens nya havsfond som ska ta ett helhetsgrepp kring de många utmaningar som är kopplade till havet med ett stöd på 300 miljoner kronor under fyra år. Ett viktigt fokus blir att öka inkomsterna för den fattigaste befolkningen i kustnära områden.  

Sida (pressmeddelanden) 10 december

Hiv och aids fortsätter att vara det största hotet mot människors liv och hälsa i stora delar av Afrika. En stor och samlad insats behövs. Idag presenterar Sida därför en satsning på 400 miljoner kronor på att förbättra människors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR) i fem länder i östra och södra Afrika.

Sida (pressmeddelanden) 10 december

För två år sedan lovade världens ledare att utrota fattigdomen till år 2030. För att lyckas behövs vägar, hamnar, elnät, telekom. Infrastruktur är en förutsättning för att lyfta människor ur fattigdom. Men det enorma kapital som krävs finns inte i det traditionella biståndet – de privata investerarna måste in. Därför går nu Sida in i en banbrytande satsning tillsammans med Världsbankens organ för privata investeringar, IFC.

Sida (pressmeddelanden) 10 december

Den humanitära situationen i världen förvärras då allt fler människor drabbas av krig, konflikt och naturkatastrofer. I dag är drygt 128 miljoner människor beroende av humanitärt stöd men bara hälften av hjälpbehoven är finansierade. För att kunna agera snabbt och möta de växande behoven har Sida en rekordstor budget på drygt fyra miljarder att fördela till 30 olika kriser. En stor del betalas ut nu i början på året.

Sida (pressmeddelanden) 10 december

Minor, klusterbomber och andra explosiva föremål som grävts ner är ett stort problem för civilbefolkningen, som riskerar att dödas eller skadas av dem. Under 2016 var antalet dödsoffer på grund av minor det högsta sedan 1999. Sida satsar nu 320 miljoner kronor på minhantering för att minska riskerna för befolkningen i tidigare konfliktländer.

Sidor