Sökformulär

Utblick

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

Antalet människor i behov av humanitärt stöd är fortsatt stort och på tio år har antalet fördubblats. Enligt de senaste siffrorna från FN är 134,1 miljoner människor i behov av humanitärt stöd globalt. Många relaterade till pågående konflikter men också torka och brist på mat. Sida ger nu extra stöd till tio av världens största kriser till insatser för människor som har stora behov av mat, rent vatten och skydd. För andra året i rad är Jemen världens största humanitära kris där 22 av landets 29 miljoner invånare är i stort behov av stöd och av dem befinner sig åtta miljoner människor på... Läs mer

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

Barn som befinner sig i krig och konfliktområden missar ofta hela eller delar av sin skolgång, och utan utbildning riskerar barnen exploatering i farliga och lågavlönade arbeten och att bli kvar i fattigdom. Sida inleder nu därför ett samarbete med Education Cannot Wait, en fond med fokus på utbildning till barn just i krigs- och i konfliktområden. Sidas bidrag är på 270 miljoner kronor, varav 90 miljoner kronor öronmärks för att 500 000 afghanska flickor och pojkar som är internflyktingar eller återvändande ska få möjlighet att gå i skolan.

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

Trots att tillgången till hälsovård blivit bättre i Myanmar under de senaste åren saknar fortfarande de mest utsatta människorna grundläggande mödravård, barnhälsovård, och vård för tuberkulos, HIV och malaria. Nu ger Sida 385 miljoner kronor till fonden Access to Health, för att försöka nå alla i Myanmar med hälsovård.

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

Förtorkade och övergivna åkermarker i Burkina Faso har odlats på nytt med hjälp av traditionella tekniker där varje droppe regn tas tillvara. Bonden Yacouba Sawadogo får Right Livelihood-priset för sitt arbete med att sprida kunskap om de gamla metoderna. Nu ger Sida 200 miljoner till ett projekt där den traditionella tekniken ska användas i stor skala för att få ökenmark i Burkina Faso att grönska och ge mat.

Sida (nyheter) 15 mars

Sida har fått i uppdrag av EU-kommissionen att administrera ett EU-finansierat stöd till Ukraina för biståndsprojektet Ukraine Local Empowerment, Accountability and Development (U-LEAD). Där bidrar Sverige tillsammans med Tyskland, Polen och Danmark till genomförandet av en decentraliseringsreform i landet.

Sida (nyheter) 15 mars

Under vecka 35 hålls World Water Week i Stockholm där den gemensamma nämnaren vatten samlar experter, beslutsfattare, innovatörer och många fler. Temat för året är Vatten för hållbar tillväxt (Water for Sustainable Growth) och veckan kommer att avhandla ämnen som Agenda 2030, jämställdhetsfrågor, klimatförändringar, konfliktlösning och vattenförvaltning.

Sida (nyheter) 15 mars

Regeringen kommer i höständringsbudgeten att föreslå att 6,4 miljarder kronor ska återföras till biståndet varav 1,5 miljarder kronor då kommer att gå tillbaka till Sida. Pengarna kommer att användas bland annat till humanitära kriser, till utbildning och hälsa och även till forskningssamarbete.

Sida (nyheter) 15 mars

Översvämningar orsakar mer skada globalt än någon annan typ av naturkatastrof. Sidas samarbetspartner Global Resilience Partnership arbetar för att främja nya lösningar som ska bygga motståndskraft för översvämningar innan de slår till, i motsats till att hjälpa när skadan redan är skedd vilket oftast sker idag. 

Sida (nyheter) 15 mars

De Globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030 är mycket närvarande i det svenska utvecklingssamarbetet genom Sida. I en skrivelse som lämnats in till regeringen visar analysen att Sidas arbete i någon mån har inverkan på alla de sjutton Globala målen för hållbar utveckling.

Sida (nyheter) 15 mars

Idag har Sidas nya VR-film MadeinBangladesh premiär i textilstaden, och den globala kommunen, Borås. I filmen får du följa med textilarbetaren Ruma Akther, en av närmare fyra miljoner textilarbetare i Bangladesh, och se hur det ser ut där dina kläder tillverkas.

Sidor