Sökformulär

Utblick

Amnesty Sverige 13 december

Förutom krigsbrott och brott mot mänskligheten i form av bland annat mord, våldtäkter och slaveri har den väpnade grupp som kallar sig “ Islamiska staten” (IS) begått krigsbrott och brott mot mänskligheten mot minoritetsgruppen yazidierna när de saboterat bevattningsbrunnar och förstört jordbruksområden, det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.

Sida (nyheter) 12 december

Parlamentarikern Safia Nalule Juuko arbetar för ökad rättvisa för personer med funktionsnedsättning i Uganda. Hon har bidragit till att Ugandas ministerier idag måste ta hänsyn till ökad jämställdhet och jämlikhet för landets mest utsatta människor.

Sida (pressmeddelanden) 11 december

Biståndsmyndigheten Sida ansluter sig nu till Världsbankens nya havsfond som ska ta ett helhetsgrepp kring de många utmaningar som är kopplade till havet med ett stöd på 300 miljoner kronor under fyra år. Ett viktigt fokus blir att öka inkomsterna för den fattigaste befolkningen i kustnära områden.  

Sida (pressmeddelanden) 10 december

Hiv och aids fortsätter att vara det största hotet mot människors liv och hälsa i stora delar av Afrika. En stor och samlad insats behövs. Idag presenterar Sida därför en satsning på 400 miljoner kronor på att förbättra människors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR) i fem länder i östra och södra Afrika.

Sida (pressmeddelanden) 10 december

För två år sedan lovade världens ledare att utrota fattigdomen till år 2030. För att lyckas behövs vägar, hamnar, elnät, telekom. Infrastruktur är en förutsättning för att lyfta människor ur fattigdom. Men det enorma kapital som krävs finns inte i det traditionella biståndet – de privata investerarna måste in. Därför går nu Sida in i en banbrytande satsning tillsammans med Världsbankens organ för privata investeringar, IFC.

Sida (pressmeddelanden) 10 december

Den humanitära situationen i världen förvärras då allt fler människor drabbas av krig, konflikt och naturkatastrofer. I dag är drygt 128 miljoner människor beroende av humanitärt stöd men bara hälften av hjälpbehoven är finansierade. För att kunna agera snabbt och möta de växande behoven har Sida en rekordstor budget på drygt fyra miljarder att fördela till 30 olika kriser. En stor del betalas ut nu i början på året.

Sida (pressmeddelanden) 10 december

Minor, klusterbomber och andra explosiva föremål som grävts ner är ett stort problem för civilbefolkningen, som riskerar att dödas eller skadas av dem. Under 2016 var antalet dödsoffer på grund av minor det högsta sedan 1999. Sida satsar nu 320 miljoner kronor på minhantering för att minska riskerna för befolkningen i tidigare konfliktländer.

Sida (pressmeddelanden) 10 december

Hur kan fattiga länder hantera ett förändrat klimat och miljö? Många av världens låginkomstländer ligger i de geografiska regioner som påverkas mest av en ökad temperatur, med torka, översvämningar och extremväder.

Sida (nyheter) 10 december

70 år har gått sedan FN:s generalförsamling antog den allmänna förklaringen av de mänskliga rättigheterna. Men de senaste åren har den demokratiska utvecklingen gått bakåt på många ställen i världen. De mänskliga rättigheterna inskränks och respekten för rättsstatens principer utmanas.

Amnesty Sverige 10 december

Under 2018 har kvinnliga aktivister gått i täten i kampen för mänskliga rättigheter. Det konstaterar Amnesty International när organisationen i dag presenterar sin tillbakablick på året som gått gällande situationen för mänskliga rättigheter i världen.

Sidor