Sökformulär

Utblick

Sida (pressmeddelanden) 30 november

Den humanitära situationen har förvärrats kraftigt det senaste halvåret på många håll i världen. Nu går biståndsmyndigheten Sida in med extra stöd till de kriser i världen med allra störst behov – och där man bedömer att pengarna behövs akut. Tolv länder får dela på 335 miljoner kronor, dessutom delas 45 miljoner ut genom Sidas snabbmekanism för svåra kriser.

Sida (pressmeddelanden) 30 november

Människor på flykt har ofta svårt att hitta försörjning för sin överlevnad. Nu satsar Sida på en banbrytande och innovativ insats där flyktingar i Uganda kan få tillgång till kapital för att starta småföretag och investera i sin framtid med hjälp av en garanti.

Sida (pressmeddelanden) 30 november

Det är nödvändigt att skala upp insatserna för klimatet, det står klart under toppmötet i Madrid. Sida och UNDP har nu avtalat om 380 miljoner kronor under fyra år i en bred insats för klimatarbete och miljö, som ytterst syftar till att utrota fattigdom.

Sida (pressmeddelanden) 30 november

En majoritet av svenskarna är positiva till bistånd men stödet för att skattemedel används till bistånd minskar, det visar biståndsmyndigheten Sidas årliga opinionsmätning. Andelen som själva gjort något för att hjälpa människor i fattigdom minskar också, liksom förtroendet för de som ska se till att biståndet gör nytta.

Sida (pressmeddelanden) 30 november

Allt fler drabbas av den svåra torkan i Zimbabwe. Matbristen i landet är den svåraste på mycket länge och hälften av befolkningen på 14 miljoner är i behov av humanitärt stöd. Sida ger stöd till drabbade på totalt 33,5 miljoner kronor till akut hjälp med mat och till nytt utsäde till kommande odlingssäsong.

Sida (pressmeddelanden) 30 november

Miljontals skolbarn i fattiga länder drabbas hårt av covid-19 pandemin, när skolorna stänger för att minska smittspridningen. Det handlar både om att missa undervisning, men också skolmat, säkerhet och information om hygien. Nu anpassar biståndsmyndigheten Sida ett stort utbildningsstöd för att upprätthålla lärandet för 383 miljoner barn som annars skulle gå miste om delar av sin utbildning.

Sida (pressmeddelanden) 30 november

Spridningen av covid-19 har utlöst en global kris, som också drabbar människor i fattiga delar av världen hårt. Det krävs internationellt samarbete för att stoppa viruset. Biståndsmyndigheten Sida har beslutat att bidra med 70 miljoner kronor till FN:s gemensamma appell för arbetet med att stoppa spridningen av coronaviruset. Dessutom får Internationella Rödakorskommittén 30 miljoner kronor.

Sida (pressmeddelanden) 30 november

När covid-19 sprider sig bland de fattigaste och mest utsatta är det inte bara själva viruset som hotar människors liv och hälsa. De stängda gränserna och det fokus som läggs på att bekämpa covid-19 slår mot flera andra hälsoområden. Sida går därför in med ett extra stöd på 20 miljoner kronor för att förbättra tillgången till preventivmedel, abortprodukter och rådgivning i östra och södra Afrika.

Sida (pressmeddelanden) 30 november

I det svårt explosionsdrabbade Beirut har ett stort antal människor skadats, dödats och förlorat sina hem. Biståndsmyndigheten Sida beviljar ett stöd på drygt 4,8 miljoner kronor till Svenska Röda korset för stöd till drabbade med mobila sjukvårdsteam och ambulanser, och tak över huvudet.

Sida (pressmeddelanden) 30 november

På måndagen den 30 november tecknade Sida hyresavtal om att flytta till fastigheten Ursviks Entré i Rissne i Sundbybergs kommun. Biståndsmyndighetens nya lägre årshyra blir 23 miljoner för 11 500 kvadratmeter. Överdirektör Marie Ottosson ser fram emot att Sida ska få moderna lokaler med större möjligheter till att arbeta flexibelt för ett bättre bistånd.

Sidor