Sökformulär

Utblick

Sida (nyheter) 5 juni

Att bevara biologisk mångfald är lika viktigt som att stoppa klimatförändringarna om mänskligheten ska kunna överleva på jorden, enligt FN. Samtidigt hotas en miljon arter på jordklotet av utrotning. Strax utanför Tanzanias huvudstad Dar es Salaam arbetar lokalbefolkningen med att återplantera skog, vilket är ett sätt att motarbeta utrotningen.

Sida (nyheter) 4 juni

Svenska Patent- och registreringsverket utbildar internationella deltagare i hur de stärker sina länders immateriella rättigheter. Ett exempel är Bangladesh, där regeringen ser en möjlighet att locka nya investerare till landet för att skapa nya arbetstillfällen och öka den ekonomiska tillväxten. En viktig förutsättning är lagar och policies kring upphovsrätt, patent och varumärken.

Sida (nyheter) 4 juni

Att följa och arbeta utifrån Agenda 2030 ställer stora krav på företag och finansaktörer. Men målen innebär också nya möjligheter till lönsamma – och hållbara – affärer. Det konstaterade paneldeltagarna vid Sidas första seminarium i Sverige i Världen – Almedalens globala mötesplats.

Sida (nyheter) 4 juni

En tredjedel av världens befolkning saknar laglig rätt till den mark de brukar och bor på. Deras kamp är i grunden en fråga om mänskliga rättigheter. Men urfolken är också världens bästa beskyddare av skogen och spelar en viktig roll för att motverka klimatförändringarna. Formella rättigheter kan också minska antalet konflikter och bidra till ökad jämställdhet.

Sida (nyheter) 4 juni

Varje år gifter sig 15 miljoner flickor som ännu inte har fyllt 18 år. Sida ger nu stöd till organisationen Girls Not Brides som arbetar för att flickor ska få vara barn istället för brudar.

Sida (nyheter) 4 juni

Den 11 oktober 2017 delades världens största humanitära pris ut till forskningsinstitutet icddr,b. De får två miljoner dollar för att fortsätta med det som de är bäst på: Att ta fram effektiva lösningar på globala hälsoproblem.

Sida (nyheter) 4 juni

På en och en halv månad har mer än en halv miljon rohingyer flytt undan våld och övergrepp i Myanmar till Bangladesh vilket har satt hård press på samhällena nära gränsen. I Myanmar är situationen mycket allvarlig eftersom endast Röda Korsrörelsen har tillträde till de områden där den drabbade befolkningen finns.

Sida (nyheter) 4 juni

När Kenyas högsta domstol ogiltigförklarade presidentvalet var det en milstolpe för demokratin i Kenya. Sida och Sverige har under många år varit en viktig samarbetspartner till det kenyanska rättsväsendet, som under de senaste åren har ökat sitt oberoende.

Sida (nyheter) 4 juni

En ny unik studie undersöker mansrollen i Egypten, Marocko, Palestina och Libanon. Resultaten ger dubbla budskap: Å ena sidan en konservativ kvinnosyn som klamrar sig fast hos den unga generationen, å andra sidan en modernare bild som nyanserar stereotypa föreställningar.

Sida (nyheter) 4 juni

I 40 år har tusentals svenska och tanzaniska forskare samarbetat. Det har ökat kunskapen inom en rad olika forskningsområden i både Sverige och Tanzania. Genom forskningsprogrammet har 216 tanzanier doktorerat och 106 förväntas publicera sin avhandling innan år 2020.

Sidor