Sökformulär

Utblick

Sida (nyheter) 29 juni

I dag på FN:s dag för mänskliga rättigheter uppmärksammar vi FN:s särskilda rapportör på mänskliga rättigheter och giftiga ämnen som nyss besökte Sverige. Han är en av få som lyfter fram kopplingen mellan riskfyllda kemikalier och mänskliga rättigheter. I år handlar hans rapport särskilt om barn.– Stater är skyldiga att se till att barn inte utsätts för risker, säger Baskut Tuncak.

Sida (nyheter) 29 juni

Hat och hot online används ofta för att tysta kvinnor i offentligheten, vilket minskar deras yttrandefrihet och demokratiska rättigheter. Men många kvinnorättsgrupper och kvinnor i offentliga positioner har hittat sätt att fortsätta att göra sina röster hörda.

Sida (nyheter) 29 juni

Regeringen har presenterat ett nytt policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet och humanitära biståndet, som pekar ut biståndets övergripande riktning under de kommande åren.

Sida (nyheter) 29 juni

Frisk luft, mat och rent vatten är alla förutsättningar för mänskligt liv. Maria van Berlekom, verksföreträdare för miljö/klimat på Sida, förklarar varför jordens ekosystem är avgörande i kampen mot fattigdom och hunger.

Sida (nyheter) 29 juni

Kontanta utbetalningar till utsatta människor bidrar till att minska fattigdomen. Det visar oberoende forskning från åtta länder i Afrika. Mottagarna äter mer näringsriktig mat, barnen blir friskare och fler går i skolan.

Sida (nyheter) 29 juni

Med roddbåt runt Svalbard, sketcher på arabiska och film med bröderna Norberg kommer de Globala målen för hållbar utveckling att uppmärksammas lite extra. Sidas utlysning lockade 52 aktörer att söka och 15 av dem beviljas nu pengar till kommunikationsaktiviteter som ska få fler att engagera sig för en bättre värld.

Sida (nyheter) 29 juni

I de jordanska flyktinglägren Za'atari och Azraq bor 115 000 syriska flyktingar, varav över hälften är barn. För att barnen ska kunna fortsätta med skolgången trots att de är på flykt stödjer Sida genom Unicef flera olika utbildningsinsatser i lägren.

Sida (nyheter) 29 juni

Officiell statistik visar att hälften av alla kvinnor i Albanien har upplevt någon form av våld. Våld i hemmet betraktas dessutom som en privat angelägenhet som inte bör diskuteras offentligt. Sida stödjer ett FN-program som hjälper regeringen att genomföra den nationella strategin för jämställdhet.

Sida (nyheter) 29 juni

Genom att överföra pengar och kunskap kan migranter skapa bättre förutsättningar för både sig själva och sina ursprungsländer. För mottagarländerna innebär migration ett nytillskott av idéer och arbetskraft. Biståndets mål är förstärka migrationens positiva effekter.

Sida (nyheter) 29 juni

Under mars och april 2017 har nästan en miljon doser koleravaccin delats ut i somaliska områden som är hårt drabbade av sjukdomen. Förra året dog över 500 somalier av kolera och Sida har bidragit på flera sätt för att få fram det nya vaccinet.

Sidor