Sökformulär

Globalarkivet är ett öppet och fritt arkiv. Vi har fulltexter av förenings- och tidskriftsmaterial med fokus på globala rättvisefrågor, solidaritet och hållbar utveckling.

Chilebulletinen 1984:1 exempel

Utgivare: Chilekommittén
Tidskrift/källa: Chilebulletinen
År: 1984
Den chilenska massrörelsen har under det gångna året lyckats lägga fast den kurs man vill följa för att nå sina mål, även politiskt. Som nytt politiskt alternativ uppträder MDP, Folkliga Demokratiska Rörelsen. Denna front samlar och leder nu den chilenska vänstern

Chilebulletinen 1978:7

Utgivare: Chilekommittén
Tidskrift/källa: Chilebulletinen
År: 1978
Under flera år har det varit tyst om den chilenska arbe­tarrörelsen. Fackföreningarna krossades nästan helt vid kup­pen 1973 och många fackliga ledare har mördats eller »för­svunnit» sen dess. Men trots Pinochet-juntans förtryck har arbetarrörelsen böljat göra sig hörd genom olika protester och aktioner, som t ex strej­ken vid gruvan i Chuquicama- ta. Aktiveringen av den chi­lenske arbetaren försöker nu Pinochet hejda genom att för­bjuda sju fackförbund. Om den fackliga kampen i Chile kan Du läsa på sidorna II -14.
Ett annat land som lider un­der ett ofattbart förtryck är Uruguay. På sidorna 3- 9 finns förhållandena i landet beskrivet.

Sidor