Sökformulär

Om Globalarkivet

Globalarkivet bygger på ett samarbete mellan föreningar och tidskrifter med fokus på globala rättvisefrågor, solidaritet och hållbar utveckling. Projektet samordnas av Världsbiblioteket som har sina lokaler i Solidaritetshuset i Stockholm.

Redan 1999 dök den första tanken på ett alternativt artikelindex upp bland föreningar och tidskrifter i Solidaritetshuset. Tankar som med tiden mognat och utvecklats i en kampanj för Digital Solidaritet i Världsbibliotekets regi. Termen syftar på en solidarisk och generös inställning till delandet och spridandet av information och kultur inom de nya elektroniska nätverken.

Tekniken ger oss idag nya möjligheter till spridande av resurser i fulltext för omedelbar användning och spridning. Globalarkivet bygger dessutom på en programvara, Drupal, vars källkod är fri att använda för alla, förutsatt att man fortsätter att hålla koden öppen och tillgänglig. (Tidigare EPrints, även det fritt, utvecklat vid universitetet i Southampton.) Samtidigt har juridiken i nya licensavtal som Creative Commons visat sig vara möjlig att vända mot den allt mer instängande juridiken inom traditionell upphovsrätt.

De deltagande föreningarna och tidskrifterna är just nu: Afrikagrupperna, Arbetaren, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, ATTAC, bis, FIAN, Fjärde Världen, Föreningen för utvecklingsfrågor (FUF), Merdeka/Östtimorinformation, Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas), Palestina Nu, Palestinagrupperna, Svalorna Latinamerika, Svenska kvinnors vänsterförbund, Svensk-Kubanska Föreningen, Sydasien, Svenska Fredskommittén, Södra Afrika, Tidskriften Kuba, Vi Mänskor, Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN), Världsbiblioteket, Västsahara, Östtimorkommittén.

Globalarkivet erhåller ekonomiskt stöd från SIDA och fick under uppbyggnadsfasen även stöd av .SE.