Sökformulär

Upphovsrätt

Globalarkivet är ett fritt tillgängligt fulltextarkiv.

Resurser publicerade i Globalarkivet omfattas av upphovsrätten. En stor del av verken är licensierade under en Creative Commons-licens. Tre alternativ bjuds.

Den första licensen heter Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 2.5 Sverige. Den andra licensen heter Erkännande-Dela Lika 2.5 Sverige. Den tredje licensen heter Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige.

Samtliga alternativ ger tillåtelse till nedladdning, utskrifter, kopiering, vidaredistribution och återpublicering av resursen på villkor att författarens namn anges. Den första licensen tillåter bearbetningar av verket, men inte så att verkets karaktär ändras, förutsatt att den bearbetade versionen av verket sprids på samma villkor (under samma licens) som man själv mottog originalet och att syftet med användningen inte är kommersiellt. Den andra licensen är som den första, men utan kravet på ickekommersiell användning. Den tredje licensen tillåter bara ickekommersiell användning och inga bearbetningar.

När det gäller vissa resurser är det bara delar av dem som publiceras under någon av Creative Commons licenser. Exempelvis är det ibland bara texten i tidskriftsartiklar som är publicerad under en mer tillåtande licens, medan bilderna publiceras under vanlig upphovsrätt. I vissa fall kan det även tänka sig att olika delar av ett verk publiceras under olika licenser från Creative Commons.

För att använda ett verk på annat sätt än vad som villkoras för dess användning krävs upphovsmannens tillstånd.