Sökformulär

Utblick

Sida (nyheter) 24 maj

Samtidigt som Storbritannien är på väg att lämna EU arbetar många östeuropeiska och Balkanländer för att närma sig unionen. Sida stödjer deras arbete för att uppfylla EU:s krav.

Nordiska Afrikainstitutet 21 maj

56 years after the creation of the Organisation of African Unity, which later became the African Union, African nations are about to take a huge step towards economic integration. The creation of the African Continental Free Trade Area will give Africans a much stronger collective voice, according to AU negotiator Carlos Lopes.

Sida (nyheter) 20 maj

Koleravaccin, betalningssystem via mobilen och odlingsmetoder för att bekämpa skadeinsekter. Det är några goda effekter av svenskt bistånd till forskning i utvecklingsländer.– Forskningsstöd är effektivt och bidrar till att bekämpa fattigdom. Men man måste tänka långsiktigt, säger AnnaMaria Oltorp, chef for Sidas forskningsenhet.

Sida (nyheter) 16 maj

Friheten på internet befinner sig under press. I 26 av 65 länder krympte det demokratiska utrymmet online år 2018, enligt Freedom House.– Det är en oroväckande utveckling eftersom tillgång till internet spelar en viktig roll för global utveckling och minskad fattigdom. Vi behöver gemensamt slå vakt om ett fritt, öppet och säkert internet, säger Anna Karefelt på Sida.

Sida (nyheter) 15 maj

Sida välkomnar svenska civilsamhällesorganisationer (CSO) som bedriver utvecklingssamarbete att anmäla intresse för strategiskt partnerskap med Sida inom strategin för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 2016–2022.

Sida (nyheter) 15 maj

I Darfur har människor levt omgivna av väpnat våld sedan 1950-talet. Att lösa konflikter på bynivå är ett viktigt bidrag till fred och stabilitet. Sida stödjer genom UNDP en fond som tar tillvara på lokalsamhällets traditionella sätt att lösa konflikter.

Sida (nyheter) 15 maj

Hur är kapacitetsutveckling och ägarskap sammankopplade? Vem är det egentligen som äger när vi pratar om ägarskap? Och hur kan vi förbättra genomförandet av biståndet för att uppnå hållbar utveckling?

Sida (nyheter) 15 maj

Claudine Uwera genomförde delar av sin forskarutbildning i miljöekonomi vid Göteborgs universitet.

Sida (nyheter) 15 maj

Fattiga människor är ofta direkt beroende av den skog, mark och vattenresurser som finns där de bor för att klara sin vardag. Organisationen RECOFTC arbetar för att de människor som bor vid skogen ska ha rätt att bruka den.

Amnesty Sverige 14 maj

Selektiva utomrättsliga avrättningar, godtyckliga kvarhållanden, dödsfall och skador orsakade av Nicolás Maduros regerings överdrivna användande av våld - och som är en del av en systematisk och utbred policy av förtryck sedan minst år 2017 - kan utgöra brott mot mänskligheten. Det konstaterar Amnesty International i sin nya rapport om händelserna i Venezuela i slutet av januari 2019.

Sidor