Sökformulär

Utblick

Amnesty Sverige 31 mars

​Den 27 mars avhystes en grupp människor från en informell bosättning i Hökarängen/Farsta, utanför Stockholm. De drabbade, åtta eller nio personer, var från Rumänien, av folkgruppen rudari, och hade bott i skogen i skjul de själva tillverkat under några veckors tid. En volontär som var där, vän till de boende, berättar för Amnesty att privata entreprenörer var på plats med grävskopor och maskiner.

Sida (nyheter) 27 mars

För att stoppa den globala coronapandemin och begränsa konsekvenserna behövs globala lösningar och samarbeten. Sida växlar upp och ställer om arbetet för att möta epidemins svåra utmaningar.

Sida (nyheter) 27 mars

Klimatmötet i Madrid är igång och Sida är på plats. Sida arbetar för att hög- och låginkomstländer ska kunna delta på lika villkor i klimatförhandlingarna, och för att utvecklingsländer ska kunna beräkna, rapportera och verifiera utsläpp av växthusgaser.

Sida (nyheter) 27 mars

Av de människor i världen som lever i fattigdom, är människor med funktionsnedsättningar särskilt utsatta. Sida går därför nu in med ett nytt stöd till FN:s partnerskap för personer med funktionsnedsättningar.

Sida (nyheter) 27 mars

Det går inte längre att odla grönsaker i Chingola, och de som tvättar sig i vattnet får utslag. Med Sidas stöd har Swedwatch granskat kopparindustrin i Zambia. En industri som är oumbärlig för landets ekonomi – men som ger stora konsekvenser för människor och miljö.

Amnesty Sverige 25 mars

Covid-19 - Folkhälsomyndigheten och regeringen manar till individuellt ansvar, men hur ska de som saknar bostad, tillgång till rent vatten och sanitet, isolera sig mot smittan? Detta skriver Johanna Westeson, sakkunnig diskrimineringsfrågor på den svenska Amnesty sektionen i en debattartikel med Räddningsmissionen. Och lägger fram förslag på åtgärder för att skydda samhällets mest utsatta.

Amnesty Sverige 23 mars

En ny rapport från Amnesty International avslöjar hur militären i Thailand rutinmässigt utsätter värnpliktiga för misshandel, förnedring och sexuella övergrepp. Rapporten “We were just toys to them” dokumenterar ett utbrett och mångårigt mönster av övergrepp mot värnpliktiga, däribland flera fall av våldtäkter.

Sida (nyheter) 18 mars

Världen upplever nu en alarmerande och snabbt föränderlig situation på grund av spridningen av coronavirus. Effekterna av denna pandemi, såväl för individer som för samhällen, kommer att märkas under lång tid framöver.

Sida (pressmeddelanden) 10 mars

Invasionen av ökengräshoppor i flera länder i östra Afrika utgör en humanitär kris. I de drabbade områdena står miljontals människor inför en akut livsmedelsbrist. Sida har beslutat om att gå in med flera humanitära stöd genom FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO och Oxfam.

Sida (pressmeddelanden) 10 mars

FN:s generalsekreterare António Guterres presenterar nu det nya globala nätverket för stora investerare, Global Investors for Sustainable Development, GISD. Det består av 30 vd:ar för några av världens största banker, investerare och finansiella aktörer. Under två års tid åtar de sig att arbeta för att frigöra biljontals dollar och satsa dem för att uppnå de Globala målen i Agenda 2030.

Sidor