Sökformulär

Utblick

Amnesty Sverige 14 november

Den 17-18 november medverkar Amnesty Sverige på Mänskliga Rättighetsdagarna 2022 i Örebro för vilka vi även är medarrangörer. Där bjuder vi in till panelsamtal, seminarier och workshops om mänskliga rättigheter på årets tema Rätten till ett liv i trygghet och säkerhet och hur dessa rättigheter kan stärkas och försvaras lokalt, nationellt och globalt.

Amnesty Sverige 10 november

Ryska myndigheter har tvångsförflyttat civila från ockuperade områden i Ukraina, i vad som utgör krigsbrott och troligtvis brott mot mänskligheten, konstaterar Amnesty International i en ny rapport. Civila har berättat för Amnesty hur de tvingats genomgå en kränkande kontrollprocess – så kallad “filtrering” – som ibland resulterat i godtyckligt frihetsberövande, tortyr eller annan illabehandling.

Amnesty Sverige 24 oktober

Amnesty kommenterar Solna tingsrätt dom mot klimataktivisterna på E4:an. Domen står i strid med vad folkrätten kräver av Sverige. Det saknas praxis att tillämpa sabotage-brottet på det här sättet. Vidare är det oroande att Sveriges domstolar börjar bedöma utövande av fri- och rättigheter som allvarliga brott, utan diskussion och lagändring, i strid med praxis och FN:s rekommendationer,

Amnesty Sverige 29 september

Facebook-ägaren Metas farliga algoritmer och hänsynslösa jakt på vinst bidrog avsevärt till de grymheter som Myanmars militär begick mot rohingyafolket under 2017, säger Amnesty International i en ny rapport som publiceras i dag.

Amnesty Sverige 15 september

En ny global enkätundersökning som genomförts på uppdrag av Amnesty visar att nästan tre fjärdedelar av de tillfrågade vuxna personerna i de undersökta länderna står bakom förslaget att Fifa ska använda intäkterna från VM för gottgörelse till migrantarbetare som drabbats under sitt arbete inför herrarnas fotbolls-VM i Qatar 2022.

Amnesty Sverige 31 augusti

I en ny rapport har Amnesty dokumenterat hur säkerhetsstyrkor har skjutit direkt mot människor som flytt från Afghanistan genom att korsa gränsen till Iran och sen Turkiet. Rapporten visar också att afghaner som lyckats ta sig in i Iran eller Turkiet rutinmässigt blivit godtyckligt frihetsberövade, utsatta för tortyr och annan illabehandling innan de olagligt tvingats tillbaka till Afghanistan.

Amnesty Sverige 15 augusti

Sedan talibanerna tog kontroll över Afghanistan för ett år sedan har de inlett ett varaktigt angrepp på mänskliga rättigheter, förföljt minoriteter, slagit ner på fredliga protester med våld, förtryckt kvinnors rättigheter och använt utomrättsliga avrättningar och försvinnanden för att sprida skräck bland befolkningen. Det säger Amnesty International i dag i en ny briefing.