Sökformulär

Utblick

Amnesty Sverige 23 juni

Grekiska gränsstyrkor agerar med våldsamma metoder och tar olagligen grupper av flyktingar och migranter i förvar innan de godtyckligt återförs till Turkiet. Det här går tvärtemot Greklands folkrättsliga människorättsåtaganden liksom EU-gemensam lagstiftning. Det visar en ny utredning från Amnesty International.

Amnesty Sverige 22 juni

I och med riksdagens beslut idag om att tillfälliga uppehållstillstånd blir huvudregel för personer som beviljas skydd liksom krav på försörjning och bostad för att familjemedlemmar ska kunna återförenas, lägger sig Sverige på EU:s lägstanivå i migrationspolitiken, säger Amnesty Sverige i en kommentar till omröstningen i riksdagen idag.

Amnesty Sverige 18 juni

Ny sammanställning från Amnesty om Turkiet visar hur den nya Lag nr 7262, om förebyggande av finansiering av spridning av massförstörelsevapen, hotar att undergräva civilsamhällesorganisationers legitima arbete. Lagen medför nya åtgärder som kränker rätten till förenings- och yttrandefrihet och internationellt erkända garantier för rättvisa rättegångar.

Amnesty Sverige 11 juni

Regeringarna i USA och Mexiko tvingar tusentals ensamkommande barn tillbaka till de länder de just flytt ifrån, utan att säkerställa att de inte utsätts för skada och fara vid sin återkomst. Det konstaterar Amnesty International i sin nya rapport “Pushed into Harm’s Way”.

Amnesty Sverige 10 juni

Uigurer, kazaker och andra i huvudsak muslimska etniska minoriteter i den autonoma regionen Xinjiang i nordvästra Kina utsätts för massfängslanden, tortyr och förföljelse. Det här är ett systematiskt och statligt organiserat förtryck som utgör brott mot mänskligheten. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.

Amnesty Sverige 7 juni

Amnestys nya policyrapport, Stop Burning Our Rights!, är en utförlig juridisk och etisk genomgång av vad stater och företag måste göra för att ta itu med klimatkrisen, hjälpa människor med anpassningen och säkra gottgörelse för den skada som redan åsamkats. Rapporten visar hur människorätten kan vägleda regeringar, företag och aktivister i kampen mot klimatkrisen.

Amnesty Sverige 4 juni

Den 4 juni 2021 röstade det slovenska parlamentet igenom förändringar i landets brottsbalk som gör att sex utan samtycke kommer klassas som våldtäkt. Amnesty International välkomnar beslutet och ser det som ett lyckat resultat av det förändringsarbete som organisationen och dess aktivister började jobba med för flera år sedan.

Amnesty Sverige 27 maj

Det huthiska de facto-styret i Jemen måste upphöra med att använda godtyckligt fängslade personer som pjäser i pågående politiska förhandlingar. Det säger Amnesty International i en ny rapport.

Amnesty Sverige 26 maj

Över 10 miljoner människor världen över är engagerade i Amnesty International som på fredag den 28 maj fyller 60 år som organisation. Detta firar vi med en livestream där bland andra Loreen, Martin Schibbye, Ison & Fille, Amason och Alexandra Pascalidou medverkar.

Amnesty Sverige 20 maj

Gravida kvinnor och flickor riskerar att drabbas för livet av skador som uppkommer i samband med deras förlossningar eftersom så många föder hemma istället för inom sjukvården. Orsaken till att många gör valet att föda hemma är en bristfällig infrastruktur när det kommer till hälso-och sjukvård, kulturella sedvänjor och höga sjukhuskostnader. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.

Sidor