Sökformulär

Utblick

Amnesty Sverige 23 oktober

Yttrandefriheten och fredliga offentliga sammankomster i USA hotas då polisen misslyckas i sitt arbete att förhindra sammandrabbningar mellan demonstranter samt agera på hotet mot demonstranter från väpnade grupper och individer. Rapportens slutsatser är särskilt oroande nu inför det stundande presidentvalet som kantas av allt hätskare politiskt klimat och ökat våld.

Amnesty Sverige 22 oktober

I dag skickar en rad tunga organisationer och förbund, bland dem Amnesty International, Läkare i Världen, Vårdförbundet, Barnmorskeförbundet och Svenska läkaresällskapet, en förfrågan om möte med socialminister Lena Hallengren. Syftet är att diskutera tillgången till vård för en av de mest utsatta grupperna i Sverige: EU-medborgare utan det europeiska sjukförsäkringskortet som lever i fattigdom oc

Sida (nyheter) 20 oktober

Ingen ska lämnas utanför vid omställningen till ett klimat-neutralt samhälle. Detta åtar sig Sida, ett 20-tal svenska företag och tre expertorganisationer som medlemmar i nätverket Swedish Leadership for Sustainable Development.

Sida (nyheter) 20 oktober

Regeringen beslutade 2018 att Sida skulle flytta till Botkyrka. Men hittills har inte några lämpliga lokaler gått att hitta där. Efter en hemställan från Sida beslutade regeringen den 11 juni att Sida kan söka nya lokaler även i andra kommuner i Stockholms län, dock inte i Stockholms kommun.

Sida (nyheter) 20 oktober

Sju experter på jämställdhet tar plats i Sudans ministerier efter ett nytt avtal mellan Sida och Sudans regering. Landet, som för mindre än ett år sedan var en brutal militärdiktatur, tar ett kliv mot ett mer jämställt och demokratiskt samhälle - som en följd av folkets revolution.

Sida (nyheter) 20 oktober

I år är det 25 år sedan Pekingplattformen antogs – ett dokument som än i dag är ett av de viktigaste för global jämställdhet. Sida bidrar genom utvecklingssamarbetet till att uppnå lika rättigheter och förutsättningar för kvinnor och män.

Sida (nyheter) 20 oktober

I årsredovisningen beskriver Sida det gångna årets arbete.

Sida (nyheter) 20 oktober

Efter över 40 års krig och konflikt saknar Afghanistans unga befolkning erfarenhet av att leva i fred. Nu har Sida fått i uppdrag av EU att engagera unga och kvinnor i fredsarbetet.

Sida (nyheter) 20 oktober

Är du yrkesverksam journalist med intresse för utvecklingsfrågor? Nu kan du söka stipendium från Hiertanämnden för studier, rapportering och granskning av biståndet.

Sida (nyheter) 20 oktober

Nu ökar Sverige stödet till nordöstra Syrien. Pengarna gör det möjligt att stärka utsatta människor så att de bättre kan stå emot de kraftfulla och omskakande händelser som de utsätts för.

Sidor