Sökformulär

Utblick

Sida (nyheter) 23 september

Varje år i september samlas ledarna från FN:s medlemsländer i FN:s generalförsamling i New York för att diskutera aktuella globala frågor. I år arrangeras förutom den sedvanliga debatten även hela fem högnivåmöten som man hoppas ska fungera som en blåslampa för att påskynda ansträngningarna för en hållbar och rättvis utveckling i världen.

Sida (nyheter) 23 september

Sida har skapat en modell där samarbetsprojekt mellan myndigheter i ett EU-land och ett kandidatland (EU-Twinning) matchas mot de Globala målen. Det gör arbetet med de Globala målen mer konkret för svenska myndigheter. Modellen kan komma att användas i hela EU.

Amnesty Sverige 22 september

​Hösten 2001 tystnade den fria pressen i Eritrea. Mellan den 18 – 23 september stängdes alla oberoende medier ner och hundratals personer greps - bland dem flera journalister och oppositionella. En av dem som greps var den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak.

Amnesty Sverige 19 september

Trots Qatars löften om att förbättra arbetares rättigheter är det fortfarande hundratals migrantarbetare som förgäves väntar på att få ut sin lön eller en kompensation för utebliven lön, det visar en ny rapport från Amnesty International.

Nordiska Afrikainstitutet 16 september

Since the end of August, Nigeria has kept its border with Benin closed to curb rice smuggling. According to the government, it is a measure to boost domestic rice production.

Sida (nyheter) 13 september

Tillbakagången av demokrati och mänskliga rättigheter oroar. Den 15 september uppmärksammar vi den internationella demokratidagen – ett tillfälle att uppmana världens alla regeringar att respektera medborgarnas rätt att säga och tycka vad de vill, att engagera sig i samhällsprocesser, och att få information från fria och oberoende medier.

Sida (nyheter) 13 september

Samtidigt som Storbritannien är på väg att lämna EU arbetar många östeuropeiska och Balkanländer för att närma sig unionen. Sida stödjer deras arbete för att uppfylla EU:s krav.

Sida (nyheter) 13 september

Koleravaccin, betalningssystem via mobilen och odlingsmetoder för att bekämpa skadeinsekter. Det är några goda effekter av svenskt bistånd till forskning i utvecklingsländer.– Forskningsstöd är effektivt och bidrar till att bekämpa fattigdom. Men man måste tänka långsiktigt, säger AnnaMaria Oltorp, chef for Sidas forskningsenhet.

Amnesty Sverige 9 september

Amnesty International visar i en ny rapport att ledande företag inom försvarsindustrin brister i de analyser som borde förhindra att deras produkter används i potentiella människorättskränkningar och krigsbrott. Airbus, BAE Systems och Raytheon finns bland företagen. Även svenska Saab har ingått i undersökningen.

Nordiska Afrikainstitutet 5 september

Efter 46 år på Nordiska Afrikainstitutet tackar Kent Eriksson för sig och går i pension. Institutet har under den perioden haft elva direktörer och varit beläget på fyra olika platser i Uppsala.

Sidor