Sökformulär

Utblick

Sida (nyheter) 13 januari

När du känner till dina rättigheter kan du också utöva och utkräva dem. Legal Resources Foundation (LRF) utbildar barn och ungdomar – så att de i sin tur kan sprida informationen vidare och stötta sina skolkamrater.

Sida (nyheter) 13 januari

Tillbakagången av demokrati och mänskliga rättigheter oroar. Den 15 september uppmärksammar vi den internationella demokratidagen – ett tillfälle att uppmana världens alla regeringar att respektera medborgarnas rätt att säga och tycka vad de vill, att engagera sig i samhällsprocesser, och att få information från fria och oberoende medier.

Sida (nyheter) 13 januari

Nolltolerans är vad som gäller när Sida på något sätt kommer i kontakt med korruption. Antikorruptionsarbete är alltid i fokus för Sidas arbete.

Sida (nyheter) 13 januari

Samtidigt som Storbritannien är på väg att lämna EU arbetar många östeuropeiska och Balkanländer för att närma sig unionen. Sida stödjer deras arbete för att uppfylla EU:s krav.

Sida (nyheter) 13 januari

Koleravaccin, betalningssystem via mobilen och odlingsmetoder för att bekämpa skadeinsekter. Det är några goda effekter av svenskt bistånd till forskning i utvecklingsländer.– Forskningsstöd är effektivt och bidrar till att bekämpa fattigdom. Men man måste tänka långsiktigt, säger AnnaMaria Oltorp, chef for Sidas forskningsenhet.

Sida (nyheter) 13 januari

Friheten på internet befinner sig under press. I 26 av 65 länder krympte det demokratiska utrymmet online år 2018, enligt Freedom House.– Det är en oroväckande utveckling eftersom tillgång till internet spelar en viktig roll för global utveckling och minskad fattigdom. Vi behöver gemensamt slå vakt om ett fritt, öppet och säkert internet, säger Anna Karefelt på Sida.

Sida (nyheter) 13 januari

Sida välkomnar svenska civilsamhällesorganisationer (CSO) som bedriver utvecklingssamarbete att anmäla intresse för strategiskt partnerskap med Sida inom strategin för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 2016–2022.

Sida (nyheter) 13 januari

I Bangladesh gifter sig 18 procent av alla tjejer innan 15 års ålder. Men med stöd från en ungdomsgrupp har Rumpa Jannatul Rupa övertygat sin mamma om att inte gifta bort henne. Hon planerar nu att läsa på universitetet.

Sida (nyheter) 13 januari

I Darfur har människor levt omgivna av väpnat våld sedan 1950-talet. Att lösa konflikter på bynivå är ett viktigt bidrag till fred och stabilitet. Sida stödjer genom UNDP en fond som tar tillvara på lokalsamhällets traditionella sätt att lösa konflikter.

Sida (nyheter) 13 januari

Gruvor förser oss med råvaror som är viktiga för samhället, skapar arbetstillfällen och bidrar med skatteinkomster. Men gruvorna har också baksidor – inte minst för miljön. Något som ett Sidafinansierat kapacitetsutvecklingsprogram försöker komma till rätta med. 

Sidor