Sökformulär

Utblick

Sida (nyheter) 16 juli

Bland urfolken på Guatemalas landsbygd är fattigdomen och matbristen utbredd. För många kvinnor är psykiskt och fysiskt våld också en del av vardagen. Organisationen Helvetas arbetar för att ge kvinnor möjlighet att försörja sig på jordbruk – något som både ökar deras självständighet och motverkar machostrukturer.

Sida (nyheter) 16 juli

Kolera orsakar nära 100 000 dödsfall varje år, främst i fattiga områden där det saknas bra vatten- och avloppssystem. Svenskt bistånd har stöttat varje steg av koleravaccinets framväxt och utveckling samt produktion och distribution.

Sida (nyheter) 16 juli

Det var vår mycket uppskattade kollega Alexandra Wachtmeister som omkom vid flygolyckan i Etiopien söndagen den 10 mars. I samråd med familjen vill vi berätta om Alexandra, om den underbara person hon var och om hennes långa gärning på Sida.

Sida (nyheter) 16 juli

I Bolivia uppger 76 procent av tillfrågade kvinnor att de har utsatts för våld. Länge har våldet varit dolt och inget man pratar om. Men Adela Ramos Condori jobbar för att fler ska våga anmäl

Sida (nyheter) 16 juli

EuroPride 2018 hålls i Stockholm och Göteborg i juli och augusti. I många av Sidas samarbetsländer är det förbjudet att älska vem man vill. Därför kommer Sida-anställda att gå i Prideparaden i Stockholm för att uppmärksamma dem som inte själva har möjlighet att delta. 

Sida (nyheter) 16 juli

Det finns ingen quick fix på hundratals år av antiziganism i Europa. Men tålmodigt och envist arbete för romers rättigheter visar att det går att göra skillnad.

Sida (nyheter) 16 juli

Hundra miljoner människor tvingas in i extrem fattigdom för att de tvingats betala höga vårdkostnader ur egen ficka. Den 7 april uppmärksammas Världshälsodagen och att ingen människa ska behöva välja mellan god hälsa och andra livsviktiga förnödenheter.

Sida (nyheter) 16 juli

Irak beräknas vara ett av världens mest mintäta länder. Människor flyr genom tungt minerade områden. Andra återvänder hem till områden som återtagits från IS, trots att byggnader, trädgårdar och jordbruksmark är översållade av minor och explosiva lämningar. Sida stödjer organisationer som arbetar med minröjning och utbildning kring farorna.

Sida (nyheter) 16 juli

Var trettionde person i världen är i dag migrant och deras rättigheter kränks ofta. Internationella migrationsdagen den 18 december riktar strålkastarna mot deras mänskliga rättigheter. Nu tar Sida nya grepp om migrationsfrågan.

Sida (nyheter) 16 juli

I dag börjar de flesta barn i världen i skolan men vad får de lära sig? Två nya rapporter från Världsbanken och Unesco visar att många barn och unga inte får tillräckligt med kunskaper. Nu krävs kraftsamling för att ge alla barn en god utbildning.

Sidor