Sökformulär

Utblick

Amnesty Sverige 25 januari

Fängelsepersonal i Egypten utsätter samvetsfångar och andra som fängslats av politiska skäl för tortyr och grymma och omänskliga förhållanden, och de nekas avsiktligt tillgång till vård. Det visar en ny rapport från Amnesty International. Fängelsemyndigheternas agerande har lett till eller bidragit till dödsfall bland de intagna och har orsakat bestående skador på hälsan hos fångar.

Amnesty Sverige 21 januari

Den 19 januari 2021 kom en efterlängtad dom från Europadomstolen för mänskliga rättigheter i fallet Lacatus mot Schweiz. Fallet rör en rumänsk romsk kvinna som bötfälldes i Genève 2015 för att hon tiggde. Bötfällningen skedde med hänvisning till en lokal stadga som kriminaliserar tiggeri på offentliga platser - ett tiggeriförbud. Amnesty Sverige välkomnar domen och hoppas att den innebär att de k

Amnesty Sverige 14 januari

De armeniska och azerbajdzjanska styrkornas upprepade användning av ökänt oprecisa och urskillningslösa vapen — bland annat klustervapen och explosiva vapen som får effekt på stora områden som befolkas av civila — har under konflikten brutit mot internationell humanitär rätt och dödat mängder av civila, skadat hundratals och förstört bostäder och viktigt infrastruktur.

Amnesty Sverige 16 december

Amnesty har dokumenterat fall i 60 länder där polisen och andra instanser kränkt medborgares mänskliga rättigheter för att upprätthålla covid-19-restriktioner. Många stater har också använt pandemin som falsk förevändning för att stifta lagar och skapa regelverk som i sig bryter mot internationell rätt och nedmonterar befintliga garantier för mänskliga rättigheter.

Sida (pressmeddelanden) 16 december

Svenskarnas inställning till biståndet ligger kvar på samma nivå som förra året, visar biståndsmyndigheten Sidas årliga mätning. En klar majoritet, 76 procent, anser precis som förra året att det är viktigt att Sverige bidrar till utveckling i fattiga länder. I år tror färre än tidigare att den extrema fattigdomen kan avskaffas innan 2030, vilket är ett av de Globala målen.

Sida (pressmeddelanden) 11 december

Pandemin, väpnade konflikter och klimatförändringar har under året drivit på matbristen rejält. Under året har antalet människor som inte har tillräckligt att äta fördubblats till 272 miljoner, och biståndsmyndigheten Sida ger nu flera stora stöd till bland andra World Food Program, som i dag tar emot Nobels Fredspris för sitt arbete med att säkra tillgången till mat, och till FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation och till IFAD som ger stöd till urfolk, för att stärka upp det långsiktiga arbetet med att öka livsmedelstryggheten och motståndskraften mot matbrist.

Amnesty Sverige 11 december

Världen måste snarast agera för ett förbud mot den globala handeln med redskap som är utformad för att orsaka svåra smärtor och skador! Den gemensamma uppmaningen från Amnesty International och Omega Research Foundation, i den gemensamma rapporten Ending the Torture Trade: The Path to Global Controls on the 'Tools of Torture.

Amnesty Sverige 10 december

Genom kampanjen “Skriv för frihet” går i år hundratusentals människor över hela världen samman och skriver brev, mejlar, och använder sociala medier för att tillsammans påverka makthavare som kränker mänskliga rättigheter och samtidigt ge stöd till utsatta individer. Fokus för kampanjen i Sverige är yttrandefrihet och rätten till fredliga protester.

Sida (nyheter) 9 december

Sida har beslutat om ett nytt treårigt stöd på totalt 40 miljoner till FN:s MR-kontor OHCHR. Pengarna ska stärka FN:s kommissarie för de mänskliga rättigheterna och kontoret som blivit än viktigare under pandemin till följd av den negativa trenden för mänskliga rättigheter och demokrati. Totalt blir i år det svenska stödet cirka 267 miljoner.

Sida (nyheter) 9 december

Just nu pågår Pride-festivalen, som i år har flyttat ut på nätet på grund av covid-19. Sida står upp för hbtq-personers mänskliga rättigheter, både genom att medverka på Pride och genom att stödja insatser för hbtq-personers hälsa och levnadsvillkor i våra samarbetsländer. 

Sidor