Sökformulär

Utblick

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

Förtorkade och övergivna åkermarker i Burkina Faso har odlats på nytt med hjälp av traditionella tekniker där varje droppe regn tas tillvara. Bonden Yacouba Sawadogo får Right Livelihood-priset för sitt arbete med att sprida kunskap om de gamla metoderna. Nu ger Sida 200 miljoner till ett projekt där den traditionella tekniken ska användas i stor skala för att få ökenmark i Burkina Faso att grönska och ge mat.

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

Trots att tillgången till hälsovård blivit bättre i Myanmar under de senaste åren saknar fortfarande de mest utsatta människorna grundläggande mödravård, barnhälsovård, och vård för tuberkulos, HIV och malaria. Nu ger Sida 385 miljoner kronor till fonden Access to Health, för att försöka nå alla i Myanmar med hälsovård.

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

Barn som befinner sig i krig och konfliktområden missar ofta hela eller delar av sin skolgång, och utan utbildning riskerar barnen exploatering i farliga och lågavlönade arbeten och att bli kvar i fattigdom. Sida inleder nu därför ett samarbete med Education Cannot Wait, en fond med fokus på utbildning till barn just i krigs- och i konfliktområden. Sidas bidrag är på 270 miljoner kronor, varav 90 miljoner kronor öronmärks för att 500 000 afghanska flickor och pojkar som är internflyktingar eller återvändande ska få möjlighet att gå i skolan.

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

Antalet människor i behov av humanitärt stöd är fortsatt stort och på tio år har antalet fördubblats. Enligt de senaste siffrorna från FN är 134,1 miljoner människor i behov av humanitärt stöd globalt. Många relaterade till pågående konflikter men också torka och brist på mat. Sida ger nu extra stöd till tio av världens största kriser till insatser för människor som har stora behov av mat, rent vatten och skydd. För andra året i rad är Jemen världens största humanitära kris där 22 av landets 29 miljoner invånare är i stort behov av stöd och av dem befinner sig åtta miljoner människor på... Läs mer

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

Att investera i kvinnor på landsbygden ger starka positiva effekter. Nu ger Sida ett bidrag på fem miljoner US dollar (40 miljoner kronor) till det Gemensamma programmet för att stärka landsbygdskvinnors ekonomiska egenmakt (Joint Programme on Accelerating Progress towards the Economic Empowerment of Rural Women - JP RWEE).

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

Rohingya-krisen fortsätter växa eftersom allt fler människor flyr från Myanmar till Bangladesh. I dag fördelar Sida ett nytt humanitärt stöd på 100 miljoner kronor till organisationer som bistår flyktingarna både i Bangladesh och i Myanmar där behoven är enorma.

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

Elbristen på Zambias landsbygd är närmast total, endast fyra procent av befolkningen utanför städerna har tillgång till elnätet. Sida ha nu tecknat kontrakt med fem företag som valts ut som ska ge två miljoner zambier tillgång till förnybar el, som går utanför det nationella elnätet.

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

USA:s president Donald Trump har beslutat att utländska civilsamhällesorganisationer som har finansiellt stöd från USA inte längre kan arbeta med abortfrågan, varken med egna medel eller medel från andra givare. Biståndsmyndigheten Sida har nu beslutat att de av Sidas partnerorganisationer som har stöd för att arbeta med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) men samtidigt accepterar presidentordern, inte längre kan få stöd från Sida för sina SRHR-relaterade insatser. Avtal kan komma att sägas upp och stöd fasas ut.

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

Biståndsmyndigheten Sida ger ett extra tillskott på 200 miljoner kronor på till de mest akuta humanitära kriserna i världen idag. Tillsammans med tidigare extra stöd på 350 miljoner under våren betyder det här att miljontals människor får en extra hjälp när den behövs som mest. En av världens allvarligaste kriser finns i Jemen där 17 miljoner människor drabbats av allvarlig brist på mat och där minst 262 000 människor tros vara smittade av kolera och fler än 1 500 dött. Hit går ett tillskott på 15 miljoner kronor.

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

I Montenegros huvudstad Podgorica går i dag avloppet från 187 000 invånare rakt ut i vattendragen runt omkring stan. I dag togs beslut om ett stöd till ett reningsverk som ska minska föroreningarna av miljön, genom en gemensam fond där Sida är en av givarna.

Sidor