Sökformulär

Utblick

Nordiska Afrikainstitutet 13 juli

‘Limited changes to reassure the donor community and attract foreign investors´ – that’s how NAI researcher Henning Melber views political reforms in Zimbabwe that have taken place since a military coup last year. The outcome of elections on 30 July is predetermined, he says, as the generals controlling the ruling ZANU-PF party will not accept a defeat.

Nordiska Afrikainstitutet 10 juli

Historian Timo Särkkä teaches globalisation to students in Finland. He blends global competition for natural resources with small personal stories. A one-month stay as a guest researcher at the NAI library gave him more small stories from the copper belt regions in DRC and Zambia.

Sida (nyheter) 9 juli

Sida finansierar flera program som vänder sig till den stora somaliska diasporan i Sverige. Programmen gör det möjligt för svensksomalier att på olika sätt bidra till återuppbyggnaden av sitt tidigare hemland och har visat goda resultat. 

Nordiska Afrikainstitutet 9 juli

Of the 55 member-states of the African Union, 49 have signed the African Continental Free Trade Agreement (AfCFTA), including South Africa, one of the continent's major economies, which waited for a long time before signing. Another economic giant, Nigeria, is one of the countries still holding off.

Sida (nyheter) 6 juli

Samverkan mellan olika samhällsaktörer understryks i Agenda 2030 samtidigt som näringslivet får en allt större roll i biståndet. På Sverige i världens scen på Almedalen möttes Sida, Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit för en diskussion om hur samverkan mellan bistånd, myndigheter och näringsliv kan ske. 

Sida (nyheter) 5 juli

Kriget i Jemen är i dag världens största humanitära kris. Det krävs stora ansträngningar för att ens få in humanitärt stöd och förnödenheter i det konfliktdrabbade landet. Ändå lyser kriget i Jemen med sin frånvaro i tidningarnas rubriker.

Sida (nyheter) 5 juli

Krisen i Syrien har nu pågått i sju år. De humanitära behoven är större än någonsin och konflikten har lett till världens största flyktingkris. Samtidigt bidrar Sveriges bistånd till att rädda människors liv och stärka deras motståndskraft.

Sida (nyheter) 5 juli

Sida har beslutat om ett nytt treårigt humanitärt stöd till den brittiska biståndsorganisationen Oxfam. Beslutet om stödet sköts i februari upp i avvaktan på svar från organisationen hur man hanterat de uppmärksammade fallen av sexuellt utnyttjande på Haiti 2011.

Sida (nyheter) 5 juli

I Kosovo är illegal skogsavverkning ett stort miljöproblem. Men i flera delar av landet arbetar privata lokala skogsföreningar för ett hållbart skogsbruk och nu har de lyckats förbättra skogens skick. 

Sida (nyheter) 5 juli

Bara ett av fem exportföretag i världen ägs av en kvinna. Marie Laetitia Kayitesire är kaffeexportör från Rwanda och jobbar hårt för att konkurrera i en mansdominerad bransch.

Sidor