Sökformulär

Utblick

Amnesty Sverige 16 september

Egyptens nationella säkerhetsbyrå (NSA) använder sig av olagliga förhörsmetoder samt överdriven övervakning av människorättsförsvarare advokater, journalister, politiska aktivister och oppositionella. Metoderna är ett försök att skrämma människor till tystnad. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport som dokumenterat 26 fall under perioden 2020-2021.

Amnesty Sverige 13 september

Allt fler barn dödas eller värvas avsiktligt av väpnade grupper i konflikter vid Nigers gränser mot Mali och Burkina Faso. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.

Amnesty Sverige 9 september

Tillsammans med Omega Research Foundation uppmanar Amnesty International i en ny utredning regeringar att stödja en FN-ledd process för att reglera handeln med polisutrustning och lyfta hur vanliga vapen som polisbatonger rutinmässigt används felaktigt — på sätt som kan utgöra tortyr eller annan illabehandling.

Amnesty Sverige 7 september

Flyktingar från Syrien som återvänt dit efter att ha sökt skydd utomlands har blivit gripna, utsatta för “påtvingade försvinnanden”, sexuellt våld och annan tortyr. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.

Amnesty Sverige 6 september

Amnesty säger nej till förslaget om förbud mot deltagande i kriminella rasistiska organisationer. Det är fel väg att gå för att bekämpa rasismen. Istället kommer organisationen med andra förslag på hur man inom redan existerande lagstiftning kan stävja utvecklingen och ingripa mot rasistisk brottslighet.

Amnesty Sverige 26 augusti

Myndigheterna i Qatar brister när det gäller att utreda dödsorsaken hos de tusentals migrantarbetare som avlidit de senaste tio åren. Detta trots den koppling som finns mellan osäkra arbetsförhållanden och en för tidig död. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.

Amnesty Sverige 25 augusti

Påtvingade försvinnanden är den senaste taktiken hos myndigheterna i Nicaragua när det gäller att tysta sina kritiker. I en ny rapport från Amnesty International dokumenteras tio fall av påtvingade försvinnanden där människor först har fängslats och sedan utsatts för påtvingade försvinnanden - enbart på grund av sin aktivism eller för att de använt sig av sin yttrandefrihet.

Amnesty Sverige 19 augusti

Idag den 19 augusti klockan 15 lämnar RFSL, RFSL Ungdom och Amnesty Sverige över 38 301 namnunderskrifter till Sveriges socialminister Lena Hallengren med krav på en ny och modern könstillhörighetslag. Underskrifterna kommer från både Sverige samt från Danmark och Färöarna, i samband med WorldPride.

Amnesty Sverige 15 juli

I Amnesty nya rapport avslöjas fruktansvärda kränkningar, inklusive sexuellt våld mot män, kvinnor och barn som hindrats från att korsa Medelhavet och satts i förvar i Libyen. Rapporten lyfter fram de skrämmande konsekvenserna av Europas pågående samarbete med Libyen kring migration och gränskontroll. Amnesty uppmanar europeiska stater att avbryta samarbetet med Libyen.

Amnesty Sverige 30 juni

Rapporten ‘In the Name of National Security’ går igenom hur den nationella säkerhetslagen i Hongkong, som trädde i kraft den 30 juni 2020, har gett myndigheterna fri lejd att olagligt kriminalisera all opposition samtidigt som de tar bort rättigheterna hos dem som de riktar in sig mot.

Sidor