Sökformulär

Utblick

Amnesty Sverige 3 december

Den 6-7 december medverkar Amnesty Sverige på Mänskliga Rättighetsdagarna 2021 i Göteborg för vilka vi även är medarrangörer. Där bjuder vi in till panelsamtal och seminarier på årets tema ”Demokrati + Mänskliga Rättigheter = Sant!” Hur samspelar mänskliga rättigheter med demokrati? Och hur kan rättigheter stärkas och försvaras lokalt, nationellt och globalt?

Amnesty Sverige 30 november

I det enorma lägret al-Hol i nordöstra Syrien lever tiotusentals barn. Barn som godtyckligt har berövats sin frihet. De lever nu under livshotande och omänskliga förhållanden i lägret, och deras framtid präglas av osäkerhet. Stater runt om i världen fortsätter att visa en skamligt bristande handlingskraft och vilja att repatriera de här barnen.

Amnesty Sverige 18 november

Amnesty välkomnar att de 32 klubbarna som ingår i Svensk Elitfotboll, SEF, skriver på Amnestys globala upprop med krav på att Fifa agerar för migrantarbetares rättigheter i Qatar. Trots att reformer har utlovats och vissa framsteg har gjorts har utvecklingen stagnerat och övergreppen mot migrantarbetare i Qatar fortsätter. Det är hög tid att Fifa tydligt agerar innan det är för sent.

Amnesty Sverige 17 november

Trots att myndigheterna i Nigeria har deklarerat ett “nödläge” för sexuellt och könsbaserat våld fortsätter våldtäkterna i ett alarmerande högt antal. De flesta överlevande nekas rättvisa eftersom förövarna undgår att ställas inför rätta och hundratals fall av våldtäkter förblir oanmälda på grund av genomgripande korruption, stigma och skuldbeläggande av brottsoffren. Det konstaterar Amnesty Inter

Amnesty Sverige 16 november

Med bara ett år kvar till herrarnas fotbolls-VM i Qatar 2022 börjar tiden rinna ut för Qatar när det gäller att infria sitt löfte om att avskaffa kafala-systemet och skydda landets migrantarbetare. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.

Amnesty Sverige 11 november

Amnesty välkomnar att svensk åklagare i dag har väckt åtal mot två företrädare för dåvarande olje- och gasföretaget Lundin Oil AB, numera Lundin Energy AB. Svensk åklagare har nu visat att universell jurisdiktion för de allvarligaste brotten betyder att även representanter för svenska företag kan ställas till svars, trots att händelserna skett långt ifrån Sverige och för över 20 år sedan.

Amnesty Sverige 8 november

Benetfolket lever under ovärdiga förhållanden på tillfälliga boplatser med begränsad tillgång till vatten, sanitet och sjukvård. Det har gått 13 år sedan de med våld tvingats bort från sina förfäders skogsmarker i Mount Elgon, Uganda och de väntar fortfarande på rättvisa.

Amnesty Sverige 28 oktober

Mänskliga rättigheter hotas i stora delar av världen som en direkt följd av klimatkrisen. Sverige och andra rika länder har en historisk skuld i de ökande utsläppen. Men hittills har Sveriges klimatåtgärder varit långt ifrån tillräckliga och de svenska klimatmålen lever inte på långa vägar upp till de internationella klimat- och människorättsåtagandena.

Amnesty Sverige 19 oktober

Regeringars attacker mot yttrandefrihet i kombination med en ström av desinformation under covid-19-pandemin har haft en förödande inverkan på människors möjlighet att få tillgång till korrekt och aktuell information för att kunna hantera den växande globala hälsokris som covid-19-pandemin utgör.

Sidor