Sökformulär

Utblick

Sida (nyheter) 5 juni

Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden. Den är avgörande för en hållbar utveckling, och en viktig resurs för fattiga hushåll. Om inte naturen skyddas ökar risken för fler pandemier, också i framtiden. Det menar Maria van Berlekom, enhetschef på Sidas avdelning för globala miljösamarbeten.

Sida (nyheter) 5 juni

I TV4 Nyheterna 4 februari påstås att det finns misstankar om korruption i ett Sidafinansierat projekt i Kenya. Detta är inte sant - och Sida väljer nu att anmäla TV4 till Granskningsnämnden. Här nedan följer frågor och svar om reportaget.

Sida (nyheter) 5 juni

Siffror om korruption inom biståndet är mycket osäkra. Här listar vi några av de försök som görs att mäta förekomsten av korruption.

Sida (nyheter) 5 juni

Sida-stöttade samarbetet mellan Statistiska centralbyrån och Kenya National Bureau of Statistics har satt fokus på jämställdhet genom att arbeta med statistik. Inte minst genom publikationen "Women and men in Kenya" som blivit en riktig kioskvältare.   – Det är en av de absolut populäraste publikationerna som KNBS har gjort, säger Rasmus Larsson, expert på SCB som arbetar hos kenyanska statistikbyrån i Nairobi.

Sida (nyheter) 5 juni

Sveriges pressombudsman Ola Sigvardsson deltar i journalistfestivalen Gabo i Medellín, Colombia, för att diskutera huruvida den svenska mediemodellen kan användas för att stärka pressfriheten. Han deltar inom ramen för Sidas kapacitetsutvecklingsprogram för självreglering inom mediasektorn.

Sida (nyheter) 5 juni

Syrien är ett av världens farligaste länder för journalister. Genom International Media Support stöttar Sida exilradiostationen Radio Rozana som kämpar för att ge civila en oberoende röst. – Det är fortfarande farligt att arbeta som journalist i Syrien, även för de som befinner sig i den fritagna delen. Ingenting har förändrats sedan 2011, säger Lina Chawaf.

Sida (nyheter) 5 juni

På lördag är det presidentval i Afghanistan, men utmaningarna är fortfarande många. Enligt Yousuf Rasheed på organisationen FEFA är risken för våld och oegentligheter stor, och understryker vikten av att arbeta långsiktigt – att bygga demokrati från grunden, bland annat genom att utbilda unga.

Sida (nyheter) 5 juni

Varje år i september samlas ledarna från FN:s medlemsländer i FN:s generalförsamling i New York för att diskutera aktuella globala frågor. I år arrangeras förutom den sedvanliga debatten även hela fem högnivåmöten som man hoppas ska fungera som en blåslampa för att påskynda ansträngningarna för en hållbar och rättvis utveckling i världen.

Sida (nyheter) 5 juni

Biståndet och Sida får bra betyg i granskning från OECD:s biståndskommitté DAC. De lyfter särskilt fram att Sverige är bra på att arbeta med konfliktprevention, klimatförändringar och jämställdhet.

Sida (nyheter) 5 juni

Att bevara biologisk mångfald är lika viktigt som att stoppa klimatförändringarna om mänskligheten ska kunna överleva på jorden, enligt FN. Samtidigt hotas en miljon arter på jordklotet av utrotning. Strax utanför Tanzanias huvudstad Dar es Salaam arbetar lokalbefolkningen med att återplantera skog, vilket är ett sätt att motarbeta utrotningen.

Sidor