Sökformulär

Utblick

Amnesty Sverige 12 november

I dag meddelar Amnesty International att vi tar tillbaka utnämningen av Aung San Suu Kyi som Ambassador of Conscience - Amnestys högsta utmärkelse. Detta efter hennes svek av de värderingar hon en gång stod för.

Sida (nyheter) 8 november

Är du yrkesverksam journalist med intresse för utvecklingsfrågor? Nu finns tillfälle att söka stipendium från Hiertanämnden som omfattar studier, rapportering och granskning av biståndet.

Sida (nyheter) 8 november

Sida finansierar flera program som vänder sig till den stora somaliska diasporan i Sverige. Programmen gör det möjligt för svensksomalier att på olika sätt bidra till återuppbyggnaden av sitt tidigare hemland och har visat goda resultat. 

Sida (nyheter) 8 november

Samverkan mellan olika samhällsaktörer understryks i Agenda 2030 samtidigt som näringslivet får en allt större roll i biståndet. På Sverige i världens scen på Almedalen möttes Sida, Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit för en diskussion om hur samverkan mellan bistånd, myndigheter och näringsliv kan ske. 

Sida (nyheter) 8 november

Kriget i Jemen är i dag världens största humanitära kris. Det krävs stora ansträngningar för att ens få in humanitärt stöd och förnödenheter i det konfliktdrabbade landet. Ändå lyser kriget i Jemen med sin frånvaro i tidningarnas rubriker.

Sida (nyheter) 8 november

Krisen i Syrien har nu pågått i sju år. De humanitära behoven är större än någonsin och konflikten har lett till världens största flyktingkris. Samtidigt bidrar Sveriges bistånd till att rädda människors liv och stärka deras motståndskraft.

Sida (nyheter) 8 november

Sida har beslutat om ett nytt treårigt humanitärt stöd till den brittiska biståndsorganisationen Oxfam. Beslutet om stödet sköts i februari upp i avvaktan på svar från organisationen hur man hanterat de uppmärksammade fallen av sexuellt utnyttjande på Haiti 2011.

Sida (nyheter) 8 november

I Kosovo är illegal skogsavverkning ett stort miljöproblem. Men i flera delar av landet arbetar privata lokala skogsföreningar för ett hållbart skogsbruk och nu har de lyckats förbättra skogens skick. 

Sida (nyheter) 8 november

Bara ett av fem exportföretag i världen ägs av en kvinna. Marie Laetitia Kayitesire är kaffeexportör från Rwanda och jobbar hårt för att konkurrera i en mansdominerad bransch.

Sida (nyheter) 8 november

Trots att det har gått mer än tio år sedan Miriam Chipimo deltog i ett Sida-finansierat utbildningsprogram om utveckling av hälsosystem så har hon dagligen nytta av den kunskap hon fick genom programmet.

Sidor