Sökformulär

Globalarkivet är ett öppet och fritt arkiv. Vi har fulltexter av förenings- och tidskriftsmaterial med fokus på globala rättvisefrågor, solidaritet och hållbar utveckling.

Hejdundrande 50-årskalas för Svensk-Kubanska Föreningen

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2017
Ämnesord: Kuba, Sverige, Europeisk KubaSolidaritet, Jubileum
Festen började med välkomstmiddag 19.11 för utländska gästerna fredag kväll på hotellet med Pepe&Mary, Jan Hammarlund och Xavier Castro. Och den musikaliska underhållningen av högsta klass fortsatte dagen därpå i Kulturhusets stora sal, fullpackad. Stora Fredskören inledde, följd av Ann-Kristine Hedmark, Kettil Medelius och Erik Steen med Silviosånger på svenska, Beatriz Piñedas trios latinska tongångar och final med Sven Wollters Röda Show och gräddtårtor till alla.


Stort europeiskt solidaritetsmöte för Kuba i Stockholm

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2017
Ämnesord: Kuba, Sverige, Europeisk KubaSolidaritet
Det 27:e Europeiska solidaritetsmötet för Kuba hölls i Alviks Kulturhus 19-21 november och sammanföll med Svensk-Kubanska Föreningens 50-årsjubileum. Drygt 130 ombud från över 30 länder deltog liksom en stor kubansk delegation med Che Guevaras dotter Aleida i spetsen. Med var också ICAPs vice ordförande Elio Gámez - ICAP är alla Kuba-föreningars medpart. Huvudtemat var hur vi skulle kunna stärka arbetet för att få slut på USAs blockad och ockupation av Guantanamo, och kunna motverka den massmediala desinformationen om Kuba.

Ett axplock Rubriker på hemsidan

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2017
Ämnesord: Kuba, Jämställdhet
Kuba bygger sin första moské, Jiddisch-Kubansk Opera, Barnens hälsa garanteras, Bättre villkor för mödrar, Billigare internet,
Återuppbyggnad i Guantánamo, Kubaner hjälper fattiga i Chicago, WHO prisar Henry Reeve-brigaden
Mediekriget, ”Kuba” och ”Castro” tänder rödljus, USA anklagar Kuba för penningtvätt, Nya USA-böter för företag, Världshistoriens längsta blockad, EU-parlamentet hyllar Batistadiktaturens torterare, USA inför sanktioner mot ”Präster för fred”, Jättedemonstration för Revolutionen, Fidel, Mandela och medierna, FN hyllar Fidel, ...

Jämställdhet i utbildning och arbete: Rätt till arbete och lika lön för lika arbete

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2017
Ämnesord: Kuba, Jämställdhet
På Internationellt Kvinnodagsmöte på Kafé Marx redogjorde Kubas ambassadör för en del resultat av 50 års kamp för jämställdhet, med statistik om kvinnors deltagande i utbildning, förvärvsliv och den politiska makten. De utgör flertalet av högskole- och universitetsutbildade, av fackliga ledare, av ungkommunister, domare, åklagare, allmänläkare, folkmatsordföranden osv. Där de fortfarande sackar efter är på regeringsnivå med bland annat 38 % av ministrarna. Se mer utförlig statistik sid 26.

Slut på gräddfilen till USA: Hundratals kubaner deporterade

Upphovsperson: Dick Emanuelsson
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2017
Ämnesord: Kuba, USA, Migrationspolitik, Imperialism
Över 680 kubaner har deporterats sedan Obama i januari avskaffade USAs gräddfil från 1966 för kubaner som tog sig in i USA illegalt, utan visum – då fick de omedelbart uppehållstillstånd. Kuba har hävdat att denna gräddfil för kubaner avsåg att locka dem till livsfarliga ”flyktvägar” för att tjäna politiska syften, och krävt att USA ska avskaffa den ända sedan starten. Nu ska kubanska invandrare behandlas som alla andra. Obama avskaffade också programmet för att med pengar och uppehållstillstånd i USA förmå kubanska läkare på biståndsuppdrag att hoppa av. 
Kuba har gått med på att ta emot de som deporteras från USA.

”Vill stötta Kubas läkare”

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2017
Ämnesord: Kuba, Sverige, Utländsk Inblandning, Nykolonial Opinionsbildning
Nu ska Läkarförbundet stärka fackliga och mänskliga rättigheter i Kuba. Ordförande Heidi Stensmyren berättar i Läkartidningens att hon har besökt landet och ska söka SIDA-pengar för att stärka läkarna ”i sina möjligheter och rättigheter att organisera sig” och ” få kontakt med omvärlden”. Ingen aning om att kubanska läkare antagligen har arbetat mer i omvärlden än de flesta svenskar. Hon konstaterar problem men inte att USAs blockad hindrar Kuba från tillgång till läkemedel och medicinsk teknik. ”Det är viktigt att inte vara naiv i kontakterna med diktaturer.”

EU överger sin ”gemensamma ståndpunkt” Förklädda liberaler i CRD rasar

Upphovsperson: Zoltan Tiroler
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2017
Ämnesord: Kuba, Sverige, Utländsk Inblandning, Nykolonial Opinionsbildning
Civil Rights Defenders (CRD) gjorde i DN-debatt 161207 ett sista försök att stoppa det avtal om politisk dialog och samarbete som undertecknades av Kuba och EU den 12e december. Därmed överger EU sin ”gemensamma ståndpunkt” från 1996 mot Kuba och sluter avtal som med alla andra länder i Latinamerika, utan att kräva lagändringar och inte längre bara ska finansiera sociala och politiska aktörer i Kuba som arbetar för regimskifte (samma grupper som finansieras av USA), vilket Kuba förstås inte tillåter. Precis som Obama insåg EU att politiken misslyckats. Men inte CRD.

SIDAs ”Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Kuba 2016–2020”

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2017
Ämnesord: Kuba, Sverige, Samarbete, Utländsk Inblandning, Nykolonial Opinionsbildning
SIDAs ”strategi” handlar inte om ömsesidigt samarbete utan om att lära kubanerna svenska myndigheters syn på demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Och skapa ”gynnsamt klimat för det civila samhällets organisationer och 
förbättrade möjligheter och verktyg för fattiga människor att kunna förbättra sina levnadsvillkor, förbättrade förutsättningar vad avser hållbar ekonomi och samhällsstyrning.” SIDA utgår från att Sverige ska lära Kuba, men inte lära något. ”Strategin” är i kopierad på USAs för att införliva Kuba i den sanna demokratin med kapitalism och flerpartisystem som befäster systemet.

Samarbete Kuba - Sverige

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2017
Ämnesord: Kuba, Sverige, Samarbete, Självständighet, Utländsk Inblandning
Kuba och Sverige undertecknade i december 2015 en ”Avsiktsförklaring” för att upprätta ett ”ramverk för samarbete och bilaterala politiska överläggningar”. ”Samarbetet ska ske på grundval av ömsesidig nytta och respekt för folkrättens principer, FN-stadgan, FN-deklarationen om Mänskliga rättigheter, Wiendeklarationen och handlingsplanen”. Det är de vackra orden. Sedan tar Sida över och tolkar sitt uppdrag som att lära ut ”mänskliga rättigheter och demokrati” till okunniga kubaner.

Kubansk nyordning: Mor- och farföräldraledighet

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2017
Ämnesord: Kuba, barnomsorg, Jämställdhet
Kuba har sedan länge haft världsdelens mest generösa politik för föräldraledighet efter barnafödsel, för både mödrar och fäder, statligt anställda (70 % av förvärvsarbetande) kan ta ledigt från jobbet i över ett år, med 60 procent av lönen, aldrig mindre än lagstadgad minimilön. Om modern återgår till arbetet innan barnet fyllt ett år, får hon både lön och föräldrapenning. Nu får också mor- och farföräldrar föräldrapenning 60 procent av sin lön för att vårda barnbarnet upp till ett års ålder. Egenföretagare och privatanställda får nedsatt inkomstskatt under föräldraledigheten.

Sidor