Sökformulär

Utblick

Amnesty Sverige 26 maj

Över 10 miljoner människor världen över är engagerade i Amnesty International som på fredag den 28 maj fyller 60 år som organisation. Detta firar vi med en livestream där bland andra Loreen, Martin Schibbye, Ison & Fille, Amason och Alexandra Pascalidou medverkar.

Amnesty Sverige 20 maj

Gravida kvinnor och flickor riskerar att drabbas för livet av skador som uppkommer i samband med deras förlossningar eftersom så många föder hemma istället för inom sjukvården. Orsaken till att många gör valet att föda hemma är en bristfällig infrastruktur när det kommer till hälso-och sjukvård, kulturella sedvänjor och höga sjukhuskostnader. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.

Amnesty Sverige 18 maj

Människor som tillhör urfolket K'ana i Espinarprovinsen i Peru har höga halter av metaller och giftiga ämnen i sina kroppar, och den peruanska staten har inte levt upp till sin skyldighet att skydda deras rätt till hälsa. Det konstaterar Amnesty International i dag i en ny rapport.

Amnesty Sverige 17 maj

Med anledning av IDAHOT, uppmärksammar Amnesty och RFSL behovet av en ny könstillhörighetslag i Sverige. I grunden handlar det om att säkerställa transpersoners mänskliga rättigheter på lika villkor som andra. Amnesty uppmanar vi regeringen att lägga fram ett lagförslag för riksdagen före årets slut.

Amnesty Sverige 4 maj

Genom Amnestys projekt Decode Surveillance NYC får digitala aktivister över hela världen möjlighet att tillsammans kartlägga offentliga övervakningskameror med ansiktsigenkänningteknik som kan användas för att spåra människor över hela New York och därmed kränka mänskliga rättigheter. Hittills har projektet engagerat 115 svenska deltagare.

Amnesty Sverige 23 april

Myndigheterna i Mali måste se till att sanningen kommer fram om vad som hände under statskuppen förra året, och under demonstrationerna som ägde rum innan kuppen. De måste säkerställa att alla de som är skyldiga till brott i samband med dödandet av minst 18 demonstranter och åskådare ställs till svars. Det kräver Amnesty International i en ny rapport.

Amnesty Sverige 21 april

Att världen drabbats av en pandemi med alla de utmaningar det medför var inte tillräckligt för att stoppa 18 länder från att utföra avrättningar under 2020. Det konstaterar Amnesty International i sin årliga rapport över hur dödsstraffet används globalt. Minst 483 avrättningar utfördes under 2020. Då ingår inte länder som klassar fakta om dödsstraffet som statshemligheter eller där det finns ext

Amnesty Sverige 15 april

Den 19-21 april finns Amnesty Sverige på de digitala MR-dagarna i Uppsala. Årets tema är ”Mänskliga Rättigheter – en fråga om var du bor?”

Sidor