Sökformulär

Utblick

Sida (pressmeddelanden) 19 juni

Kriget i Syrien är nu inne på sitt åttonde år, den humanitära situationen har förvärrats ytterligare och behovet av sjukvård är mycket stort. Sida har beslutat om ett stöd på 35 miljoner kronor till Världshälsoorganisationen WHO för att ge livräddande stöd till de mest utsatta och mest behövande, och för att se till att fler får tillgång till sjukvård.

Sida (pressmeddelanden) 19 juni

Att barn får möjlighet att gå i skolan är både en mänsklig rättighet och ett av de viktigaste verktygen för att lyfta upp människor ur fattigdom. Därför ökar Sida sitt stöd med ytterligare 600 miljoner kronor till en gemensam utbildningsfond för barns skolgång: Global Partnership for Education (GPE). Därmed uppgår det totala stödet till GPE till över en miljard kronor för perioden 2018–2020.

Sida (pressmeddelanden) 19 juni

Borlänge och Lodwar i Kenya ska samarbeta för att skapa demokratisk inkludering för somaliska flyktingar i båda kommunerna. Göteborg och Nelson Mandela Bay i Sydafrika vill öka delaktigheten för unga i stadsutveckling för att skapa förtroendefulla och rättssäkra lokalsamhällen. Växjö och JB Marks i Sydafrika vill utveckla sätt att implementera Agenda 2030 i sina kommuner medan Robertsfors och Machakos i Kenya vill utveckla bättre styrmetoder för jämställdhet. Totalt får 24 nya projekt finansiellt stöd för att utveckla och stärka lokal demokrati inom utvecklingssamarbetet.

Sida (pressmeddelanden) 19 juni

Idag presenteras att Internationella fonden för mark- och skogsrättigheter får sitt huvudkontor i Stockholm. Fonden har drivits som ett pilotprojekt under fyra års tid med Sida som finansiär. Det är, såvitt känt av Sida, den första globala organisation som helt och hållet inriktas på frågor om landrättigheter för lokalsamhällen och ursprungsfolk.

Sida (pressmeddelanden) 19 juni

400 000 människor ur folkgruppen Rohingya har de senaste veckorna tvingats fly sina hem, undan oroligheterna i Myanmar (Burma), för att söka skydd i Bangladesh. Samtidigt blir förhållandena i den drabbade delstaten Rakhine allt mer akut. Biståndsmyndigheten Sida beslutar därför om ett extra humanitärt stöd på 40 miljoner kronor till de drabbade flyktingarna.

Sida (pressmeddelanden) 19 juni

I dag tas ett viktigt steg för att förbättra vattenkvaliteten i Östersjön när det nya reningsverket i Kaliningrad invigs, delvis finansierat av Sida. Här finns stora miljövinster att göra då avloppsvattnet från runt 450 000 personer under många år i princip gått rakt ut i havet.

Sida (pressmeddelanden) 19 juni

Sida har fått information om allvarliga missförhållanden i det kenyanska flyktinglägret Kakuma av UNHCR som driver lägret. Flyktingar har fått betala lokalanställda i lägret för tjänster som ska vara gratis, som mat, skola, sjukvård och administration kring registrering av flyktingar och utfärdande av handlingar.

Sida (pressmeddelanden) 19 juni

Under 2016 anmäldes 225 fall av misstänkta korruptionsfall inom det svenska biståndet som går via Sida, vilket är den högsta siffran sedan 2007 då statistiken började sammanställas.– Vi utvecklar vårt arbete mot korruption kontinuerligt, och upptäcker och utreder därför allt fler fall, säger Lennart Båge, vikarierande generaldirektör på Sida.

Sida (pressmeddelanden) 19 juni

Svenskarna tycker det är viktigt att visa solidaritet med andra och att vi ska bidra till utveckling i de fattigaste länderna. Två av tre tycker att nivån på biståndet är lagom eller bör öka, och många skänker också pengar ur egen ficka. Det visar biståndsmyndigheten Sidas årliga Sifo-undersökning om attityder till bistånd och utveckling.

Sida (pressmeddelanden) 19 juni

Evakuerade Aleppobor har levt under extremt hårda förhållanden under lång tid utan tillgång till mat, rent vatten, sanitet och läkarvård. Vintern med minusgrader gör situationen extra ansträngd. Behoven är enorma men många hjälporganisationers reserver är tömda. Därför tar Sida nu ett extraordinärt beslut om stöd på 40 miljoner kronor ur nästa års budget som ska gå till livsnödvändiga insatser.

Sidor