Sökformulär

Utblick

Sida (nyheter) 9 december

Sexuellt våld används som ett vapen i krig och konflikter världen över. Team of Experts hjälper stater att ställa förövare till svars – och ge upprättelse åt överlevare. Ett arbete som resulterat i flera viktiga domar.

Sida (nyheter) 9 december

Allt fler människor anklagas för förräderi i Ryssland och invånarnas insyn i och möjlighet att påverka politiken begränsas av nya lagar. Föreningen Team 29 kämpar för den hotade informationsfriheten – både i domstolarna och bland allmänheten.

Sida (nyheter) 9 december

Forskning som hjälper oss att bekämpa fattigdomen får Nobelpriset i ekonomi 2019. Prisvinnarnas arbete har spelat en stor roll för biståndsarbetet – och gett direkta resultat i människors liv.   – Metoden har gjort det möjligt att med mer säkerhet säga när biståndet fungerar eller inte fungerar, säger Susanna Gable, chefsekonom på Sida.

Sida (nyheter) 9 december

Klimatmötet i Madrid är igång och Sida är på plats. Sida arbetar för att hög- och låginkomstländer ska kunna delta på lika villkor i klimatförhandlingarna, och för att utvecklingsländer ska kunna beräkna, rapportera och verifiera utsläpp av växthusgaser.

Sida (nyheter) 9 december

Av de människor i världen som lever i fattigdom, är människor med funktionsnedsättningar särskilt utsatta. Sida går därför nu in med ett nytt stöd till FN:s partnerskap för personer med funktionsnedsättningar.

Sida (nyheter) 9 december

Det går inte längre att odla grönsaker i Chingola, och de som tvättar sig i vattnet får utslag. Med Sidas stöd har Swedwatch granskat kopparindustrin i Zambia. En industri som är oumbärlig för landets ekonomi – men som ger stora konsekvenser för människor och miljö.

Sida (nyheter) 9 december

Den 25-30 augusti arrangeras World Water Week i Stockholm. Närmare 3500 deltagare från 127 länder samlas på Tele 2 Arena för att utbyta erfarenheter, lära nytt, nätverka och debattera vattenfrågan.

Sida (nyheter) 9 december

Den 19 augusti varje år uppmärksammas de ansträngningar som görs över hela världen för att stödja människor som befinner sig i konflikt- och katastrofområden. Sidas totala humanitära stöd uppgår under 2019 till omkring fyra miljarder kronor.

Sida (nyheter) 9 december

Bahat Mustapher blev journalist därför att han älskar konsten att intervjua, och att locka fram berättelser som är viktiga för publiken. Han är ordförande i Kilimanjaro press club, som organiserar journalister i regionen kring Afrikas högsta berg.

Sida (nyheter) 9 december

I år, 2019, är det hundra år sedan International Labour Organisation, FN:s organ för arbetslivsfrågor, bildades. Men fortfarande saknar en stor del av världens allra fattigaste arbetare avtal, trygghet och rättigheter. Sverige och ILO satsar nu tillsammans för att försöka nå dem som befinner sig i den gråzon som kallas den informella ekonomin.

Sidor