Sökformulär

Utblick

Sida (nyheter) 18 januari

Efter den svåra torkan i Somalia 2011 gick sju biståndsaktörer samman och startade Somalia Resilience Programme. I dag står 285 000 människor i 170 samhällen bättre rustade att överleva torka eller andra naturkatastrofer, än vad de gjorde för sju år sedan.

Sida (nyheter) 18 januari

Steven Spielbergs "Finding Oscar" handlar om en massaker i Guatemala, men berättar egentligen om alla de massakrer och brott mot de mänskliga rättigheterna som ägde rum under landets långa väpnade konflikt.

Sida (nyheter) 18 januari

Elvaårige Mohammad Khaled Shehadeh bor i flyktinglägret Al Azraq i Jordanien. I lägret får han chansen att komma ikapp i skolan, samtidigt som han drömmer om att bli lärare eller superhjälte.

Sida (pressmeddelanden) 15 januari

Förtroendet för biståndet fortsätter att vara starkt hos svenskarna. Sju av tio instämmer i påståendet att svenskt bistånd bidrar till en bättre värld, och förtroendet för hur biståndspengarna används har ökat. Det visar biståndsmyndigheten Sidas årliga Sifo-undersökning av svenskarnas kunskap och attityder till biståndet.

Sida (pressmeddelanden) 15 januari

Trots att mödra- och spädbarnsdödligheten i Afrika söder om Sahara har sjunkit, är den fortfarande förfärande hög. Vid 17 års ålder har en av fem unga kvinnor fött barn, och osäkra aborter är orsak till 18 procent av mödradödligheten i regionen. Därför har Sida fattat beslut om två nya stora satsningar: Ett stöd till sexualundervisning om totalt 279,5 miljoner kronor och ett program för att eliminera könsstympning av flickor på 250 miljoner kronor.

Sida (pressmeddelanden) 15 januari

Hur ser det ut i världen vad gäller fattigdom, läskunnighet och antal barn som föds i en familj? Fakta och svenskarnas världsbild är inte helt i fas och kommer inte vara korrekt förrän om 10 år enligt en Sifo-undersökning. Det här vill Sida nu ändra på med #enannanbild av verkligheten i världens länder.

Sida (pressmeddelanden) 15 januari

I höstas flydde uppemot 700 000 rohingyer till Bangladesh. Nu är risken stor att flyktinglägren inte kan stå emot kommande monsunregn. Träd och rotsystem som stoppade jorderosion och jordskred har huggits ner för att göra plats för de många flyktingarna och riskerna är därför stora. Biståndsmyndigheten Sida ger nu 50 miljoner kronor i stöd, utöver de 200 miljoner som Sida bidragit med sedan hösten 2017, till att förbättra och förstärka flyktingarnas nödboenden och bidra till gaskök som minskar behovet av ved.

Sida (pressmeddelanden) 15 januari

Kriget i Syrien är nu inne på sitt åttonde år, den humanitära situationen har förvärrats ytterligare och behovet av sjukvård är mycket stort. Sida har beslutat om ett stöd på 35 miljoner kronor till Världshälsoorganisationen WHO för att ge livräddande stöd till de mest utsatta och mest behövande, och för att se till att fler får tillgång till sjukvård.

Sida (pressmeddelanden) 15 januari

Borlänge och Lodwar i Kenya ska samarbeta för att skapa demokratisk inkludering för somaliska flyktingar i båda kommunerna. Göteborg och Nelson Mandela Bay i Sydafrika vill öka delaktigheten för unga i stadsutveckling för att skapa förtroendefulla och rättssäkra lokalsamhällen. Växjö och JB Marks i Sydafrika vill utveckla sätt att implementera Agenda 2030 i sina kommuner medan Robertsfors och Machakos i Kenya vill utveckla bättre styrmetoder för jämställdhet. Totalt får 24 nya projekt finansiellt stöd för att utveckla och stärka lokal demokrati inom utvecklingssamarbetet.

Sida (nyheter) 20 december

Skadeinsekten majsfly kan förstöra hela skördar och hota stora delar av Afrikas majsproduktion. Men tack vare banbrytande forskning vid det Sida-stödda forskningsinstitutet icipe har nya miljövänliga bekämpningsmetoder tagits fram. I tester har skadorna från majsfly minskat med 87 procent.

Sidor