Sökformulär

Utblick

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

Elbristen på Zambias landsbygd är närmast total, endast fyra procent av befolkningen utanför städerna har tillgång till elnätet. Sida ha nu tecknat kontrakt med fem företag som valts ut som ska ge två miljoner zambier tillgång till förnybar el, som går utanför det nationella elnätet.

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

USA:s president Donald Trump har beslutat att utländska civilsamhällesorganisationer som har finansiellt stöd från USA inte längre kan arbeta med abortfrågan, varken med egna medel eller medel från andra givare. Biståndsmyndigheten Sida har nu beslutat att de av Sidas partnerorganisationer som har stöd för att arbeta med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) men samtidigt accepterar presidentordern, inte längre kan få stöd från Sida för sina SRHR-relaterade insatser. Avtal kan komma att sägas upp och stöd fasas ut.

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

Biståndsmyndigheten Sida ger ett extra tillskott på 200 miljoner kronor på till de mest akuta humanitära kriserna i världen idag. Tillsammans med tidigare extra stöd på 350 miljoner under våren betyder det här att miljontals människor får en extra hjälp när den behövs som mest. En av världens allvarligaste kriser finns i Jemen där 17 miljoner människor drabbats av allvarlig brist på mat och där minst 262 000 människor tros vara smittade av kolera och fler än 1 500 dött. Hit går ett tillskott på 15 miljoner kronor.

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

I Montenegros huvudstad Podgorica går i dag avloppet från 187 000 invånare rakt ut i vattendragen runt omkring stan. I dag togs beslut om ett stöd till ett reningsverk som ska minska föroreningarna av miljön, genom en gemensam fond där Sida är en av givarna.

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

Miljontals människor lider akut brist på mat i Nigeria, Somalia och Sydsudan – 1,4 miljoner av dem är barn. Mycket långvarig torka och väpnade konflikter ligger bakom den stora bristen på mat och vatten. Situationen förvärras i rask takt och Sida beslutar nu om nya stöd på 160 miljoner kronor till de behövande.

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

Sida kräver tillbaka cirka 5,7 miljoner kronor från den kenyanska valorganisationen EISA. Detta eftersom organisationen inte har hanterat stödet från Sida på ett korrekt sätt.

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

För en dryg vecka sedan drog orkanen Matthew över Haiti med starka vindar på upp till 65 sekundmeter, kraftiga regn och stigande havsnivåer. Skadorna på infrastrukturen blev mycket omfattande, uppåt tusen människor har omkommit och risken för ökad spridning av kolera är stor. Sverige stödjer nu de drabbade haitierna med drygt 23,2 miljoner kronor till bland annat rent vatten, hygieninsatser och nödbostäder.

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

Trots ökad ekonomisk tillväxt i Asien lever två tredjedelar av världens fattigaste människor här. För att stimulera innovativa projekt som ska minska fattigdomen har Sida beslutat om att ställa ut en garanti på 1,3 miljarder på Asiatiska Utvecklingsbanken. Genom garantin kan banken öka sin utlåning till nya projekt som ska fokusera på inkluderande tillväxt och miljö och klimat.

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

Svar till DN-ledaren Regeringen exporterar arbetslinjen - till Syrien (14/9-2016).

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

Trots att kriget rasar i Syrien finns många människor kvar i landets städer och byar. Utmaningarna är stora; det är svårt att hitta jobb och försörja sig, och många kvinnor har blivit ensamförsörjare. Sida ger nu stöd på 150 miljoner kronor till människor i Syrien, med särskilt fokus på kvinnor och funktionsnedsatta, att hitta möjligheter till jobb.

Sidor