Sökformulär

Utblick

Sida (nyheter) 5 maj

Efter starka misstankar om oegentligheter har Sida och givare från Finland, Storbritannien och Irland frusit sina utbetalningar till ett program för socialbidrag.

Sida (nyheter) 5 maj

Tidigare rann 570 000 liter avloppsvatten rakt ut i floden - varje dag. Francisca Villca Bonifacio arbetar på det reningsverk i Cliza som ser till att allt vatten nu renas och används av de lokala bönderna för att bevattna sina åkrar.

Sida (nyheter) 5 maj

Fattiga människor är ofta direkt beroende av den skog, mark och vattenresurser som finns där de bor för att klara sin vardag. Organisationen RECOFTC arbetar för att de människor som bor vid skogen ska ha rätt att bruka den.

Sida (nyheter) 5 maj

Sida har lång erfarenhet av att stödja uppbyggnad av skatteförvaltningar. Vid Stockholm Tax Conference den 30-31 maj 2018 delar myndigheten med sig av sin kunskap, när 90 länder samlas för att diskutera hur utvecklingsländer kan stärka sina skattesystem och få mer pengar till fattigdomsbekämpning och utveckling.

Sida (nyheter) 5 maj

Genom att dela risk med småsparare kan Sida bidra till att en halv miljon människor i Afrika söder om Sahara får tillgång till förnybar el. 

Sida (nyheter) 5 maj

När Andrei Colioglo kom ut som homosexuell blev det en riksnyhet i Moldavien – och han fick utstå både dödshot och hat. Han fick då hjälp av organisationen GenderDoc-M som ger hbtq-personer juridiskt stöd, vård, erbjuder stödgrupper och anordnar den årliga "Moldova Pride".

Sida (nyheter) 5 maj

En ny lag gör det möjligt för Kosovo att beskatta mark, och få intäkter som kommunerna kan investera i till exempel skola och sjukvård.

Sida (nyheter) 5 maj

Regeringen kommer inom kort ta beslut om att flytta Sidas huvudkontor från Stockholms innerstad till Botkyrka. Det meddelade ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, Isabella Lövin, på en pressträff på måndag morgon.

Sida (nyheter) 5 maj

Om man ska skapa nya jobb för ungdomar räcker det inte med traditionella kurser för att bli sömmerska eller skomakare. I Liberia stödjer Sida därför program för nyföretagande och för att bli anställningsbar. Vi börjar berättelsen på en karriärmässa.

Sida (nyheter) 5 maj

Efter den svåra torkan i Somalia 2011 gick sju biståndsaktörer samman och startade Somalia Resilience Programme. I dag står 285 000 människor i 170 samhällen bättre rustade att överleva torka eller andra naturkatastrofer, än vad de gjorde för sju år sedan.

Sidor