Sökformulär

Utblick

Sida (nyheter) 29 juli

70 år har gått sedan FN:s generalförsamling antog den allmänna förklaringen av de mänskliga rättigheterna. Men de senaste åren har den demokratiska utvecklingen gått bakåt på många ställen i världen. De mänskliga rättigheterna inskränks och respekten för rättsstatens principer utmanas.

Sida (nyheter) 29 juli

Efter Paris kommer Polen. Nu ska besluten tas om hur klimatavtalet ska fungera, och givarländerna måste leverera på sitt åtagande att investera 100 miljarder dollar.

Sida (nyheter) 29 juli

Årets Världsaidsdag den 1 december riktar strålkastaren mot det faktum att 25 procent av dem som lever med hiv inte vet att de bär på viruset. Därför måste vi minska den stigma och diskriminering som omger hiv så att fler kan och vågar testa sig.

Sida (nyheter) 29 juli

Bristen på vatten påverkar 40 procent av jordens befolkning och den siffran beräknas stiga. Sida arbetar för att förbättra fattiga människors hälsa genom tillgång till rent dricksvatten, latriner och andra sanitetslösningar, hygien samt en effektiv hantering av vattenresurser.

Sida (nyheter) 29 juli

I augusti 2017 tvingades hundratusentals rohingyer på flykt från Myanmar till Bangladesh. Ett år senare lever de fortfarande i limbo i världens största flyktingläger. Nu planerar Sida för långsiktiga insatser för att ge flyktingarna ett värdigt liv.

Sida (nyheter) 29 juli

Trots att mediesektorn i Afghanistan har blomstrat under senare år så är journalistyrket ett av de farligaste i landet. Det svenska stödet går till att motverka hot och våld mot journalister och till en dygnsöppen hotline dit journalister kan vända sig för akut hjälp.

Sida (nyheter) 29 juli

Människohandel är en av de mest lukrativa industrierna i världen och genererar årligen 150 miljarder dollar. Det är ett allvarligt övergrepp mot de mänskliga rättigheterna, som utnyttjar fattiga människors brist på möjligheter i livet. Biståndet har en viktig roll att spela, och därför arrangerades ett Development Talks på Sida för att diskutera problemet och vägar framåt.

Sida (nyheter) 29 juli

Sida blir allt bättre på att upptäcka korruption och har under förra året upptäckt, fått in tips om och utrett fler misstankar än någonsin tidigare, visar Sidas årliga korruptionsrapport.

Sida (nyheter) 29 juli

Att människor har korrekt information är avgörande för fria samhällen, så att medborgarna kan ställa makthavare till svars och stävja korruption. Ändå finansieras medier i många länder av aktörer som kräver att få påverka innehållet. Med innovativa lån till mediesektorn bidrar Sida till oberoende nyheter.

Sida (nyheter) 29 juli

Vad har Kriminalvården, Clowner utan gränser och Gislaveds kommun gemensamt? Jo, de kommer alla att uppmärksamma de Globala målen för hållbar utveckling lite extra. 

Sidor