Sökformulär

Utblick

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

Blank Spot Project och Aftonbladet har i dag, den 10 september publicerat en artikel med rubriken: "Sida stoppade bistånd efter hot från KGB". Det här är något som Sida inte alls känner igen, tvärtom är påståendet helt felaktigt och grundlöst.

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

Hörby och Peja i Kosovo ska utveckla medborgardialogen om renhållning och Västerås ska tillsammans med Gabarone i Botswana arbeta både med medborgardialog och näringslivs-samverkan för att möta komplexa utmaningar i samhället . Det är två av de 32 nya projekt som svenska kommuner och landsting gör för att utveckla och stärka lokal demokrati inom utvecklingssamarbetet.

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

Den humanitära situationen i världen fortsätter att förvärras. Redan nu vet vi att 125 miljoner människor kommer att vara i behov av humanitärt stöd under 2016, vilket är fem gånger fler än för bara tio år sedan. Sida har ökat stödet till fyra allvarliga kriser som förvärrats under året; Jemen, Syrien och Irak som drabbats av krig och konflikt och Etiopien som drabbats av allvarlig torka.

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

Idag den 17 oktober är det internationella dagen för utrotande av fattigdom. På FN-mötet i slutet av september satte världens ledare målet att helt utrota extrem fattigdom till år 2030, men varannan svensk tror att det blir svårt att nå. Det visar en ny undersökning från biståndsmyndigheten Sida.

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

Det saknas pengar för de humanitära insatserna i och omkring Syrien. Sida har därför successivt ökat stödet under året och har i dagarna beslutat att förmedla ytterligare 10 miljoner kronor genom FN-organet UNRWA för palestinska flyktingar i Syrien, och för dem som tvingats fly till grannländerna.

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

Västerås och Jinan i Kina ska utveckla former för medborgardialog tillsammans, Västerbottens landsting ska arbeta för rättvis tillgång till vård för människor på landsbygden tillsammans med Gunungkidul i Indonesien och Piteå kommer tillsammans med Chinsali i Zambia att stärka kvinnors delaktighet i utvecklingen av den lokala demokratin. 30 nya projekt får stöd inom det kommunala partnerskapsprogrammet, som finansieras av Sida och hanteras av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD.

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

Tiotusentals burundier har flytt sitt land efter våldsamheter vid protestaktioner mot den sittande presidenten. Sida har nu beviljat drygt 4,5 miljoner kronor i stöd till bland annat rent vatten, sanitet och hälsoinsatser för flyktingarna.

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

I det jordbävningsdrabbade Nepal är behoven fortsatt mycket stora vad gäller mat, rent vatten och tak över huvudet. Sida har nu beviljat ännu fler stöd till bland annat FN-helikoptrar som ska flyga ut mat och andra förnödenheter till svåråtkomliga områden på landsbygden sedan vägar förstörts. Sveriges stöd till insatser i Nepal är nu på sammanlagt 77,9 miljoner kronor.

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

Sida har beviljat ytterligare stöd till fler organisationer som arbetar med insatser för de många drabbade av jordbävningen i Nepal. Sidas stöd till hjälparbetet har ökat till sammanlagt 40,2 miljoner kronor.

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

Under 2014 anmäldes 144 fall av misstänkta korruptionsfall inom det svenska biståndet som går via Sida, vilket är 15 fler än året innan. "Vi blir allt bättre på att upptäcka korruption, vi utreder fallen snabbare och ökar transparensen i vår hantering", säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på Sida.

Sidor