Sökformulär

Utblick

Sida (pressmeddelanden) 3 november

Hjälpbehoven är enorma efter cyklonen Idais framfart där stora landområden har lagts under vatten, förstört byggnader och raserat infrastruktur. Katastrofen har krävt ett stort antal människoliv, många saknas fortfarande och hundratusentals har blivit hemlösa. Sida ger nu snabba stöd till både koordinering av hjälpinsatser och till akuta insatser till drabbade. Sida ger också stöd till den svåra torkan som samtidigt pågår i västra Zimbabwe med nära tre miljoner mycket svårt undernärda.

Sida (pressmeddelanden) 3 november

Idag invigs Blue Oceans Conference i Liberias huvudstad Monrovia – den första stora officiella havsmiljökonferensen i Västafrika. Mötet är startskottet för att bygga vidare på det engagemang som FN:s havskonferens skapade och vända den negativa utvecklingen när det gäller havsmiljön i den afrikanska regionen.

Sida (pressmeddelanden) 3 november

Idag saknar nästan 70 procent av befolkningen i Afrika söder om Sahara elektricitet. Efter framgångarna med satsning på småskalig el i Zambia utvidgas därför nu konceptet till Burkina Faso, Liberia och Mocambique. 500 miljoner kronor ska ge mellan 5 och 15 miljoner människor på landsbygden och i slumområden tillgång till el inom fem år.

Sida (pressmeddelanden) 3 november

Den långvariga humanitära krisen i Venezuela eskalerar i takt med att den politiska spänningen stiger och hyperinflationen når rekordnivåer. Varje dag lämnar runt 5 000 personer landet. Biståndsmyndigheten Sida ger stöd på 65 miljoner kronor till behövande venezolaner, både inom och utanför landets gränser, som har stora behov av mat, rent vatten och hälso- och sjukvård.

Sida (pressmeddelanden) 3 november

Förtroendet för biståndet fortsätter att vara starkt hos svenskarna. Sju av tio instämmer i påståendet att svenskt bistånd bidrar till en bättre värld, och förtroendet för hur biståndspengarna används har ökat. Det visar biståndsmyndigheten Sidas årliga Sifo-undersökning av svenskarnas kunskap och attityder till biståndet.

Sida (pressmeddelanden) 3 november

Biståndsmyndigheten Sida ansluter sig nu till Världsbankens nya havsfond som ska ta ett helhetsgrepp kring de många utmaningar som är kopplade till havet med ett stöd på 300 miljoner kronor under fyra år. Ett viktigt fokus blir att öka inkomsterna för den fattigaste befolkningen i kustnära områden.  

Sida (pressmeddelanden) 3 november

Hur kan fattiga länder hantera ett förändrat klimat och miljö? Många av världens låginkomstländer ligger i de geografiska regioner som påverkas mest av en ökad temperatur, med torka, översvämningar och extremväder.

Sida (pressmeddelanden) 3 november

Förtorkade och övergivna åkermarker i Burkina Faso har odlats på nytt med hjälp av traditionella tekniker där varje droppe regn tas tillvara. Bonden Yacouba Sawadogo får Right Livelihood-priset för sitt arbete med att sprida kunskap om de gamla metoderna. Nu ger Sida 200 miljoner till ett projekt där den traditionella tekniken ska användas i stor skala för att få ökenmark i Burkina Faso att grönska och ge mat.

Sida (pressmeddelanden) 3 november

Trots att tillgången till hälsovård blivit bättre i Myanmar under de senaste åren saknar fortfarande de mest utsatta människorna grundläggande mödravård, barnhälsovård, och vård för tuberkulos, HIV och malaria. Nu ger Sida 385 miljoner kronor till fonden Access to Health, för att försöka nå alla i Myanmar med hälsovård.

Sida (pressmeddelanden) 3 november

För en vecka sedan drabbades den indonesiska ön Sulawesi av en kraftig jordbävning med många döda och skadade som följd. Sida har beslutat om stöd på 8,5 miljoner kronor till katastrofarbetet som förmedlas via Svenska Röda Korset och stöd till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Sidor