Sökformulär

Utblick

Sida (pressmeddelanden) 7 juli

Att barn får möjlighet att gå i skolan är både en mänsklig rättighet och ett av de viktigaste verktygen för att lyfta upp människor ur fattigdom. Därför ökar Sida sitt stöd med ytterligare 600 miljoner kronor till en gemensam utbildningsfond för barns skolgång: Global Partnership for Education (GPE). Därmed uppgår det totala stödet till GPE till över en miljard kronor för perioden 2018–2020.

Sida (pressmeddelanden) 7 juli

Borlänge och Lodwar i Kenya ska samarbeta för att skapa demokratisk inkludering för somaliska flyktingar i båda kommunerna. Göteborg och Nelson Mandela Bay i Sydafrika vill öka delaktigheten för unga i stadsutveckling för att skapa förtroendefulla och rättssäkra lokalsamhällen. Växjö och JB Marks i Sydafrika vill utveckla sätt att implementera Agenda 2030 i sina kommuner medan Robertsfors och Machakos i Kenya vill utveckla bättre styrmetoder för jämställdhet. Totalt får 24 nya projekt finansiellt stöd för att utveckla och stärka lokal demokrati inom utvecklingssamarbetet.

Sida (pressmeddelanden) 7 juli

För två år sedan lovade världens ledare att utrota fattigdomen till år 2030. För att lyckas behövs vägar, hamnar, elnät, telekom. Infrastruktur är en förutsättning för att lyfta människor ur fattigdom. Men det enorma kapital som krävs finns inte i det traditionella biståndet – de privata investerarna måste in. Därför går nu Sida in i en banbrytande satsning tillsammans med Världsbankens organ för privata investeringar, IFC.

Sida (pressmeddelanden) 7 juli

Hiv och aids fortsätter att vara det största hotet mot människors liv och hälsa i stora delar av Afrika. En stor och samlad insats behövs. Idag presenterar Sida därför en satsning på 400 miljoner kronor på att förbättra människors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR) i fem länder i östra och södra Afrika.

Sida (pressmeddelanden) 7 juli

Rohingya-krisen fortsätter växa eftersom allt fler människor flyr från Myanmar till Bangladesh. I dag fördelar Sida ett nytt humanitärt stöd på 100 miljoner kronor till organisationer som bistår flyktingarna både i Bangladesh och i Myanmar där behoven är enorma.

Sida (pressmeddelanden) 7 juli

Elbristen på Zambias landsbygd är närmast total, endast fyra procent av befolkningen utanför städerna har tillgång till elnätet. Sida ha nu tecknat kontrakt med fem företag som valts ut som ska ge två miljoner zambier tillgång till förnybar el, som går utanför det nationella elnätet.

Sida (pressmeddelanden) 7 juli

Idag presenteras att Internationella fonden för mark- och skogsrättigheter får sitt huvudkontor i Stockholm. Fonden har drivits som ett pilotprojekt under fyra års tid med Sida som finansiär. Det är, såvitt känt av Sida, den första globala organisation som helt och hållet inriktas på frågor om landrättigheter för lokalsamhällen och ursprungsfolk.

Sida (pressmeddelanden) 7 juli

400 000 människor ur folkgruppen Rohingya har de senaste veckorna tvingats fly sina hem, undan oroligheterna i Myanmar (Burma), för att söka skydd i Bangladesh. Samtidigt blir förhållandena i den drabbade delstaten Rakhine allt mer akut. Biståndsmyndigheten Sida beslutar därför om ett extra humanitärt stöd på 40 miljoner kronor till de drabbade flyktingarna.

Sida (pressmeddelanden) 7 juli

USA:s president Donald Trump har beslutat att utländska civilsamhällesorganisationer som har finansiellt stöd från USA inte längre kan arbeta med abortfrågan, varken med egna medel eller medel från andra givare. Biståndsmyndigheten Sida har nu beslutat att de av Sidas partnerorganisationer som har stöd för att arbeta med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) men samtidigt accepterar presidentordern, inte längre kan få stöd från Sida för sina SRHR-relaterade insatser. Avtal kan komma att sägas upp och stöd fasas ut.

Sida (pressmeddelanden) 7 juli

Biståndsmyndigheten Sida ger ett extra tillskott på 200 miljoner kronor på till de mest akuta humanitära kriserna i världen idag. Tillsammans med tidigare extra stöd på 350 miljoner under våren betyder det här att miljontals människor får en extra hjälp när den behövs som mest. En av världens allvarligaste kriser finns i Jemen där 17 miljoner människor drabbats av allvarlig brist på mat och där minst 262 000 människor tros vara smittade av kolera och fler än 1 500 dött. Hit går ett tillskott på 15 miljoner kronor.

Sidor