Sökformulär

Utblick

Amnesty Sverige 18 juni

​Tiotusentals äldre kvinnor och män från etniska minoriteter runt om Myanmar som har utsatts för militärens grymheter och tvingats fly sina hem får inte det humanitära stöd och den humanitära hjälp de har rätt till, det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.

Sida (nyheter) 12 juni

Biståndet och Sida får bra betyg i granskning från OECD:s biståndskommitté DAC. De lyfter särskilt fram att Sverige är bra på att arbeta med konfliktprevention, klimatförändringar och jämställdhet.

Sida (nyheter) 12 juni

Kolkraften är en av de stora källorna till växthusgaser. Den behöver fasas ut för att världen ska kunna nå Parisavtalets mål på en och en halv grads uppvärmning. Trots det byggs nya kolkraftverk i Östeuropa och på Balkan, och det finns planer för ännu fler.

Amnesty Sverige 11 juni

I Amnestys tält under Järvaveckan kommer det bland annat att finnas information om hur en kan engagera sig i organisationens pågående kampanjer - om utsatta EU-medborgare och om hur våldtäktsutredningar måste prioriteras av polisen. I två seminarier lyfter vi också under veckan rätten till hälsa för utsatta EU-medborgare samt hur det ser ut ett år efter att samtyckeslagstiftningen infördes.

Amnesty Sverige 7 juni

​Greta Thunberg och Fridays for Future tilldelas Amnesty Internationals Ambassador of Conscience Award 2019.

Sida (nyheter) 5 juni

Att bevara biologisk mångfald är lika viktigt som att stoppa klimatförändringarna om mänskligheten ska kunna överleva på jorden, enligt FN. Samtidigt hotas en miljon arter på jordklotet av utrotning. Strax utanför Tanzanias huvudstad Dar es Salaam arbetar lokalbefolkningen med att återplantera skog, vilket är ett sätt att motarbeta utrotningen.

Sida (nyheter) 5 juni

Att planera snöröjning jämställt, så att man prioriterar busshållplatser, vägar till förskolor och gångstråk, är ett exempel på hur det kan bli när man tänker över hur man ska använda offentliga medel på ett sätt som är bra för både kvinnor och män. Sida stödjer ett projekt i Ukraina som främjar jämställt budgetarbete, som har fått stort genomslag.

Sida (nyheter) 5 juni

I Honduras och El Salvador kämpar miljöorganisationer och aborträttsaktivister i motvind. Sedan 2017 stödjer Sida arbetet för mänskliga rättigheter i de bägge centralamerikanska länderna.

Sida (nyheter) 5 juni

Den digitala plattformen Child Rights Online har lanserats i 16 länder för att ge lärare och lärarstudenter bättre kunskap om Barnkonventionen för att erbjuda barn och unga en inkluderande och jämlik skolgång. I april lanserades plattformen i Uganda och Tanzania tillsammans med nyckelpersoner från ländernas myndigheter. 

Sidor