Sökformulär

Utblick

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

Under 2014 var de humanitära kriserna fler och större än på mycket länge och det finns inga tecken på avmattning. Trenden visar tvärtom på en förvärrad situation i år, med upptrappade väpnade konflikter i länder som Irak och Ukraina, med matbrist i Somalia och Sydsudan. Mer omfattande humanitära insatser krävs och Sida har därför beslutat om en fördelning av nästan två miljarder till de värsta krishärdarna.

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

Genom helt nya sätt att samla in och aggregera data från bland annat mobiltelefontrafik och sociala medier skapas förbättrade förutsättningar för att minska fattigdom och bidra till utveckling. Det kan till exempel handla om att i realtid kunna följa och analysera en katastrof i ett tidigt skede. Sverige har beslutat att bidra med 2,3 miljoner kronor till Pulse Lab Kampala – ett utvecklingsinitiativ för att bättre kunna följa vilka frågor som är prioriterade för befolkningen i Uganda.

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

Idag har det gått fem år sedan den stora jordbävningen i Haiti. Tillsammans med tsunamin i Sydostasien är det en av de händelser som lett till en stor svensk respons, men också ett lärande om hur man ska genomföra bra humanitära insatser – och hur man kan förebygga verkningarna av naturkatastrofer i framtiden.

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

Inte sedan 80-talet har så många svenskar sagt sig vilja behålla eller öka biståndet till andra länder. Det visar biståndsmyndigheten Sidas årliga undersökning.

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

Sverige fortsätter ge omfattande bistånd till Afghanistan och en betydande del går till utbildning för flickor och kvinnors deltagande i samhällsutvecklingen. Sida har nyligen beslutat att Sverige ska ge ytterligare 245 miljoner kronor till den viktigaste afghanska biståndsfonden ARTF, Afghanistan Reconstruction Trust Fund.

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

Hägersten-Liljeholmen i Stockholms stad och Tianjin i Kina ska utveckla äldreomsorgen tillsammans, Ale ska utveckla den lokala demokratin med Ghanzi i Botswana genom nya metoder för medborgardialog och Härryda ska samarbeta med Homabay i Kenya om barn och ungas inflytande utifrån barnkonventionen. 24 nya projekt får stöd inom det kommunala partnerskapsprogrammet, som finansieras av Sida och hanteras av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD.

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

Att gå i skola och få en bra utbildning är viktigt för både barnen själva men också för länders utveckling. Sida ökar nu kraftigt sitt stöd med 570 miljoner kronor till barns rätt till utbildning genom att stödja och påverka världens största partnerskap för utbildning. En viktig prioritet är att flickor får samma möjlighet som pojkar att gå i skola.

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

Under Gazakriget i somras förstördes minst 100 000 bostäder och mer än en halv miljon människor tvingades fly från sina hem. En viktig del av biståndet handlar nu om att röja bort förstörda byggnader, reparera och bygga nytt. Sida har beslutat om ett stöd på nästan 26 miljoner kronor som ska ge över 1 400 palestinska familjer möjligheten till ett drägligt boende medan återuppbyggnaden pågår.

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

Antalet nysmittade av ebolaviruset i Liberia är färre än tidigare, men fortsatta ansträngningar är nödvändiga för att få stopp på epidemin. Sverige ger nu, genom biståndsmyndigheten Sida, ett utökat stöd på 230 miljoner kronor till Unicef, UNMEER via FN:s fond för ebolainsatser och världshälsoorganisationen för att bekämpa virusutbrottet i hela Västafrika.

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

Forskningen och kunskapen om våld mot kvinnor i Mellanöstern och Nordafrika är bristfällig, trots att undersökningar tyder på en allvarlig situation. Idag, på Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor, kan Sida berätta om ett nytt stöd till en kraftsamling för kvinnors rättigheter i regionen, med fokus på bland annat könsrelaterat våld. FN-organet UN Women och dess regionala program får drygt 86 miljoner kronor.

Sidor