Sökformulär

Utblick

Sida (nyheter) 7 april

Den 18 maj fattade regeringen beslut om att tillsätta Carin Jämtin som Sidas nya generaldirektör. Carin Jämtin har lång erfarenhet av utvecklingssamarbete och har varit biståndsminister under åren 2003-2006.

Sida (nyheter) 7 april

Den 18 maj stod Sida värd för det fjärde årsmötet med Swedish Leadership for Sustainaible Development, ett nätverk av företag och expertorganisationer med svensk koppling. Fokus låg på de möjligheter som Agenda 2030 och hållbart företagande öppnar upp, vikten av partnerskap samt hur nätverket kan fortsätta att visa ledarskap.

Sida (nyheter) 7 april

Dagen när vi inte längre kan bli friska från en vanlig lunginflammation ligger närmare än vi trott. Under de senaste årtiondena har allt fler antibiotika slutat ge effekt och utvecklingen är alarmerande. Men trots att problemet anses vara ett lika stort hot som den globala uppvärmningen så talas det betydligt mindre om det.

Sida (nyheter) 7 april

Vad har Kriminalvården, Clowner utan gränser och Gislaveds kommun gemensamt? Jo, de kommer alla att uppmärksamma de Globala målen för hållbar utveckling lite extra. 

Sida (nyheter) 7 april

Att människor har korrekt information är avgörande för fria samhällen, så att medborgarna kan ställa makthavare till svars och stävja korruption. Ändå finansieras medier i många länder av aktörer som kräver att få påverka innehållet. Med innovativa lån till mediesektorn bidrar Sida till oberoende nyheter.

Sida (nyheter) 7 april

Sida blir allt bättre på att upptäcka korruption och har under förra året upptäckt, fått in tips om och utrett fler misstankar än någonsin tidigare, visar Sidas årliga korruptionsrapport.

Sida (nyheter) 7 april

Människohandel är en av de mest lukrativa industrierna i världen och genererar årligen 150 miljarder dollar. Det är ett allvarligt övergrepp mot de mänskliga rättigheterna, som utnyttjar fattiga människors brist på möjligheter i livet. Biståndet har en viktig roll att spela, och därför arrangerades ett Development Talks på Sida för att diskutera problemet och vägar framåt.

Sida (nyheter) 7 april

Trots att mediesektorn i Afghanistan har blomstrat under senare år så är journalistyrket ett av de farligaste i landet. Det svenska stödet går till att motverka hot och våld mot journalister och till en dygnsöppen hotline dit journalister kan vända sig för akut hjälp.

Sida (nyheter) 7 april

I augusti 2017 tvingades hundratusentals rohingyer på flykt från Myanmar till Bangladesh. Ett år senare lever de fortfarande i limbo i världens största flyktingläger. Nu planerar Sida för långsiktiga insatser för att ge flyktingarna ett värdigt liv.

Sida (pressmeddelanden) 6 april

Den humanitära situationen i världen fortsätter att förvärras. Under 2019 beräknas 134 miljoner människor i 42 länder att behöva humanitärt stöd. Finansieringen ökar inte i samma takt och FN:s behovsappeller är täckta till bara drygt hälften. Biståndsmyndigheten Sida ger nu stöd till 30 kriser.

Sidor