Sökformulär

Utblick

Sida (nyheter) 18 januari

Regeringen kommer inom kort ta beslut om att flytta Sidas huvudkontor från Stockholms innerstad till Botkyrka. Det meddelade ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, Isabella Lövin, på en pressträff på måndag morgon.

Sida (nyheter) 18 januari

En ny lag gör det möjligt för Kosovo att beskatta mark, och få intäkter som kommunerna kan investera i till exempel skola och sjukvård.

Sida (nyheter) 18 januari

När Andrei Colioglo kom ut som homosexuell blev det en riksnyhet i Moldavien – och han fick utstå både dödshot och hat. Han fick då hjälp av organisationen GenderDoc-M som ger hbtq-personer juridiskt stöd, vård, erbjuder stödgrupper och anordnar den årliga "Moldova Pride".

Sida (nyheter) 18 januari

Genom att dela risk med småsparare kan Sida bidra till att en halv miljon människor i Afrika söder om Sahara får tillgång till förnybar el. 

Sida (nyheter) 18 januari

Sida har lång erfarenhet av att stödja uppbyggnad av skatteförvaltningar. Vid Stockholm Tax Conference den 30-31 maj 2018 delar myndigheten med sig av sin kunskap, när 90 länder samlas för att diskutera hur utvecklingsländer kan stärka sina skattesystem och få mer pengar till fattigdomsbekämpning och utveckling.

Sida (nyheter) 18 januari

Tidigare rann 570 000 liter avloppsvatten rakt ut i floden - varje dag. Francisca Villca Bonifacio arbetar på det reningsverk i Cliza som ser till att allt vatten nu renas och används av de lokala bönderna för att bevattna sina åkrar.

Sida (nyheter) 18 januari

Efter starka misstankar om oegentligheter har Sida och givare från Finland, Storbritannien och Irland frusit sina utbetalningar till ett program för socialbidrag.

Sida (nyheter) 18 januari

Sudan är ett av världens svåraste länder för barn att växa upp i. Här arbetar Unicef bland annat mot könsstympning av flickor och för att skapa trygga miljöer för barn som växer upp i konflikt eller på flykt. Sida är en stor givare till programmet, som 2017 nådde 580 000 barn.

Sida (nyheter) 18 januari

Gruvor förser oss med råvaror som är viktiga för samhället, skapar arbetstillfällen och bidrar med skatteinkomster. Men gruvorna har också baksidor – inte minst för miljön. Något som ett Sidafinansierat kapacitetsutvecklingsprogram försöker komma till rätta med. 

Sida (pressmeddelanden) 15 januari

Borlänge och Lodwar i Kenya ska samarbeta för att skapa demokratisk inkludering för somaliska flyktingar i båda kommunerna. Göteborg och Nelson Mandela Bay i Sydafrika vill öka delaktigheten för unga i stadsutveckling för att skapa förtroendefulla och rättssäkra lokalsamhällen. Växjö och JB Marks i Sydafrika vill utveckla sätt att implementera Agenda 2030 i sina kommuner medan Robertsfors och Machakos i Kenya vill utveckla bättre styrmetoder för jämställdhet. Totalt får 24 nya projekt finansiellt stöd för att utveckla och stärka lokal demokrati inom utvecklingssamarbetet.

Sidor