Sökformulär

Utblick

Sida (nyheter) 7 april

– Behoven som fanns före coronaepidemin har inte tagit paus. Det vi gör nu ska länderna ha nytta av även efter covid-19, säger Åsa Andersson, verksföreträdare för hälsofrågor på Sida. Ett starkt hälsosystem gör ett land bättre rustat att stå emot utmaningar som naturkatastrofer eller andra hot mot hälsan.

Sida (nyheter) 7 april

Sexuellt våld används som ett vapen i krig och konflikter världen över. Team of Experts hjälper stater att ställa förövare till svars – och ge upprättelse åt överlevare. Ett arbete som resulterat i flera viktiga domar.

Sida (nyheter) 7 april

Allt fler människor anklagas för förräderi i Ryssland och invånarnas insyn i och möjlighet att påverka politiken begränsas av nya lagar. Föreningen Team 29 kämpar för den hotade informationsfriheten – både i domstolarna och bland allmänheten.

Sida (nyheter) 7 april

Forskning som hjälper oss att bekämpa fattigdomen får Nobelpriset i ekonomi 2019. Prisvinnarnas arbete har spelat en stor roll för biståndsarbetet – och gett direkta resultat i människors liv.   – Metoden har gjort det möjligt att med mer säkerhet säga när biståndet fungerar eller inte fungerar, säger Susanna Gable, chefsekonom på Sida.

Sida (nyheter) 7 april

Den 25-30 augusti arrangeras World Water Week i Stockholm. Närmare 3500 deltagare från 127 länder samlas på Tele 2 Arena för att utbyta erfarenheter, lära nytt, nätverka och debattera vattenfrågan.

Sida (nyheter) 7 april

Den 19 augusti varje år uppmärksammas de ansträngningar som görs över hela världen för att stödja människor som befinner sig i konflikt- och katastrofområden. Sidas totala humanitära stöd uppgår under 2019 till omkring fyra miljarder kronor.

Sida (nyheter) 7 april

Bahat Mustapher blev journalist därför att han älskar konsten att intervjua, och att locka fram berättelser som är viktiga för publiken. Han är ordförande i Kilimanjaro press club, som organiserar journalister i regionen kring Afrikas högsta berg.

Sida (nyheter) 7 april

I år, 2019, är det hundra år sedan International Labour Organisation, FN:s organ för arbetslivsfrågor, bildades. Men fortfarande saknar en stor del av världens allra fattigaste arbetare avtal, trygghet och rättigheter. Sverige och ILO satsar nu tillsammans för att försöka nå dem som befinner sig i den gråzon som kallas den informella ekonomin.

Sida (nyheter) 7 april

Sidas engagemang i konfliktdrabbade länder har ökat avsevärt sedan början av 1990-talet. Nu publiceras den första strategiska utvärderingen av Sidas fredsbyggande stöd i Bosnien-Hercegovina, Rwanda, Somalia och Guatemala, under de senaste 25 åren.

Sida (nyheter) 7 april

Sida har under förra året upptäckt och utrett fler misstankar om korruption än någonsin tidigare. Det visar Sidas årliga korruptionsrapport. Under 2018 anmäldes 265 misstänkta korruptionsfall inom det Sida-finansierade biståndet.

Sidor