Sökformulär

Utblick

Amnesty Sverige 13 juli

​Fler än 3 000 registrerade dödsfall bland vårdpersonal globalt kan kopplas till covid-19. Och vårdpersonal som påpekat brister utsätts för hot och avskedande. Regeringar måste hållas ansvariga för att de inte skyddat personer i samhällsbärande tjänst mot covid-19. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport som dokumenterar erfarenheter hos vårdpersonal runt om i världen.

Sida (nyheter) 11 juli

För 20 år sedan började Vaska Mojsovska odla på en liten bit mark – i dag exporterar hon sina vindruvor till hela Balkan. Hon är också, som första kvinna, ordförande för National Federation of Farmers i Nordmakedonien – och hjälper på så sätt andra kvinnor att utveckla sina jordbruk.

Sida (nyheter) 11 juli

Världen upplever nu en alarmerande och snabbt föränderlig situation på grund av spridningen av coronavirus. Effekterna av denna pandemi, såväl för individer som för samhällen, kommer att märkas under lång tid framöver.

Sida (nyheter) 8 juli

Sida kräver tillbaka 8,9 miljoner kronor från Zambias regering efter oegentligheter i ett biståndsprojekt. 

Sida (pressmeddelanden) 7 juli

Över nio miljoner fall av covid-19 har bekräftats runt om i världen och mer än 500 000 människor har avlidit. I den globala kampen för att begränsa pandemin spelar Världshälsoorganisationen, WHO, en central roll. Sida har nu beslutat om ett nytt stöd  till WHO.

Sida (pressmeddelanden) 7 juli

Invasionen av ökengräshoppor i flera länder i östra Afrika utgör en humanitär kris. I de drabbade områdena står miljontals människor inför en akut livsmedelsbrist. Sida har beslutat om att gå in med flera humanitära stöd genom FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO och Oxfam.

Sida (pressmeddelanden) 7 juli

FN:s generalsekreterare António Guterres presenterar nu det nya globala nätverket för stora investerare, Global Investors for Sustainable Development, GISD. Det består av 30 vd:ar för några av världens största banker, investerare och finansiella aktörer. Under två års tid åtar de sig att arbeta för att frigöra biljontals dollar och satsa dem för att uppnå de Globala målen i Agenda 2030.

Sida (pressmeddelanden) 7 juli

Beyond the Grid Fund for Zambia (BGFZ) tilldelas UN Global Climate Action Award, FN:s pris för de mest innovativa, effektiva och skalbara initiativen för att möta klimatförändringarna. BGFZ får priset för sin lyckade satsning på att ge människor på den zambiska landsbygden tillgång till elektricitet, något de flesta fram till nu saknat.

Sida (pressmeddelanden) 7 juli

Biståndsminister Peter Eriksson inviger Almedalens globala mötesplats "Sverige i världen" och deltar i det inledande seminariet om hoten mot demokratin och de journalister som försvarar den. Hotet mot journalister är också i fokus med det förhörsrum som monterats upp. Här kliver du själv in i rollen som hotad och fängslad journalist och utsätts för ett tufft förhör utfört av professionella förhörsledare.

Sida (pressmeddelanden) 7 juli

Stora delar av östra Afrika har drabbats av torka, och värst drabbat är Somalia. Nästan tre miljoner människor lider av brist på vatten, och det påverkar också tillgången till mat. Sida beslutar nu att utöka sitt stöd till landet med 50 miljoner kronor via UNICEF och FN:s humanitära landfond. Förhoppningen är att insatser i tid kan bidra till att avstyra en akut hungersnöd i landet.

Sidor