Sökformulär

Utblick

Sida (nyheter) 5 juni

Tillgång till rent vatten och sanitet är en mänsklig rättighet. Men fortfarande saknar 650 miljoner människor tillgång till rent vatten och 2,6 miljarder saknar tillgång till grundläggande sanitet. I utbildningsprogrammet SUWAS arbetar deltagarna för att fler ska få tillgång till vatten och toaletter.

Sida (nyheter) 5 juni

Den 22 november nyinvigdes en forskningsstation utanför Moçambiques kust som har upprustats och expanderats med stöd från Sverige. Stationen är sedan flera decennier centrum för den marinbiologiska forskningen i landet och har stor betydelse för bevarandet av den marina miljön.

Sida (nyheter) 5 juni

Svårigheten att få banklån är ett av de största hindren för etiopiska företagare. Nu underlättar Sida för kvinnliga företagare att driva sin verksamhet.

Sida (nyheter) 5 juni

En unik och ny metod för att främja oberoende journalistik i Sidas samarbetsländer inspirerar nu svenska medieexperter. Medieutredningen föreslår att en snarlik investeringsfond ska användas för att attrahera investerare till svenska medier.

Sida (nyheter) 5 juni

Tretton av världens ledande ekonomer, däribland nobelpristagaren Joseph Stiglitz och fyra tidigare chefekonomer i Världsbanken, har sammanfattat sitt samlade kunnande i the Stockholm Statement. Traditionellt ekonomiskt tänkande gäller inte längre. Ojämlikhet inom länder hotar social sammanhållning och ekonomiska framsteg och utveckling behöver därför ses i ett bredare perspektiv för att nå mer jämlika och hållbara resultat. 

Sida (nyheter) 5 juni

I mitten av juli hölls The International AIDS Conference i Durban. Där konstaterades bland annat att stora framsteg har gjorts i att dämpa smittspridningen, men att tillgången till behandling behöver utökas. Även förebyggande åtgärder måste prioriteras om vi ska kunna nå det globala hållbarhetsmålet 3:3 - utrota aids före 2030.

Sida (nyheter) 5 juni

Sverige är ett av de länder som hamnar i toppen i Aid Transparency Index, en årlig ranking av biståndstransparens för givarländer och multilaterala biståndsorganisationer. 

Sida (nyheter) 5 juni

Sverige och Sida är en av de stora givarna till FN:s befolkningsfond, UNFPA, vilken bland annat arbetar för att stärka kvinnors rättigheter, minska lidandet och rädda liv. Dr. Babatunde Osotimehin, chef för UNFPA, besökte Sida för att bland annat prata om de Globala målen.

Sida (nyheter) 5 juni

Svenska ambassaden i Lusaka påbörjade under hösten 2015 en särskild granskning av Zambia National Farmers Union (ZNFU). Granskningen, som gjordes tillsammans med andra givare, genomfördes av en lokal revisionsbyrå och syftet var att följa upp om biståndsmedel använts för annat än det som är avsikten.

Sida (nyheter) 5 juni

Ledare för ett 40-tal länder träffades under veckan i Stockholm för att diskutera hur bistånd kan användas mer effektivt i konfliktdrabbade och sköra stater. Tillsammans enades man om en Stockholmsdeklaration om hur arbetet för att förebygga konflikter och bygga varaktig fred ska stärkas.

Sidor