Sökformulär

Utblick

Sida (pressmeddelanden) 3 november

Biståndsmyndigheten Sida ger ett extra tillskott på 200 miljoner kronor på till de mest akuta humanitära kriserna i världen idag. Tillsammans med tidigare extra stöd på 350 miljoner under våren betyder det här att miljontals människor får en extra hjälp när den behövs som mest. En av världens allvarligaste kriser finns i Jemen där 17 miljoner människor drabbats av allvarlig brist på mat och där minst 262 000 människor tros vara smittade av kolera och fler än 1 500 dött. Hit går ett tillskott på 15 miljoner kronor.

Sida (pressmeddelanden) 3 november

I Montenegros huvudstad Podgorica går i dag avloppet från 187 000 invånare rakt ut i vattendragen runt omkring stan. I dag togs beslut om ett stöd till ett reningsverk som ska minska föroreningarna av miljön, genom en gemensam fond där Sida är en av givarna.

Sida (pressmeddelanden) 3 november

I dag tas ett viktigt steg för att förbättra vattenkvaliteten i Östersjön när det nya reningsverket i Kaliningrad invigs, delvis finansierat av Sida. Här finns stora miljövinster att göra då avloppsvattnet från runt 450 000 personer under många år i princip gått rakt ut i havet.

Sida (pressmeddelanden) 3 november

Sida har fått information om allvarliga missförhållanden i det kenyanska flyktinglägret Kakuma av UNHCR som driver lägret. Flyktingar har fått betala lokalanställda i lägret för tjänster som ska vara gratis, som mat, skola, sjukvård och administration kring registrering av flyktingar och utfärdande av handlingar.

Sida (pressmeddelanden) 3 november

Under 2016 anmäldes 225 fall av misstänkta korruptionsfall inom det svenska biståndet som går via Sida, vilket är den högsta siffran sedan 2007 då statistiken började sammanställas.– Vi utvecklar vårt arbete mot korruption kontinuerligt, och upptäcker och utreder därför allt fler fall, säger Lennart Båge, vikarierande generaldirektör på Sida.

Sida (pressmeddelanden) 3 november

Miljontals människor lider akut brist på mat i Nigeria, Somalia och Sydsudan – 1,4 miljoner av dem är barn. Mycket långvarig torka och väpnade konflikter ligger bakom den stora bristen på mat och vatten. Situationen förvärras i rask takt och Sida beslutar nu om nya stöd på 160 miljoner kronor till de behövande.

Sida (pressmeddelanden) 3 november

Svenskarna tycker det är viktigt att visa solidaritet med andra och att vi ska bidra till utveckling i de fattigaste länderna. Två av tre tycker att nivån på biståndet är lagom eller bör öka, och många skänker också pengar ur egen ficka. Det visar biståndsmyndigheten Sidas årliga Sifo-undersökning om attityder till bistånd och utveckling.

Sida (pressmeddelanden) 3 november

Evakuerade Aleppobor har levt under extremt hårda förhållanden under lång tid utan tillgång till mat, rent vatten, sanitet och läkarvård. Vintern med minusgrader gör situationen extra ansträngd. Behoven är enorma men många hjälporganisationers reserver är tömda. Därför tar Sida nu ett extraordinärt beslut om stöd på 40 miljoner kronor ur nästa års budget som ska gå till livsnödvändiga insatser.

Sida (pressmeddelanden) 3 november

Kriget i Syrien som pågått i snart sex år har lett till att många barn inte kan gå i skolan. Utbildning är viktigt för att inte barnen ska bli en "förlorad generation" med färre möjligheter till jobb som vuxna och riskera att hamna i fattigdom. Sida ger nu ett viktigt stöd via Unicef till så kallade catch-up schools där 25 000 barn i åldrarna 8-12 år får hjälp att återuppta sin skolgång.

Sida (pressmeddelanden) 3 november

Växjö och Tlokwe i Sydafrika ska skapa bättre samordning av insatser för utsatta familjer. Och i ett samarbete mellan svenska Ale kommun, Budesti i Moldavien och Ghanzi i Botswana ska unga människor få bättre möjligheter till delaktighet, inte bara inom skolan utan i hela samhället. Totalt har 24 nya projekt i svenska kommuner fått klartecken för att utveckla och stärka lokal demokrati inom utvecklingssamarbetet.

Sidor