Sökformulär

Utblick

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

Den 12-15 juni samlas 15 000 aktivister och politiker, kvinnor och män för att diskutera jämställdhet på Nordiskt Forum i Malmö. Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka är på plats för att bland annat presentera nya siffror på hur svenskarna genom biståndet bidragit till jämställdhet i världen.

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

Idag träffas Sveriges ledande företag och Sida för att ta nästa steg i det svenska utvecklingssamarbetet. Genom det nya partnerskapet för global hållbar utveckling ska dessa tunga aktörer aktivt bidra till att driva hållbarhetsfrågor globalt och även aktivt ge sitt bidrag till Sveriges arbete med de nya globala utvecklingsmålen genom att visa på näringslivets erfarenheter, behov och möjligheter till problemlösande.

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

Modeföretaget H&M och biståndsmyndigheten Sida ingår ett avtal för samarbete kring sysselsättning, hållbar utveckling och respekt för mänskliga rättigheter. De första samarbetena kommer bland annat handla om att stärka dialogen på arbetsmarknaden och skapa fler hållbara jobb inom textilindustrin i Sydostasien och Östafrika.

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

Skåningarna har gett 2,4 miljoner kondomer, örebroarna har vaccinerat 40 000 barn och norrbottningarna har sett till att 125 000 människor fått tillgång till rent vatten. Detta genom att bara leva sina vanliga liv. I dag, den 5:e maj, är det sista dagen att lämna in deklarationen – ett slags kvitto på hur mycket skatt du har betalat under året. Förutom att finansiera nödvändiga samhällsfunktioner gör svensken även stora insatser för världen.

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

Sida har beslutat att stödja Internationella Rödakorskommittén, ICRC, med 460 miljoner kronor mellan åren 2014-2016. Det är det enskilt största beslutet som Sidas humanitära enhet tar i år. Stödet ska gå till att förbättra hälsosituationen för utsatta människor, ge skydd till barn och vuxna i konfliktsituationer och installera vatten­ och sanitetssystem i sårbara samhällen.

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

Den svenska biståndsmyndigheten Sida kommer i år endast betala ut hälften av det stöd som Svenska Röda Korset söker för det humanitära bistånd som går via Internationella Rödakorsfederationen IFRC. Röda Korset hade ansökt om ett stöd på 81 miljoner, men Sida beviljar nu endast 40 miljoner.

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

Biståndsmyndigheten Sida fortsätter att förbättra arbetet med att komma åt oegentligheter i biståndet och har under förra året upptäckt och utrett fler misstankar om korruption och felaktig användning av medel än tidigare. Under 2013 handlade det om 140 misstänkta fall, jämfört med 120 fall året innan.

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

Sida har beslutat att gå in med 120 miljoner kronor i säkerhet för ett kommersiellt lån som ska bereda väg för en omfattande jordbruksinvestering och tusentals arbetstillfällen i Tanzania. Investeringen kommer på sikt att skapa omkring 2 000 jobb direkt i företaget Ecoenergy, men också ge flera tusen andra människor i närområdet möjligheter till ökade inkomster.

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

Trenden håller i sig - de humanitära behoven fortsätter att öka på grund av nya kriser, utdragna väpnade konflikter och stora naturkatastrofer. För närvarande upplever världen flera samtidiga så kallade megakriser och Sidas humanitära stöd uppgår i år till 2,9 miljarder.

Sida (pressmeddelanden) 18 mars

Inför OS i den ryska staden Sotji som nu drar i gång har den internationella kritiken varit hård mot den ryska lagen om förbud mot ”propaganda” för homosexuella. Stödet från Sverige och Sida har lett till små, men viktiga steg framåt för den ryska hbtq-rörelsen.

Sidor