Sökformulär

Utblick

Amnesty Sverige 27 november

Fredagen den 27 november vid lunchtid lämnar Amnesty Sverige över underskrifter från 44 723 personer till Irans ambassad med krav om att dödsstraffet mot den svenska medborgaren Ahmadreza Djalali inte ska verkställas och att han omedelbart ska släppas fri.

Sida (pressmeddelanden) 26 november

Efter senaste tidens oroligheter i etiopiska delstaten Tigray är ett stort antal människor på flykt undan våldet. Biståndsmyndigheten Sida har nu beviljat stöd till flyktingar som tagit sig över gränsen till Sudan, där 30 000 ska få stöd med rent vatten och sanitet, och med att få skydd från våld och psykosocialt stöd.

Sida (pressmeddelanden) 25 november

Tre miljoner flickor riskerar varje år att drabbas av könsrelaterat våld och könsstympning. Ofta är de också i riskzonen för barnäktenskap, avbruten skolgång och begränsade möjligheter till utveckling. Därför ökar nu Sida sitt stöd till världens hittills bredaste FN-insats för att stoppa könsstympning i 16 afrikanska länder till 2030.

Amnesty Sverige 24 november

Den svensk-iranske forskaren Ahmadreza Djalali har blivit förflyttad till en isoleringscell i Evin-fängelset i Iran och fått besked om att hans dödsstraff kommer att verkställas inom en vecka.

Amnesty Sverige 24 november

Amnesty International konstaterar i en ny rapport att tusentals fördrivna irakier som misstänkts för att på något sätt kunna kopplas till den väpnade grupp som kallar sig Islamiska staten och som redan utsatts för godtyckliga frihetsberövanden, påtvingade försvinnanden och orättvisa rättegångar nu riskerar att utsättas för nya övergrepp. Detta efter att irakiska myndigheter har beslutat att stänga

Amnesty Sverige 18 november

Om Qatar menar allvar med att skydda migrantarbetares rättigheter måste landet se till att de beslutade reformerna också implementeras fullt ut och att arbetsgivare som begått övergrepp ställs inför rätta. Det konstaterar Amnesty International i samband med att organisationen publicerar en sammanfattning av hur det ser ut gällande migrantarbetares rättigheter i Qatar. Över 20 nationella fotbollsfö

Sida (pressmeddelanden) 17 november

Årets kraftigaste tyfon i Asien, med kraftiga vindar och översvämningar som följd, har lett till att många människor förlorat sina hem och ägodelar. Nu får 44 000 barn och vuxna i Filippinerna svenskt stöd med pengar, tält, hälsopaket, vattenrening och psykosocialt stöd. Sida ger drygt 8 miljoner kronor i akut humanitärt bistånd, som går via Rädda Barnen och ACT Svenska Kyrkan. Även Plan International får stöd för att återuppbygga förstörda skolor i Vietnam.

Sida (nyheter) 16 november

Är du yrkesverksam journalist med intresse för utvecklingsfrågor? Nu kan du söka stipendium från Hiertanämnden för studier, rapportering och granskning av biståndet.

Sida (nyheter) 13 november

Världen upplever nu en alarmerande och snabbt föränderlig situation på grund av spridningen av coronavirus. Effekterna av denna pandemi, såväl för individer som för samhällen, kommer att märkas under lång tid framöver.

Sida (nyheter) 13 november

För 20 år sedan började Vaska Mojsovska odla på en liten bit mark – i dag exporterar hon sina vindruvor till hela Balkan. Hon är också, som första kvinna, ordförande för National Federation of Farmers i Nordmakedonien – och hjälper på så sätt andra kvinnor att utveckla sina jordbruk.

Sidor