Sökformulär

Utblick

Sida (nyheter) 29 juni

Enligt Transparency Internationals korruptionsindex för 2015 är korruptionen fortfarande utbredd, men det finns glimtar av hopp. Tyvärr bekräftar årets index höga korruptionsnivåer i många av Sidas partnerländer. Korruption är en fortsatt prioriterad fråga för Sida i det långsiktiga arbetet för minskad fattigdom.

Sida (nyheter) 29 juni

År 2030 ska alla länder i världen ha uppnått de Globala målen för hållbar utveckling som FN antog i höstas. Nu är det också klart hur målen ska mätas och följas upp. En statistikkommission har föreslagit 230 olika indikatorer och förra veckan möttes en expertgrupp av statistiker för tredje gången för att diskutera dessa.

Sida (nyheter) 29 juni

Borås är nu en av Sveriges sju globala kommuner. Satsningen som initierats av Sida i samarbete med Borås Stad, Borås Energi och Miljö, Boras Waste Recovery och Högskolan i Borås uppmärksammar globala frågor under en rad aktiviteter i kommunen i höst.

Sida (nyheter) 29 juni

Varje år sammanställer Sida inrapporterade korruptionsmisstankar i en rapport. Under 2015 rapporterades 129  fall i projekt och program som Sida finansierar och antalet ställda återkrav har ökat markant.

Sida (nyheter) 29 juni

Tillväxten i Afrika är ojämnt fördelad och når sällan de allra fattigaste. Det är slutsatsen av en rapport som tittat närmare på 16 av länderna söder om Sahara. Insatser för att stärka de små jordbruken är den viktigaste uppgiften för att förbättra levnadsförhållandena var en av slutsaterna från Development Talks på Sida.

Sida (nyheter) 29 juni

Länder i Östeuropa som en gång tillhörde Sovjetunionen har öppnat upp för mer handel tack vare frihandelsavtal med EU. Avgörande för dessa länders tillväxt är att kvinnor och män får en aktiv roll inom näringsliv och politik.

Sida (nyheter) 29 juni

Den 25:e april startades ett unikt samarbete mellan Sida, Forum Syd och Business Sweden. Initiativet ska bidra till att stärka mindre företags och företagares kapacitet att investera i Somalia och på så vis bidra till utveckling av den privata sektorn samt skapa nya arbetstillfällen. Samarbetet syftar särskilt till att engagera den somaliska diasporan i Sverige.

Sida (nyheter) 29 juni

Den 3:e maj uppmärksammas den internationella dagen för pressfrihet. Sida verkar för fria och oberoende medier i många av våra samarbetsländer eftersom de är viktiga krafter för en demokratisk utveckling. Sydsudan, Uganda och Zimbabwe är exempel på några länder där Sida stödjer projekt för en ökad pressfrihet.

Sida (nyheter) 29 juni

Under vecka 20 hålls konferensen Women Deliver i Köpenhamn där fokus kommer vara på Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter (SRHR), utbildning, kvinnors ekonomiska egenmakt och jämställdhet. Sida inriktar sig särskilt på ungdomars rättigheter, säker abort och SRHR i de globala målen.

Sida (nyheter) 29 juni

För 50 år sedan delade Sida ut ett av sina första stipendier till sydafrikanska Marina Nolwandle Xaba-Mokoena för att hon skulle kunna utbilda sig till läkare vid Karolinska Institutet i Stockholm. Ett motkrav var att hon skulle åka tillbaka till sitt hemland eller ett annat då så kallat ”u-land” och arbeta som läkare. Hon gjorde mer därtill.

Sidor