Sökformulär

Utblick

Sida (nyheter) 4 juni

Den senaste veckan har biståndsvärlden skakats av avslöjandet att en landchef på Haiti för den brittiska organisationen Oxfam under lång tid köpt sex och sexuellt utnyttjat kvinnor. 

Sida (nyheter) 4 juni

Årets sista utlysning till kommunikationsaktiviteter om Globala målen är avgjord. Den här gången är det Scouterna, Leksaksmuseet och Karolinska Institutet som tillsammans med 24 andra aktörer kommer att bidra till att fler engagerar sig för målen.

Sida (nyheter) 4 juni

Monsunregnen faller nu över flyktinglägren i Bangladesh där hundratusentals rohingyer har tagit sin tillflykt. Regnet får vägar att gå sönder och latriner att erodera. Sida har gett ett extra stöd inför regnperioden.

Sida (nyheter) 4 juni

Klimatförändringarna riskerar att halvera den areal i världen som är lämplig för kaffeodling. Detta befaras slå hårt mot de miljontals småskaliga bönder som producerar majoriteten av allt kaffe vi dricker idag. Genom det internationella Kaffe- och klimatinitiativet vill Sida öka kaffeböndernas motståndskraft och deras förmåga att anpassa sig till ett förändrat klimat.

Sida (nyheter) 4 juni

I Afrika söder om Sahara finns bara en hundradel av världens forskare – trots att en sjundedel av jordens befolkning bor där. Betty Nannyonga från Uganda är en av många kvinnor som doktorerat med hjälp av Sidas utvecklingssamarbete.

Sida (nyheter) 4 juni

Den biologiska mångfalden är i dag hotad. Samtidigt är den fattiga delen av jordens befolkning i direkt behov av naturresurser för så mycket som 90 procent av sin försörjning. Därför arbetar Sida med att stärka den biologiska mångfalden – för att bekämpa fattigdom.

Sida (nyheter) 4 juni

Ökade kostnader för flyktingmottagande i Sverige finansieras delvis genom avräkningar från biståndet. Samtidigt har Sida fått i uppdrag att öka Sveriges stöd i Mellanöstern, särskilt för Syrienkrisen. Sammantaget innebär detta omfördelningar av det stöd Sida förmedlar.

Sida (nyheter) 4 juni

Den sittande presidenten Yoweri Museveni har haft makten sedan 1986. Betydande framsteg har gjorts, men gradvis har maktkoncentrationen ökat i takt med att det regeringsbärande partiet vuxit samman med staten. Få tror att valet den 18 februari egentligen kommer att leda till några förändringar. De stora frågorna är om valet kommer att kunna betraktas som fritt och rättvist och kommer att gå fredligt till.

Sida (nyheter) 4 juni

Under hösten 2015 drabbades flera flyktingläger i Västsahara av svåra översvämningar vilket drabbade över 15 000 familjer. Sida ökar och breddar därför det humanitära stödet till Västsahara i samarbete med bland annat UNHCR och Oxfam. För första gången på flera år samarbetar även Sida med MSB i Västsahara.   

Sida (nyheter) 4 juni

Den 8:e mars är den internationella kvinnodagen. I DR Kongo, ett av världens mest icke jämställda länder, arbetar Sida sedan en tid tillbaka med mäns och pojkars attityder kring sin maskulinitet för att komma framåt i jämställdhetsfrågor. Resultaten gynnar både männen och kvinnorna.

Sidor