Sökformulär

Utblick

Sida (pressmeddelanden) 7 juli

400 000 människor ur folkgruppen Rohingya har de senaste veckorna tvingats fly sina hem, undan oroligheterna i Myanmar (Burma), för att söka skydd i Bangladesh. Samtidigt blir förhållandena i den drabbade delstaten Rakhine allt mer akut. Biståndsmyndigheten Sida beslutar därför om ett extra humanitärt stöd på 40 miljoner kronor till de drabbade flyktingarna.

Sida (pressmeddelanden) 7 juli

Idag presenteras att Internationella fonden för mark- och skogsrättigheter får sitt huvudkontor i Stockholm. Fonden har drivits som ett pilotprojekt under fyra års tid med Sida som finansiär. Det är, såvitt känt av Sida, den första globala organisation som helt och hållet inriktas på frågor om landrättigheter för lokalsamhällen och ursprungsfolk.

Sida (pressmeddelanden) 7 juli

Elbristen på Zambias landsbygd är närmast total, endast fyra procent av befolkningen utanför städerna har tillgång till elnätet. Sida ha nu tecknat kontrakt med fem företag som valts ut som ska ge två miljoner zambier tillgång till förnybar el, som går utanför det nationella elnätet.

Sida (pressmeddelanden) 7 juli

Rohingya-krisen fortsätter växa eftersom allt fler människor flyr från Myanmar till Bangladesh. I dag fördelar Sida ett nytt humanitärt stöd på 100 miljoner kronor till organisationer som bistår flyktingarna både i Bangladesh och i Myanmar där behoven är enorma.

Sida (pressmeddelanden) 7 juli

Hiv och aids fortsätter att vara det största hotet mot människors liv och hälsa i stora delar av Afrika. En stor och samlad insats behövs. Idag presenterar Sida därför en satsning på 400 miljoner kronor på att förbättra människors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR) i fem länder i östra och södra Afrika.

Sida (pressmeddelanden) 7 juli

För två år sedan lovade världens ledare att utrota fattigdomen till år 2030. För att lyckas behövs vägar, hamnar, elnät, telekom. Infrastruktur är en förutsättning för att lyfta människor ur fattigdom. Men det enorma kapital som krävs finns inte i det traditionella biståndet – de privata investerarna måste in. Därför går nu Sida in i en banbrytande satsning tillsammans med Världsbankens organ för privata investeringar, IFC.

Sida (pressmeddelanden) 7 juli

Borlänge och Lodwar i Kenya ska samarbeta för att skapa demokratisk inkludering för somaliska flyktingar i båda kommunerna. Göteborg och Nelson Mandela Bay i Sydafrika vill öka delaktigheten för unga i stadsutveckling för att skapa förtroendefulla och rättssäkra lokalsamhällen. Växjö och JB Marks i Sydafrika vill utveckla sätt att implementera Agenda 2030 i sina kommuner medan Robertsfors och Machakos i Kenya vill utveckla bättre styrmetoder för jämställdhet. Totalt får 24 nya projekt finansiellt stöd för att utveckla och stärka lokal demokrati inom utvecklingssamarbetet.

Sida (pressmeddelanden) 7 juli

Att barn får möjlighet att gå i skolan är både en mänsklig rättighet och ett av de viktigaste verktygen för att lyfta upp människor ur fattigdom. Därför ökar Sida sitt stöd med ytterligare 600 miljoner kronor till en gemensam utbildningsfond för barns skolgång: Global Partnership for Education (GPE). Därmed uppgår det totala stödet till GPE till över en miljard kronor för perioden 2018–2020.

Sida (pressmeddelanden) 7 juli

Att investera i kvinnor på landsbygden ger starka positiva effekter. Nu ger Sida ett bidrag på fem miljoner US dollar (40 miljoner kronor) till det Gemensamma programmet för att stärka landsbygdskvinnors ekonomiska egenmakt (Joint Programme on Accelerating Progress towards the Economic Empowerment of Rural Women - JP RWEE).

Sida (pressmeddelanden) 7 juli

Den humanitära situationen i världen förvärras då allt fler människor drabbas av krig, konflikt och naturkatastrofer. I dag är drygt 128 miljoner människor beroende av humanitärt stöd men bara hälften av hjälpbehoven är finansierade. För att kunna agera snabbt och möta de växande behoven har Sida en rekordstor budget på drygt fyra miljarder att fördela till 30 olika kriser. En stor del betalas ut nu i början på året.

Sidor