Sökformulär

Utblick

Sida (nyheter) 7 april

Sida har nyligen tecknat avtal med Världsbanken om ett nytt tvåårigt stöd till Afghanistan Reconstruction Trust Fund. Stödet är på totalt 560 miljoner kronor och går till utvecklingsprogram inom utbildning, jordbruk, hälsa, statlig administration och infrastruktur.

Sida (nyheter) 7 april

De humanitära behoven i världen fortsätter att öka. Orsaken är framförallt väpnade konflikter, naturkatastrofer och klimatförändringar. Den 26 januari beslutar regeringen om en ny strategi för Sveriges humanitära bistånd. Samtidigt ökar Sidas humanitära budget.

Sida (nyheter) 7 april

Fyrtio svenska myndigheter antar en gemensam avsiktsförklaring för arbetet med hållbar utveckling. Tillsammans ska de bidra till Sveriges genomförande av Agenda 2030 och de Globala målen, i Sverige såväl som internationellt.

Sida (nyheter) 7 april

Det finns stor potential att använda social dialog för att bekämpa fattigdom och främja demokrati. Samarbete mellan olika aktörer och anpassning till lokala sammanhang är två framgångsfaktorer. Det framkom på Sidas Development Talks den 9 maj 2017.

Sida (nyheter) 7 april

Stockholm Internet Forum 2017 inleddes på Sida med ett Development Talks om uppkoppling och dess betydelse för utveckling. Fyra miljarder människor har fortfarande inte tillgång till internet och ofta är det redan marginaliserade människor som ytterligare exkluderas genom bristen på uppkoppling. Att arbeta med digitala rättigheter är avgörande.

Sida (nyheter) 7 april

Den 18 maj fattade regeringen beslut om att tillsätta Carin Jämtin som Sidas nya generaldirektör. Carin Jämtin har lång erfarenhet av utvecklingssamarbete och har varit biståndsminister under åren 2003-2006.

Sida (nyheter) 7 april

Den 18 maj stod Sida värd för det fjärde årsmötet med Swedish Leadership for Sustainaible Development, ett nätverk av företag och expertorganisationer med svensk koppling. Fokus låg på de möjligheter som Agenda 2030 och hållbart företagande öppnar upp, vikten av partnerskap samt hur nätverket kan fortsätta att visa ledarskap.

Sida (nyheter) 7 april

Dagen när vi inte längre kan bli friska från en vanlig lunginflammation ligger närmare än vi trott. Under de senaste årtiondena har allt fler antibiotika slutat ge effekt och utvecklingen är alarmerande. Men trots att problemet anses vara ett lika stort hot som den globala uppvärmningen så talas det betydligt mindre om det.

Sida (nyheter) 7 april

Vad har Kriminalvården, Clowner utan gränser och Gislaveds kommun gemensamt? Jo, de kommer alla att uppmärksamma de Globala målen för hållbar utveckling lite extra. 

Sida (nyheter) 7 april

Att människor har korrekt information är avgörande för fria samhällen, så att medborgarna kan ställa makthavare till svars och stävja korruption. Ändå finansieras medier i många länder av aktörer som kräver att få påverka innehållet. Med innovativa lån till mediesektorn bidrar Sida till oberoende nyheter.

Sidor