Sökformulär

Utblick

Amnesty Sverige 22 oktober

I dag skickar en rad tunga organisationer och förbund, bland dem Amnesty International, Läkare i Världen, Vårdförbundet, Barnmorskeförbundet och Svenska läkaresällskapet, en förfrågan om möte med socialminister Lena Hallengren. Syftet är att diskutera tillgången till vård för en av de mest utsatta grupperna i Sverige: EU-medborgare utan det europeiska sjukförsäkringskortet som lever i fattigdom oc

Sida (nyheter) 20 oktober

Sedan 2013 har Sida samarbetat med läkemedelsföretagen Bayer och MSD, ett par andra givarländer och aktörer som Bill and Melinda Gates Foundation för att kunna erbjuda billiga och moderna preventivmedel för kvinnor i låginkomstländer. Nu är det klart att företagen fortsätter att erbjuda sina produkter till ett lägre pris för att kvinnor i några av världens fattigaste länder ska få tillgång till moderna preventivmedel.

Sida (nyheter) 20 oktober

År 2030 ska ingen i världen behöva gå hungrig. Frågan om hur målet ska nås och samtidigt verka för ökad hållbarhet var ämnet för Sidas senaste Development Talks. Satsning på de småskaliga bönderna och ökad jämlikhet var några av svaren.

Sida (nyheter) 20 oktober

Världsbankens årliga rapport om den globala utvecklingen har 2016 fått namnet Digital Dividends (Digital utväxling). Rapporten lanserades i Stockholm tillsammans med Sida och Spider.

Sida (nyheter) 20 oktober

Enligt Transparency Internationals korruptionsindex för 2015 är korruptionen fortfarande utbredd, men det finns glimtar av hopp. Tyvärr bekräftar årets index höga korruptionsnivåer i många av Sidas partnerländer. Korruption är en fortsatt prioriterad fråga för Sida i det långsiktiga arbetet för minskad fattigdom.

Sida (nyheter) 20 oktober

År 2030 ska alla länder i världen ha uppnått de Globala målen för hållbar utveckling som FN antog i höstas. Nu är det också klart hur målen ska mätas och följas upp. En statistikkommission har föreslagit 230 olika indikatorer och förra veckan möttes en expertgrupp av statistiker för tredje gången för att diskutera dessa.

Sida (nyheter) 20 oktober

Borås är nu en av Sveriges sju globala kommuner. Satsningen som initierats av Sida i samarbete med Borås Stad, Borås Energi och Miljö, Boras Waste Recovery och Högskolan i Borås uppmärksammar globala frågor under en rad aktiviteter i kommunen i höst.

Sida (nyheter) 20 oktober

Varje år sammanställer Sida inrapporterade korruptionsmisstankar i en rapport. Under 2015 rapporterades 129  fall i projekt och program som Sida finansierar och antalet ställda återkrav har ökat markant.

Sida (nyheter) 20 oktober

Tillväxten i Afrika är ojämnt fördelad och når sällan de allra fattigaste. Det är slutsatsen av en rapport som tittat närmare på 16 av länderna söder om Sahara. Insatser för att stärka de små jordbruken är den viktigaste uppgiften för att förbättra levnadsförhållandena var en av slutsaterna från Development Talks på Sida.

Sida (nyheter) 20 oktober

Länder i Östeuropa som en gång tillhörde Sovjetunionen har öppnat upp för mer handel tack vare frihandelsavtal med EU. Avgörande för dessa länders tillväxt är att kvinnor och män får en aktiv roll inom näringsliv och politik.

Sidor