Sökformulär

Ett historiskt och juridiskt perspektiv på USAs blockad Det ekonomiska kriget mot Kuba

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2013:02
År: 2013
Sidnummer: 15-15
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Blockader, Imperialism, Politiska grymheter, Kuba, USA
Fil: ekonomikrigl_mot_kuba_2.13.pdf (94.94 KB)
Det är omöjligt att förstå Kuba idag utan att också förstå USAs ekonomiska krigföring mot landet. Under över femtio år har denna blockad upprätthållits och emellanåt skärpt. Den är själva kärnan i USAs ständiga kampanj för att undergräva revolutionen, och är ett oerhört brott mot folkrätten. Lamrani visar på blockadens ideologiska karaktär och hur den har sina rötter i USAs historiska syfte att underkuva Kuba. Boken är effektiv och lättläst med mindre än 100 sidor - en självklar referenslitteratur och något som alla aktivister måste läsa.