Sökformulär

Folkrätt

Storseger för Kuba i FN-omröstning

Upphovsperson: Louise Österlin
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Blockader, Imperialism, Folkrätt, Antiimperialism
Den 27 oktober hölls omröstning i FN:s generalförsamling - för 24:e året i rad - om Kubas resolution mot USA:s blockad. 191 av FN:s 193 medlemsländer röstade för Kuba. Bara USA och Israel röstade mot, som vanligt. Inga avstod. I debatten konstaterade Kubas utrikesminister att de "lättnader" USA nu infört är mycket begränsade och att den ekonomiska, finansiella och handelsblockaden mot Kuba fortfarande tillämpas fullt ut. USAs nejröst visar deras ovilja att erkänna blockadens orättfärdighet, och de drog sig inte för att hota Kuba att dra tillbaka resolutionen.

En nations kamp för självständighet

Upphovsperson: Nelson Valdés
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Folkrätt, Nationellt självbestämmande, Imperialism
Före 1898 var en koloni i det spanska imperiet. Kampen för nationellt självbestämmande sammanföll med kampen för frihet, mot slaveriet och så formades den egna kulturen. Den utvecklades under USAs nykoloniala regim på 1900-talet då Kuba hade egen regering men bara ett sken av självbestämmande. Först 1959 blev Kuba en självständig stat utan utländsk förmyndare, men sedan starten utsatt för angrepp av alla de slag från sin största granne. I försvaret av det nationella oberoendet kom det att betyda samma sak som socialism.

Ambassader igen - efter 54 år!

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Folkrätt, Nationellt självbestämmande, blockad
I januari 1961 bröt USA förbindelserna med Kuba inför den invasion de skulle genomföra 16 april i Grisbukten. Den misslyckades men följdes av över 50 år av ekonomisk och propagandakrigföring med inslag av biologiska angrepp, terrorism och sabotage och undergrävande verksamhet. Återupprättandet av diplomatiska förbindelser och ambassader är första steget på den långa och komplicerade process som väntar för att normalisera förbindelserna. För det måste USA häva sin ekonomiska krigföring som orsakat så stort lidande och umbäranden för Kubas folk och återlämna ockuperat område i Guantanamo.

Kuba, fullmånen & varulven

Upphovspersoner: Gonzalez, René | http://politicalnews.me.
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Blockader, Folkrätt, Politiska fångar, Rättsskandaler, Kuba, USA
I sin serie ledare om förbindelserna med Kuba har NYT nu publicerat nedanstående (återger ledaren 9.11), där de dissekerar den politik som endast lett till att USAs regering isoleras. Det påminner oss om Wayne Smith´s definition: ”Kuba har samma effekt på USAs regeringar som fullmånen har på varulven.” Rättegången mot De5 var ett slag utdelat av en ursinnig varelse.
Man kan tycka att USA-regeringens sätt att ”bibringa demokrati” avslöjar viss osäkerhet när det gäller det egna systemets överlägsenhet eller förmågan att övertyga oss om det. Jag hoppas att jag en dag ska kunna betrakta fullmånen från båda sidor av Floridasundet utan att frukta att den ska påverka något annat än tidvattnet.

Modernisera kontakterna med Kuba! 2 US-senatorer på Kubabesök

Upphovsperson: http://politicalnews.me.
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Blockader, Folkrätt, Kuba, USA
”invånare i New Mexico längtar efter att träffa och samarbeta med kubaner, och nu är rätt tid att återuppta affärs- och kulturellea band medllan USA och Kuba,” sa Tom Udal, demokratiska partiet. Det var efter 3 dagars besök på Kubaön tillsammans med Jeff Flake, republikanska partiet. Båda bedyrade att de skulle fortsätta att arbeta tillsammans i senaten för att tillåta resor och handel med Kuba, normalisera förbindelserna mellan länderna. USAs politik har hittills visat sig ineffektiv.

USA kommer ej att lätta sanktionerna om Kuba inte genomför reformer

Upphovsperson: EFE Washington 2014-11-20
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Blockader, Folkrätt, Kuba, USA
”USAs president kommer inte att lätta på sanktionerna om regeringen i Havanna inte genomför påtagliga framsteg genom demokratiska och ekonomiska reformer”, försäkrade vice säkerhetsrådgivare Antony Blinken under utfrågning i senaten. Och tillade att presidenter hade idéer om hur Kuba kan hjälpas i demokratisk riktning, men att allt beror på vad Kuba gör.
översättning Eva Björklund

FNs Generalförsamling kräver slut på blockaden Det är USA och Israel mot världen - Igen

Upphovsperson: New York Times Ledarbloggen 20141029
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Blockader, Folkrätt, Kuba, Israel, USA
En föga känd tidigare USA-ambassadör hade det föga önskvärda uppdraget att inför FNs Generalförsamling försvara den sak som isolerat USA diplomatisk mer än någon annan, blockaden mot Kuba. Det var bara Israel som slöt upp på USAs sida, 188 på Kubas. Det är ironiskt att USAs politisk för att isolera Kuba har lett till motsatsen, till att starkt isolera USA. Vem vet, nästa gång kanske till och med Israel hoppar av.

New York Times går i bräschen: Normalisera förbindelserna med Kuba!

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Blockader, Politiska taktiker och strategier, Spionage och undergrävande verksamheter, Folkrätt, Kuba, USA
New York Times har under hösten gått i bräschen mot USAs Kubablockad och krävt normalisering och fångutväxling. Det sensationella faktum att New York Times, en av USAs och världens mest inflytelserika dagstidningar, under en månads tid publicerat 6 ledare och 2 signerade artiklar på ledarsidan mot USAs 50 år gamla Kubablockad är ett tecken på att den väcker allt starkare kritik i allt bredare kretsar. Det är en unik kampanj, och har väckt stor uppmärksamhet. Andra ledande nyhetsmedier har följt och återgivit innehåller, som Washington Post och BBC med flera.

Haag-domstolen beordrar Australien att sluta spionera

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2014
Ämnesord: Spionage och undergrävande verksamheter, Östtimor, Australien, Naturresurser, Folkrätt
Den internationella domstolen har beordrat Australien
att sluta spionera på Östtimor. Australien får inte på
något sätt blanda sig i kommunikationen mellan Östtimor och dess juridiska rådgivare.

Sidor