Sökformulär

akut sjukvård

Kuba hjälper cyklondrabbade Moçambique

Upphovsperson: Österlin, Louise
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
År: 2019
Ämnesord: akut sjukvård, cyklon, kubanska insatser
Kuba hjälper cyklondrabbade Moçambique
En rapport från Kubas Henry Reeve-Brigad från ett 40-tal läkare och andra sjukvårdare som deltog i katastrofområdet vid staden Beira. Som en donation från Kuba hade de med sig ett portabelt fältsjukhus. Läkarna hade erfarenheter från andra länder och andra katastrofsituationer, och kunde anpassa sig och finna lösningar på problem av alla slag. Louise Österlin berättar.