Sökformulär

Biologiskt krigföring. Imperialism. Folkrättsbrott.

USA införde blödande denguevirus i Kuba 1981

Upphovsperson: Prensa Latina
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
År: 2016
Ämnesord: Biologiskt krigföring. Imperialism. Folkrättsbrott.
Nu är det bekräftat. Det var 1981 som Kuba drabbades av blödande denguefeber, med tre samtidiga smitthärdar på stort avstånd från varandra, i östra, mittersta och västra Kuba. Det ledde till 158 dödsfall varav 101 barn. Att viruset förts in avsiktligt var klart tidigt, och att det var USA som låg bakom. Tidigare hade USA fört in svinpest och tobaksmögel, och sedan fortsatt med flera biologiska angrepp på djur och växter. Med modern utrustning för automatisk sekvenseringsteknik kunde kubanska forskare nu ta upp sekvenserna från 1981 som förvarats i -80 graders kyla, ta fram hela genomet och bekräfta att det måste ha införts från USA.