Sökformulär

egenföretagare

Nya regler för egenföretagare

Upphovsperson: Prensa Latina
Medarbetare: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: Kuba, Havanna, egenföretagare
På en presskonferens 10 juli informerade Kubas vice arbets- och socialminister om ny lagstiftning för att främja utvecklingen av arbete för egen räkning – egenföretagande – samt effektivisera kontrollen, så att alla normer verkligen följs. Samtidigt öppnas möjlighet att förena flera näringstillstånd för sådan tillverkning av varor och tjänster, som inte är strategiskt viktig för landets utveckling. Hon framhöll att egenföretagarna har ökat utbudet, förbättrat kvalitén på servicen och ökat skatteintäkterna.Ekonomiska indikatorer pekar uppåt

Upphovsperson: Cuba Contemporanea
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Kuba, ekonomi, Handel, statlig sektor, egenföretagare
Kubas varuexport ökade 49,5 % mellan 2008 och 2014. Tjänstesektorn har vuxit med 59,3 % under samma period, främst inom hälsovården. Mellan 2008 och 2013 minskade importen från 32,4 % av BNP till 18,8 %. Motsvarande siffror för exporten gick från 18,4 till 21,5 %. Handelsbalansen gick från minus 2008 till plus 1,6 miljarder 2014.
Anställda i den icke-statliga sektorn har ökat från 16 till 23 % av arbetskraften de senaste åren, och kommer förmodligen att nå 30 % i år. Statliga sektorn har bantats med 34 % på ministerierna och 27 % i industrin. Antalet egenföretagare har stigit till närmare 500 000 vid slutet av 2014, mer än en tredubbling från 2009.