Sökformulär

Folklig mobilisering

Washington Post: Om Kubas hälsovård

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2016
Ämnesord: Kuba, USA, Förebyggande hälsovård, Folklig mobilisering, Smittbekämpning
”Kampen mot Zika är ett bevis på framgång för Kubas gratis hälsovård med familjeläkare i alla grannskap, med fokus på förebyggande vård, mödra- och barnavård. WHOs expertrepresentant i Kuba, Cristian Morales, säger att framgången har att göra med ”förmågan att organisera befolkningen. Men det skulle vara extremt svårt att tillämpa i andra länder, med helt andra förhållanden.”