Sökformulär

Grundlagsdiskussion

AP: Kubas grundlag i ovanlig offentlig debatt. Hundratusentals rekommendationer

Upphovspersoner: Björklund, Eva | Brenner, Anthony
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: Kuba, Grundlag, Grundlagsdiskussion
Tå artiklar
Associated Press’ reporter har besökt rådslag i kvarter och grannskap och noterat att deltagare vill ha direktval av president och andra höga funktionärer och att många invänder mot samkönade äktenskap. Reportern har aldrig varit med om något liknande detta miljonhövdade rådslag. Men detta detta är inte något nytt för Kuba, tvärtom, dessa folkliga rådslag i kvarter och grannskap är typiska för Kuba sedan 1975. ”Folk utomlands undervärderar de folkliga öppna debatternas stora roll och uppföljningen av dem i det kubanska systemet” sa Arturo Lopez-Levy, universitetsprofessor i Minnesota.
Sedan 13 augusti då rådslagsprocessen startade har 600.000 rekommendationer skickats in från de lokala folksrådslagen, som avslutas i 15 November. 224 paragrafer, fördelade på 11 rubriker, 24 kapitlet och 16 avsnitt. Över hundratusen rådslag,
7 miljoner deltagare och 600.000 rekommendationer

Grundlagsdebattens historia, Unikt folkligt deltagande

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: Kuba, Deltagande Demokrati, Grundlagsdiskussion
Fram till 1975 gällde tidigare grundlag, på USA-mönster. Då lades ett förslag fram till ny grundlag med folkvalda beslutande församlingar på alla nivåer. Det diskuterades på Kubas första folkliga rådslag där i stort sett hela den vuxna befolkningen deltog, följt av beslutande folkomröstning. 2002 infördes socialism genom rådslag och folkomröstning. Under 90-talskrisen öppnades utan grundlagsstöd för vissa marknadsinslag och på 2000-talet inleddes processen för att ta fram en ny grundlag, genom landsomfattande rådslag och folkomröstning, som genomfördes 2018.