Sökformulär

History

Afrikabild för partnerskap? : Afrika i de svenska skolböckerna

Upphovsperson: Palmberg, Mai
Utgivare: Nordiska Afrikainstitutet, Cultural Images and Expressions | Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet
År: 2000
Ämnesord: Africa, South Africa, Southern Africa, Sweden, History, Culture, Textbooks, development education, SOCIAL SCIENCES, SAMHÄLLSVETENSKAP
Sverige har initierat ett nytt kapitel i sina relationer med Afrika under benämningen "partnerskap". Mot den bakgrunden har författaren till denna studie granskat hur Afrika framställs i 62 aktuella högstadieböcker i SO-ämnen. Skolböckerna har en stor betydelse som formare av vår världsbild och som återspeglare av tidsandan, men undgår vanligtvis all kritisk granskning. Denna bok ger både ris och ros. Den varnar för generaliseringar och föreslår kompletterande material som kan ge en mer intressant och levande Afrikabild.