Sökformulär

imperialismen

Samlat motstånd mot USA-imperialismen

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Ämnesord: Motstånd, USA, imperialismen
Samlat motstånd mot USA-imperialismen
Sedan statskuppen och oljesabotagen mot president Hugo Chavez, och statskuppen mot Honduras folkvalda regering, har Washington infört en strategi för att vända förändringsprocesserna i flera länder. Mot det samlades 2019 folkliga partier och rörelser i Latinamerika till sitt 25e Foro de Sao Paulo i Caracas.