Sökformulär

Migrationspolitik

Slut på gräddfilen till USA: Hundratals kubaner deporterade

Upphovsperson: Dick Emanuelsson
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2017
Ämnesord: Kuba, USA, Migrationspolitik, Imperialism
Över 680 kubaner har deporterats sedan Obama i januari avskaffade USAs gräddfil från 1966 för kubaner som tog sig in i USA illegalt, utan visum – då fick de omedelbart uppehållstillstånd. Kuba har hävdat att denna gräddfil för kubaner avsåg att locka dem till livsfarliga ”flyktvägar” för att tjäna politiska syften, och krävt att USA ska avskaffa den ända sedan starten. Nu ska kubanska invandrare behandlas som alla andra. Obama avskaffade också programmet för att med pengar och uppehållstillstånd i USA förmå kubanska läkare på biståndsuppdrag att hoppa av. 
Kuba har gått med på att ta emot de som deporteras från USA.