Sökformulär

Vad blockaden kostar USA

Upphovspersoner: Pepper, Margot | Björklund, Eva (övers. och red.)
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2009:02
År: 2009
Sidnummer: 22-22
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Kuba, Handel, Blockader, USA, Imperialism
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: blockaden_kostar_for_usa_kuba_2.09.pdf (71.10 KB)
USA-journalisten Margot Pepper skriver att allmänna opinionen i USA växer mot blockaden, 52 procent vill häva den, 67 vill få ett omedelbart slut på reseförbudet. Till och med flertalet Miami-kubaner stöder att blockaden hävs. Andelen skulle antagligen bli ännu högre om folk visste hur mycket blockaden kostar dem, något som USAs näringsliv börjar bli allt mer medvetet om. Företrädare för ett dussin ledande företagarorganisationer, innefattande Handelskammaren, skrev i december ett brev till president Obama med uppmaningen att skrota blockaden.