Sökformulär

Haiti

Förödande katastrofer & uppbyggande konst

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2017
Ämnesord: Kuba, Haiti, Naturkatastrofer, bistand, Solidaritet, Hälsa, Kultur
2008 ödelade två orkaner nästan allt i sin väg - Gustav i augusti – Ungdomsön, Ike i september – östra Kuba. ”En helt overklig historia, som en katastrofroman.” Då behövdes också kulturen. Kulturbrigader reste runt med föreställningar, andligt stöd och bidrag till återuppbyggnaden. Samma sak efter den totalförödande jordbävningen i Haiti. Kubas läkarhjälp var enastående som vanligt, men med fanns också en kulturbrigad. En av de pådrivande konstnärerna var Kcho som också stöder ett grannskapsprojekt i Havanna. Se ”Kchos Konstlaboratorium”.


ALBA-biståndet: Störst i Haiti

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Internationell solidaritet, Information, kommunikation och media, Latinamerika, Haiti, Kuba
I ALBA ingår det kubanska läkarbiståndet, både läkarbrigaderna och den Latinamerikanska läkarhögskolan, Elam. De kubanska läkarbiståndet har funnits i Haiti sedan 1998 och 550 haitier har redan tagit läkarexamen på Elam. Vid jordbävningen fanns kubanerna alltså redan där (se Kuba nr 2.2010) och har sedan stått för den ojämförligt största insatsen, men också för medial nedtystning av ”världens största hemlighet”. I december bröt brittiska Independant den mediala blockaden: ”Kuba får världen att skämmas. Castros läkare och sköterskor är ryggraden i kampen mot koleran”

Vi kommer att finnas kvar

Upphovsperson: Carpineta, Maria Laura
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Kuba, Haiti, Internationell solidaritet, Latinamerika, Sjukvård, Internationellt bistånd
De kom 98 med orkanerna, som katastrofbistånd, och spred ut sig i 10 län. Efter jordbävning har de blivit ett föredöme för alla.
Över 34.500 patienter, 2.728 operationer varav 1.297 mycket komplicerade, 380 stora amputationer och 644 mindre. 744 läkare, sjuksköterskor och laboratorietekniker, 18 kirurglag, tre sjukhus i Port-au-prince, 5 fältsjukhus och vårdcentraler i alla 10 län. Så kan läget sammanfattas två veckor efter att kubanerna på kvällen efter jordbävningen slog upp ett tält mitt i huvudstaden.
De landade inte som krigshjältar med helikoptrar på det raserade presidentpalatsets gård. Nej. De kubanska läkarna kom för länge sedan och i tysthet. Och i tysthet var de också de första att ta hand om offren för jordbävningen, tillsammans med läkare från argentinska flygets sjukhus. Och i tysthet kommer de att vara kvar när den internationella uppmärksamheten upphört.

Internationella Valutafondens ”hjälp”

Upphovsperson: Gelman, Juan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Haiti, Imperialism, Exploatering av arbete
IMF erbjuder Haiti ”nödhjälpslån” på 114 miljoner US-dollar. Det ska börja avbetalas inom fem år. Det ska ”hjälpa” Haiti att genomföra en struktureringsplan som utarmar landet ännu mer. Kommittén för hävandet av tredje världens skulder, CADTM, betecknar detta som skandalöst. De framhåller det ”överväldigande ansvar” som IMF och Världsbanken har genom att ha avskaffat Haitis självförsörjning med livsmedel

Privata militärtjänster sätter klorna i Haiti

Upphovsperson: Tiroler, Zoltan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Utländsk truppnärvaro, Haiti, USA, Legosoldater, paramilitärer och privata arméer, Imperialism
En paraplyorganisation för militära- och logistikföretag, International Peace Operations Association (IPOA) samlar ”ledande företrädare för privata konsulter och investerare” för ”insatser” i Haiti. IPOA ”legoknektarnas handelskammare”, satte upp en hemsida för ”Stöd till Haiti efter jordbävningen” med erbjudanden om livvakter åt ”kunder inom media, konsultföretag och hälsovård.” Nyckelfrågan på Miami-mötet var att ”sammanföra regeringar med privata leverantörer”. ”Ur ett inkomstperspektiv erbjuder dessa händelser underbara möjligheter.”

Haiti kidnappat

Upphovspersoner: Pilger, John | Tiroler, Zoltan (övers. och red.)
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Haiti, Utländsk truppnärvaro, USA, Imperialism
John Pilger beskriver hur Haiti efter jordbävningen än en gång kidnappas av USA. ”Stölden har varit snabb och grym. … Det är den råa styrkan som härskar när USA lägger en flottblockad kring Haiti och skickar 13.000 marinsoldater, specialtrupper och legoknektar. Ingen av dem har någon utbildning i räddningsinsatser.”

Kubas insatser ignoreras av media

Upphovsperson: Fawthrop, Tom
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Kuba, Haiti, Naturkatastrofer, Internationellt bistånd, Information, kommunikation och media
Al Jazeeras reporter Tom Fawthrop slogs av hur praktiskt taget inget nämndes i övriga media om Kubas enorma insats i Haiti, med flest läkare på plats. Richard Gott, brittiska Guardians förre utrikeschef förklarade att ” Västs organisationer använder media för att försäkra sig om att världen får veta vad de gör. De kubanska läkarlagen står utanför den mediabevakningen.”

Historisk bakgrund: uppror straffas hårt

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Haiti, Politisk historia, Frankrike, USA, Imperialism
1791 ledde före detta slaven Toussaint Louverture en halv miljon slavar i uppror mot franska kolonialmakten. Det var det första afrikanska befrielsen från slaveriet, och utmanade såväl de gamla som de nya kolonialisterna. Frankrike invaderade, USA blockerade, men haitianerna gav avgörande stöd till Simon Bolivar och Latinamerikas befrielse. De har fått betala dyrt för detta sedan dess. Frankrike krävde mångmiljardersättning för förlorade slaginkomster, USA invaderade gång på gång och krossade alla självständighetssträvande. Så blev den första fria slavstaten Latinamerikas fattigaste.

Kuba i Haiti

Upphovspersoner: Olsson, Bertil | Tiroler, Zoltan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Haiti, Kuba, Internationell solidaritet, Hälsa, Internationellt bistånd
Före jordbävningen fanns 403 kubanska hjälparbetare i Haiti, varav 344 läkare. Redan dagen efter katastrofen skickade Kuba sin ständigt beredda katastrofbrigad Henry Reeve med fler läkare, läkemedel och utrustning. 
I huvudstaden Port-au-Prince stod ett kubanskt fältsjukhus omedelbart redo och hade på onsdagsmorgonen redan tagit hand om många hundra skadade. USA skickade soldater, Kuba skickade läkare. IMF och Världsbanken erbjöd lån, ALBA-länderna efterskänkte alla Haitis skulder och erbjöd en plan för att bygga upp landets hälsovårdssystem. När strålkastarna släckte och de flesta åkte hem fanns kubanerna kvar.

Medial blockad mot Kubas katastrofbistånd

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Kuba, Haiti, Internationell solidaritet, Hälsa, Internationellt bistånd, Information, kommunikation och media
Den 12 januari drabbades Haiti av en av vår tids värsta katastrofer. Drygt 220.000 människor dog i rasmassorna, 310.000 skadades, 1,3 miljon blev hemlösa, av en befolkning på knappt 10 miljoner. När jordbävningen slog till var kubanska läkarlag redan där – Sedan december 1998, efter orkanen Georges härjningar - och tog hand om strömmen av skadade. Nya läkarlag skickades in omgående. Kuba har haft flest läkare på plats och tagit hand om flest skadade men en omfattande nyhetsblockad har gjort dem i stort sett osynliga i den omfattande medierapportering i Sverige och övriga västvärlden.

Sidor