Sökformulär

Samarbete Kuba - Sverige

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2017:1
År: 2017
Sidnummer: s 24
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: www.svensk-kubanska.se
Ämnesord: Kuba, Sverige, Samarbete, Självständighet, Utländsk Inblandning
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 2.5 Sverige
Fil: sverigesamarbete_kuba_1.17_sid_24.pdf (65.67 KB)
Kuba och Sverige undertecknade i december 2015 en ”Avsiktsförklaring” för att upprätta ett ”ramverk för samarbete och bilaterala politiska överläggningar”. ”Samarbetet ska ske på grundval av ömsesidig nytta och respekt för folkrättens principer, FN-stadgan, FN-deklarationen om Mänskliga rättigheter, Wiendeklarationen och handlingsplanen”. Det är de vackra orden. Sedan tar Sida över och tolkar sitt uppdrag som att lära ut ”mänskliga rättigheter och demokrati” till okunniga kubaner.