Sökformulär

Strålande seger i FN: 189 för Kuba, 2 för USA

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Nummer: 4:18
År: 2018
Sidnummer: 3-4
Språk: sv
Ämnesord: Kuba, USA, Blockader, Handelsblockad
Fil: kuba_4.18_s3-4.pdf (188.80 KB)
För 27e året röstade FNs Generalförsamling i oktober med bedövande majoritet för Kubas krav på USA att upphöra med sin nu 48-åriga ekonomiska, finans- och handelsblockad för att svälta ut Kubas folk. Även USAs mest trogna allierade röstar sedan många år med majoriteten, för Kubas rättmätiga krav. Under Obamas sista år lade USA och Israel ned sina röster, alla andra röstade för Kubas rätt, ingen däremot. Med Trump i sadeln återgick USA och Israel att ensamma rösta mot Kubas krav, och bara 3 röstade för USAs krav att fördöma Kuba för brott mot mänskliga rättigheter