Sökformulär

öar

Drontens Ö : Mauritius

Upphovspersoner: Ridaeus, Thomas | Widstrand, Carl Gösta
Utgivare: Nordiska Afrikainstitutet | Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet
År: 1968
Ämnesord: Geografi, öar, sydvästra Indiska Oceanen, Östra Atlanten, SOCIAL SCIENCES, SAMHÄLLSVETENSKAP
Denna skrift är en bearbetning av ett radioföredragav docent C.G. Widstrand med anledning av Mauritius'självständighet i mars 1968.De statistiska uppgifterna i skriftens senare del ärhämtade från Mauritius - An Economic Survey, utgivenav Barclays Bank, London, 1966.