Sökformulär

Geografi

Drontens Ö : Mauritius

Upphovspersoner: Ridaeus, Thomas | Widstrand, Carl Gösta
Utgivare: Nordiska Afrikainstitutet | Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet
År: 1968
Ämnesord: Geografi, öar, sydvästra Indiska Oceanen, Östra Atlanten, SOCIAL SCIENCES, SAMHÄLLSVETENSKAP
Denna skrift är en bearbetning av ett radioföredragav docent C.G. Widstrand med anledning av Mauritius'självständighet i mars 1968.De statistiska uppgifterna i skriftens senare del ärhämtade från Mauritius - An Economic Survey, utgivenav Barclays Bank, London, 1966.

Fel i svenska läroböcker

Upphovspersoner: Finér, Julia | Mirosavic, Natasa | Gardefjord, Sonja | Haukland, Magnus | Gikanga, Njenga
Utgivare: Föreningen Västsahara
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2014
Ämnesord: Västsahara, Marocko, Afrika, Ockupationer, Läromedel, Utbildning och skola, Historia, Geografi, Samhällskinskap, Läroböcker
En ny rapport visar att elever i gymnasieskolan inte får korrekt information om Västsahara, Afrikas sista koloni. I 20 av 25 granskade läroböcker i samhällskunskap, historia och geografi nämns inte Västsahara överhuvudtaget.
Läroböckerna ger den felaktiga bilden att alla kolonier i Afrika har blivit självständiga. I själva verket är Västsahara, i strid med internationell rätt, till stora delar ockuperat av Marocko sedan 1975.