Sökformulär

Djurrätt

Köttindustrin i de gråtande jakarnas land

Utgivare: Svenska Tibetkommittén
Tidskrift/källa: Tidningen Tibet
År: 2012
Ämnesord: Tibet, Buddhism, Livsåskådningsfrågor, Djurrätt
Bakom de senaste årens underrapporterade incidenter av nedbrända slakthus och petitioner inlämnade av upprörda tibetaner döljer sig religiöst och traditionellt grundade invändningar mot en framväxande köttindustri. Men protesterna är också en naturlig biprodukt av det pågående projektet att tvinga tibetanska nomader att bli bofasta. Även de ekonomiska orättvisorna mellan infödda tibetaner och inflyttade kineser ökar spänningarna.