Sökformulär

Fossila bränslen

Drabbade stämmer Texaco i Amazonas Tjernobyl

Upphovspersoner: Selling, Benjamin | Öckerman, Hannes
Utgivare: Latinamerikagrupperna (tidigare UBV, Utbildning för Biståndsverksamhet)
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2010
Ämnesord: Naturresurser, Multinationella företag, Sjukdomar, Mänskliga rättigheter, Juridiska institutioner, Fossila bränslen, Miljökatastrofer, Miljöföroreningar, Latinamerika, Ecuador
Cancer, förorenat dricksvatten och uttorkade jordar. Luz
María Armas är en av de 30 000 personer som på flera
sätt har drabbats av Texacos hänsynslösa oljeutvinning
i Ecuador. Tillsammans driver de en unik stämningsprocess för att kräva rättvisa.

Sidor