Sökformulär

Naturresurser

Drömmen om egen olja

Upphovspersoner: Laurin, Fredrik | Schmidt, Lars
Medarbetare: Thunberg, Lena (Foto) | Western Sahara Resource Watch (foto)
Utgivare: Föreningen Västsahara
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2014
Ämnesord: Olja, Naturresurser, Exploatering av råvaror
Hösten 2013 utkom den omtalade boken "Tyst territorium, sju reportage om Västsahara" av journalisten från Uppdrag Granskning Fredrik Laurin samt Lars Schmidt.
Här är ett utdrag ur kapitlet Drömmen om egen olja. Företagen som letar efter olja är för det mesta mindre bolag med hög riskvillighet och låg känslighet för att arbeta i konfliktområden och har namn som Kosmos Energy, Genel,Teredo och Pura Vida. Även inblandningen av svenska fonder och banker tas upp.
I December 2012 tillträdde SEB:s förre vd Lars Thunell som styrelseledamot i Kosmos Energy. FN:s säkerhetsråd analyserade konflikten med slutsats att exploatering av råvaror i det ockuperade territoriet står i strid med internationell rätt, om det inte görs till förmån för och i samråd med de ockuperade.

Provborrning efter olja

Upphovsperson: Thunberg, Lena
Utgivare: Föreningen Västsahara
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2014
Ämnesord: Olja, Oljeborrning, Naturresurser, Vatten
I november 2014 planerades det att oljefartygsriggen Atwood Achiever skulle anlända till västsahariska vatten utanför staden Boujdour. Oljebolaget Kosmos Energy fick i samarbete med det skotska oljebolaget Cairn Energy licens av den marockanska ockupationsmaktens statliga oljebolag ONHYM att undersöka, provborra och borra i ett så kallat block utanför Västsaharas kust.
Det västsahariska folkets erkända representant Polisario Front fördömer stölden av råvaror från den ockuperade delen av Västsahara inklusive letande efter och utvinning av olja.

Dränkta rättigheter, flytande ansvar : En rapport om övergrepp runt bygget av Colombias största vattenkraftverk och de svenska aktörernas ansvar

Upphovsperson: Wåhlin, Malena
Utgivare: Swedwatch | Latinamerikagrupperna (tidigare UBV, Utbildning för Biståndsverksamhet) | Svenska Kyrkan | Diakonia
År: 2014
Ämnesord: Colombia, Multinationella företag, Våld och konflikter, Infrastruktur, Naturresurser
Swedwatch har i rapporten ”Dränkta rättigheter, flytande ansvar” granskat bygget av Colombias största vattenkraftverk, Hídroituango. Vattenkraftprojektet har lett till omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter kopplade till säkerhetsarrangemanget runt bygget, brister i kompensation till drabbade och hot mot människorättsförsvarare. Atlas Copco och Scania levererar utrustning och servicepersonal till det konsortium som bygger kraftverket på uppdrag av ett statligt colombianskt bolag. Liksom de flesta företag saknar Scania och Atlas Copco tillräckliga system för att hantera människorättsrisker som företagen sammankopplas med genom sina kunder.
I samband med rapporten har Atlas Copco och Scania tagit flera steg för att utveckla sina metoder för att utvärdera kundrelaterade risker, som andra företag kan lära av.

1. Fosfatstölden fortsätter. 2. ”Svenskt” fiske fortsätter på västsahariskt vatten

Upphovsperson: Thunberg, Lena
Medarbetare: Artén, Anna (foto)
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2014
Ämnesord: Västsahara, Naturresurser, Fiskeavtal
Två artiklar.
1. Tolv konstgödningsföretag från Kanada, Ryssland, USA, Nya Zeeland, Colombia, Australien, Venezuela och Uruguay importerar fosfatmalm från den ockuperade delen av Västsahara. Det visar rapporten P for Plunder av Western Sahara Resource Watch (WSRW), publicerad i juni 2014.
2. Västsaharas kust är en av världens fiskrikaste. I december 2013 röstade EU-parlamentet ja till det fiskeavtal som samma parlament två år tidigare avvisade och som folkrättsexperter anser bryter mot internationell lag.

Dakhla - stenhård kontroll och kidnappad natur

Upphovsperson: Widoff, Anna
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2014
Ämnesord: Västsahara, Turism, Naturresurser, Ockupationer
Den marockanska ockupationsmakten satsar inte bara på stöld av råvarorna fosfat, fisk och sand. Turism till Dakhlas vackra stränder är ytterligare ett mål. Idag söker sig kiteboard- och
brädsurfare hit men de är inte så många – än så länge. Och några jobb för västsaharier är det inte tal om. De trängs undan mer och mer.

Haag-domstolen beordrar Australien att sluta spionera

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2014
Ämnesord: Spionage och undergrävande verksamheter, Östtimor, Australien, Naturresurser, Folkrätt
Den internationella domstolen har beordrat Australien
att sluta spionera på Östtimor. Australien får inte på
något sätt blanda sig i kommunikationen mellan Östtimor och dess juridiska rådgivare.

Oljetvisten Östtimor-Australien

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2014
Ämnesord: Östtimor, Australien, Naturresurser
I början av 1970-talet upptäcktes stora olje- och gasfyn-
digheter i Timorsjön. De har sedan dess varit en alltid
närvarande tredje spelare i relationerna mellan Austra-
lien och Östtimor. De påverkade förmodligen också
Australiens inställning till Indonesiens invasion med ef-
terföljande ockupation 1975-1999.

Sidor