Sökformulär

Grundlagsprojekt

Sammanfattning Grundlagsprojektet

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: Kuba, Deltagande Demokrati, Grundlagsprojekt
Grundlagsförslaget som nu debatteras i folkrådslag över hela landet, bekräftar Kubas politiska, ekonomiska och socialt socialistiska karaktär. De flesta nyheter avser sådant som redan genomförts i praktiken, som decentralisering, mer marknadsinslag, rätt för privata företag att anställa personal m.m. Samt två nya stora ändringar: avskaffa generella varusubventioner och dubbla valutan. Och några omdiskuterade som samkönade äktenskap, begränsning av valbarheten till president, och centralt utsedda länsstyrelser som ersätter de folkvalda länsförsamlingarna.