Sökformulär

Sammanfattning Grundlagsprojektet

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2018:3
År: 2018
Sidnummer: sid 8
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: www.svensk-kubanska.se
Ämnesord: Kuba, Deltagande Demokrati, Grundlagsprojekt
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 2.5 Sverige
Fil: kuba_3.18_s8_grundlagsprojektet.pdf (116.44 KB)
Grundlagsförslaget som nu debatteras i folkrådslag över hela landet, bekräftar Kubas politiska, ekonomiska och socialt socialistiska karaktär. De flesta nyheter avser sådant som redan genomförts i praktiken, som decentralisering, mer marknadsinslag, rätt för privata företag att anställa personal m.m. Samt två nya stora ändringar: avskaffa generella varusubventioner och dubbla valutan. Och några omdiskuterade som samkönade äktenskap, begränsning av valbarheten till president, och centralt utsedda länsstyrelser som ersätter de folkvalda länsförsamlingarna.