Sökformulär

Independence

Dagbok från Zimbabwe : rapport från en stats födelse

Upphovsperson: Herlitz, Gillis
Utgivare: Nordiska Afrikainstitutet | Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet
År: 1981
Ämnesord: Zimbabwe, Southern Africa, Political development, Independence, Elections, Refugees, Political science, Statsvetenskap
18 april 1980 kunde den nya staten Zimbabwe utropa sin självständighet efter många års kamp mot den vita minoritetsregimen. Under två månader i början av året vistades författaren på olika platser i landet som deltagare i den grupp observatörer som hade att övervaka de zimbabwiska flyktingarnas återkomst till hemlandet. I dagbokens form berättar författaren om sina upplevelser: möten med flyktingar, poliser, "vanliga" människor, om alla hinder man hade att övervinna innan de första fria valen i landets historia äntligen kunde genomföras.