Sökformulär

Literature

En litterär resa genom det svarta Afrika : en bibliografisk vägledning till afrikansk skönlitteratur

Upphovsperson: Ruuth-Bäcker, Karin
Utgivare: Nordiska Afrikainstitutet | Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet
År: 1981
Ämnesord: Bibliographies, Literature, literature, Litteraturvetenskap
Ett bra sätt, kanske t o m det bästa sättet, att skaffa sig kunskap om och förståelse för ett främmande lands kultur, tänkesätt och levnadsförhållanden är att läsa landets skönlitteratur. När det gäller afrikansk skönlitteratur kan det kanske ibland vara svårt att i Sverige skaffa sig en överblick över den rika litteratur som faktiskt finns. För att göra det lättare att orientera sig i afrikansk skönlitteratur har därför Nordiska afrikainstitutet producerat denna lilla vägledning.