Sökformulär

Bibliographies

Literature searching and searching for facts

Upphovsperson: Andersson, Marianne
Utgivare: Nordiska Afrikainstitutet | Uppsala
År: 2014
Ämnesord: Reference materials, Bibliographies, Indexes, Periodicals, Databases, Internet sources, Web resources, Directories, Encyclopaedias, Dictionaries, Yearbooks, Handbooks, Biographies, Information sources, SOCIAL SCIENCES, Africa
<p>Contents: <strong>Part 1 Literature searching</strong> -- Bibliographies, article indexes and journal collections -- Databases and library catalogues -- Digital archives, web portals and link collections -- <strong>Part 2 Searching for</strong> <strong>facts</strong> -- <strong> </strong>Country sources -- News services -- Subject related information -- References -- Subject related databases -- Web resources</p>

The political economy of Namibia : an annotated, critical bibliography

Upphovspersoner: Eriksen, Tore Linné | Moorsom, Richard
Utgivare: Nordiska Afrikainstitutet | Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet; United nations inst. for Namibia; Norwegian inst. of international affairs
År: 1985
Ämnesord: Bibliographies, Namibia, Southern Africa, SOCIAL SCIENCES, SAMHÄLLSVETENSKAP
This highly acclaimed bibliography contains more than 2,100 entries, of which over 1,000 are annotated, including books, articles, unpublished reports, conference papers, official publications and periodicals in English, German, Afrikaans and the Nordic languages. It also provides a guide to the major libraries, and research institutes. The first edition of The Political Economy of Namibia received the Conover-Porter award in 1986. Revised and updated edition.

Litteratur om södra Afrika : kommenterad bibliografi -1989

Upphovsperson: Eriksen, Tore Linné
Utgivare: Nordiska Afrikainstitutet | Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet
År: 1990
Ämnesord: Bibliographies, Southern Africa, SOCIAL SCIENCES, SAMHÄLLSVETENSKAP
I denna annoterade bibliografi presenteras 700 titlar och närmare 100 tidskrifter. De flesta böcker som kommenteras är på engelska, men även litteratur på nordiska språk finns med. Hälften av böckerna behandlar Sydafrika, resten fördelar sig på Zambia, Zimbabwe, Angola, Moçambique, Malawi, Lesotho, Swaziland och Botswana. Bibliografin innehåller också en vägledning till vidare studier.

Literature searching

Upphovsperson: Andersson, Marianne
Utgivare: Nordiska Afrikainstitutet | Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet
År: 2011
Ämnesord: Bibliographies, Information resources, Journal indexes, Databases, Webb archives, SOCIAL SCIENCES, SAMHÄLLSVETENSKAP
Contents: Bibliographic overviews -- Current bibliographies -- Literature published in Africa -- Searching for literature on the Internet -- Africa -specific databases -- Library databases -- Subject databases -- Digital archives and web portals -- Searching for journal articles

Women in Tanzania : an analytical bibliography

Upphovspersoner: Mascarenhas, Ophelia | Mbilinyi, Marjorie
Utgivare: Nordiska Afrikainstitutet | Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet
År: 1983
Ämnesord: Bibliographies, Tanzania, East Africa, Women, Women's role, Developing countries, SOCIAL SCIENCES, SAMHÄLLSVETENSKAP
This book is a general analysis of women in developing countries. Women's subordination and oppression in Tanzania is a central question, and the book discusses the position of women in production and reproduction. It also contains critical annotations of selected books and articles on the subject.

En litterär resa genom det svarta Afrika : en bibliografisk vägledning till afrikansk skönlitteratur

Upphovsperson: Ruuth-Bäcker, Karin
Utgivare: Nordiska Afrikainstitutet | Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet
År: 1981
Ämnesord: Bibliographies, Literature, literature, Litteraturvetenskap
Ett bra sätt, kanske t o m det bästa sättet, att skaffa sig kunskap om och förståelse för ett främmande lands kultur, tänkesätt och levnadsförhållanden är att läsa landets skönlitteratur. När det gäller afrikansk skönlitteratur kan det kanske ibland vara svårt att i Sverige skaffa sig en överblick över den rika litteratur som faktiskt finns. För att göra det lättare att orientera sig i afrikansk skönlitteratur har därför Nordiska afrikainstitutet producerat denna lilla vägledning.

Att studera Afrika : vägar till källorna

Medarbetare: Rylander, Kristina
Utgivare: Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet
År: 2004
Ämnesord: Bibliographies, Reference materials, SOCIAL SCIENCES, Africa, Other social sciences, Övrig samhällsvetenskap
Att studera Afrika är en guide till Afrikastudier inom främst det samhällsvetenskapliga området. Både tryckta och Internet-baserade källor behandlas i denna nya, grundligt uppdaterade upplaga. Boken ger praktisk vägledning till handböcker, databaser, kartor, statistik och en rad andra hjälpmedel för litteratur- och fakta-sökning. Dessutom finns fylliga introduktioner till litteraturen inom några för Afrikastudier centrala ämnesområden: politik, ekonomi, historia, antropologi, geografi och utbildningsfrågor. I första hand riktar sig boken till studerande och forskare, men även lärare, journalister och bibliotekarier med flera har nytta av den. Bidragen är skrivna av bibliotekarier och forskare med lång erfarenhet av det moderna Afrika: Kristina Rylander (red.), Tore Linné Eriksen, Ingemar Gustafsson, Katarina Hjortsäter, Birgitte Jansen, Peter Kinlund, Christer Krokfors, António Lourenço, Åsa Lund Moberg och Knut G. Nustad.  

Sidor