Sökformulär

Social välfärd

Pengar i handen : sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger

Medarbetare: Axelsson Nycander, Gunnel
Utgivare: Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet; Svenska Kyrkans Internationella Arbete
År: 2011
Ämnesord: Social välfärd, Fattigdom, Matbrist, Hunger, SOCIAL SCIENCES, SAMHÄLLSVETENSKAP
Pengar i handen – barnbidrag, pensioner och andra kontanta stöd – minskar fattigdom och hunger effektivt. Det visar erfarenheter från en rad utvecklingsländer. Även små bidrag gör att människor kan äta mer och bättre, blir friskare och kan låta sina barn gå i skolan. Sveriges historia visar att sociala trygghetssystem krävs för att ge alla en dräglig levnadsnivå och en stabil samhällsutveckling. Ändå har det svenska biståndet inte stöttat utvecklingen av sådana system i fattiga länder. I denna antologi diskuterar 12 författare vilken roll sociala trygghetssystem kan spela i kampen mot hunger och fattigdom, och hur olika aktörer kan bidra.