Sökformulär

Southern Africa

Litteratur om södra Afrika : kommenterad bibliografi -1989

Upphovsperson: Eriksen, Tore Linné
Utgivare: Nordiska Afrikainstitutet | Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet
År: 1990
Ämnesord: Bibliographies, Southern Africa, SOCIAL SCIENCES, SAMHÄLLSVETENSKAP
I denna annoterade bibliografi presenteras 700 titlar och närmare 100 tidskrifter. De flesta böcker som kommenteras är på engelska, men även litteratur på nordiska språk finns med. Hälften av böckerna behandlar Sydafrika, resten fördelar sig på Zambia, Zimbabwe, Angola, Moçambique, Malawi, Lesotho, Swaziland och Botswana. Bibliografin innehåller också en vägledning till vidare studier.